Snøskredvarsel for Hardanger torsdag 15.02.2018

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder med fersk fokksnø. Unngå også områder der snødekket over svakt lag er tynt, eksempelvis nær rygger og på konvekse terrengformasjoner.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbør som snø saman med ubunden snø i terrenget vil i kombinasjon med sterk vind frå søraust føre til danning av nysnøflak i leområder over skoggrensa. Mest snø skal komme i sør- og vestlege delar av regionen og skredfaren vil difor vere størst her. Det finnast kantkornlag i snødekket som kan påverkast der snødekket er tynt.
Nysnøen som kom før helga blei påverka i ulik grad av vind frå aust i helga. Mange stadar danna det seg fokksnøflak, men enkelte stadar er det framleis mykje snø tilgjengeleg til vindtransport.
I snødekket er det observert kantkorn ved skarelaget som blei danna 23.12. Desse er utvikla i ulik grad i regionen og ligg stadvis djupt i snødekket, men observatør meldte fredag at kantkornlaget er tynt og bryt lett og glatt nær Sauda skisenter.
Det blei søndag observert mange flakskred og sprekker i snøen ved påverknad av skiløpar.
Nedbør
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område
Vind
Liten kuling fra sør, endring til liten storm fra sør om kvelden
Temperatur
-9 °C til -4 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 400 moh om formiddagen
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
20 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område
Vind
Liten storm fra sørøst, endring til liten kuling fra sørøst om kvelden
Temperatur
-11 °C til -6 °C på 1400 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.