Snøskredvarsel for Hardanger mandag 15.01.2018

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold i fjellet. Svært kraftig vind vil føre til ustabile fokksnøflak i leområder. Turer i høyfjellet anbefales ikke.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind og betydelege nedbørsmengder som snø gir skredproblemer med ustabil, fersk fokksnø i leområder. Den kraftige vinden vil flytte mykje på snøen. Terrengstyring av vinden, og sidelasting, kan gi skredproblemet i dei fleste hengretninger. I dei områda som får mest nedbør vil enkelte leområder samle tildels store mengder ustabil fokksnø. Vinden vil også flytte på snø under skoggrensa, så skredproblemet kan også oppstå her. Vinden og nedbøren vil gi liten og ingen sikt i høgfjellet. Faregraden aukar til 3- betydeleg.
Snødekket er prega av eldre, harde fokksnøflak frå vind sist veke. Rygger og vindutsette stader er isete og harde. Fokksnøen har fått tid til å stabilisere seg. Snøen under øverste markerte skarelag er også stabil. Det er no litt meir snø enn normalt i fjellet. Fønforhold sist veke gav varm og tørr luft over regionen, og smelta ein del snø i låglandet. Tørr luft, og utstråling, har imidlertid holdt snødekket ganske tørt, men hardt. Det er noko laus snø for transport i skoggrensa.
Det er ikkje observert svake lag i det siste, men det er grunn til å tru at det er kantkorndanning i snødekket som er lik utviklinga i naboregionen Voss.
Ingen skredaktivitet registrert siste tida.
Det er observert snøfokk frå toppane laurdag, så det finnes laus snø for vindtransport.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Stiv kuling fra sørøst, endring til sterk kuling fra sørøst om kvelden
Temperatur
-12 °C til -5 °C på 1400 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
20 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område
Vind
Storm fra sørøst
Temperatur
-10 °C til -4 °C på 1400 moh
Skydekke
Skyet
Snøgrensen er gitt i indre strøk, noe høyere lengre vest i regionen. Snøgrensen øker til ca. 300 moh sent om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ODDA

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Arild@frivillig (Ukjent)

i kommune: ODDA

Faretegn

Ingen faretegn observertOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snødekke

95 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredfarevurdering

1 Liten

Stabilitetstest

GodECTN15@40cmQ3

Vær

Ikke nedbør-5.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: PowderBird (Ukjent)

i kommune: JONDAL

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: Stanis@frivillig (Ukjent)

i kommune: ODDA

Faretegn

Ingen faretegn observertOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ingen faretegn på sør-vest fjellsiden

Snødekke

110 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredfarevurdering

1 Liten

Stabilitetstest

GodECTN13@60cmQ3

Stabilitetstest

GodCTM13@60cmQ3

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør5.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Hegni@frivillig (Ukjent)

i kommune: ODDA

Faretegn

Ingen faretegn observertOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snødekke

110 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredfarevurdering

1 Liten

Stabilitetstest

GodECTN13@60cmQ3

Stabilitetstest

GodCTM13@60cmQ3

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke observert0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: eirva@frivillig (*)

i kommune: ODDA

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

95 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

GodCTM15@45cmQ3

Stabilitetstest

GodECTX@0cmIkke spesifisert

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke observert-5.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: PowderBird (Ukjent)

i kommune: JONDAL

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: PowderBird (Ukjent)

i kommune: JONDAL

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: steinar.voss@obskorps (****)

i kommune: ODDA

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Det føyker litt snø, men knapt noe som legger seg. Kanskje noe mer i store legryter mot vest.

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør-10.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: PowderBird (Ukjent)

i kommune: KVINNHERAD

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.