Snøskredvarsel for Hardanger fredag 16.02.2018

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder med fersk fokksnø. Unngå også områder der snødekket over svakt lag er tynt, eksempelvis nær rygger og på konvekse terrengformasjoner.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stormen onsdag og torsdag, som også kom med nedbør, har ført til oppbygging av fokksnøflak med betydeleg størrelse, og desse treng tid til å stabilisere seg. Sjølv om det framleis er vind i fjellet er det venta at snøoverflata no er så hard at det vil vere mindre snø tilgjengeleg for transport. Utover dagen kan flak fortsette å bygge seg opp ettersom det er venta noko nedbør og vind. Det var meldt mest nedbør i sørlege delar av regionen onsdag, og skredfara er truleg størst der. Det finnast kantkornlag i snødekket som kan påverkast der snødekket er tynt.
Før helga kom det nysnø som etterpå har blitt påverka av sterk vind, særleg onsdag og torsdag då det blei registrert sterk storm på Røldalsfjellet. Det er få observasjonar frå høgda, men i helga var det rapportert om fokksnøflak nokre stadar medan det andre stadar var mykje snø tilgjengeleg til vindtransport.
I snødekket er det observert kantkorn ved skarelaget som blei danna 23.12. Desse er utvikla i ulik grad i regionen og ligg stadvis djupt i snødekket, men observatør meldte fredag at kantkornlaget er tynt og bryt lett og glatt nær Sauda skisenter.
Det er ikkje registrert snøskred dei siste døgna.
Nedbør
20 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område
Vind
Liten storm fra sørøst, endring til liten kuling fra sørøst om kvelden
Temperatur
-11 °C til -6 °C på 1400 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
8 mm i døgnet, opp mot 14 mm i mest utsatt område
Vind
Bris fra sørøst, endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen
Temperatur
-10 °C til -4 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh om ettermiddagen
Skydekke
Skyet
Økende snøgrense på formiddagen. Ser ut til å ligge et sted mellom 200-500 moh på ettermiddagen, høyest lengst vest i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.