Snøskredvarsel for Hardanger søndag 23.04.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Våte laussnøskred kan løysast ut i solvendte brattheng. Vær forsiktig i områder under skavlar.

Skredfarevurdering

Pågåande vind frå V-NV og litt ny nedbør vil byggje opp fokksnøflak i S-Ø-vendte renner, søkk og lesider. Enkelte stadar i høgda kan det vere svake rim- og kantkornlag djupare i snødekket. Skred på desse laga kan bli større. Det er størst fare for å løyse ut skred på svake lag der snødekket er tynt I bratte soleksponerte sider kan ein få naturleg utløyste våte laussnøskred. Skredfaren vert vurdert til 2-moderat.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Det har kome 10-20 cm snø siste døgnet i sterk vind frå NV. Dette har har ført til snøtransport og pålagring i S-Ø-vendte renner, søkk og lesider. Store lokale forskjellar i nedbør, mest i vest. Nysnøen kan stadvis ha lagt seg på glatt skare og det kan ta tid før det vert danna gode bindingar. Det har tidlegare vore observert vedvarande svake kantkorn og rimlag. Utbreiinga av desse svake laga er enno uviss. Den nedste delen av snødekket er rekna for stabil etter at fleire rundar med smelting og frysing tidlegare i vinter. Laurdag føremiddag er det delvis overskya, litt nedbør og sterk vind frå NV i fjellet.
Fra lørdag ettermiddag ventes NV frisk bris i fjellet. Enkelte byger. 1-3 mm nedbør, som snø over 200-400 moh. Perioder med sol. Plussgrader opp til 600-800 moh midt på dagen. Søndag ventes V-NV periodevis liten kuling i fjellet, om ettermiddagen minking til skiftende bris. Enkelte sludd- og snøbyger, 2-5 mm nedbør. Perioder med sol. Plussgrader opp til 300-500 moh midt på dagen.
Betydelig
3

Fra søndag ettermiddag ventes V-NV minking til skiftende bris. 3-6 mm nedbør, som snø over 100-300 moh. Mandag ventes N-Ø periodevis frisk bris i fjellet. 15-25 mm nedbør, mest i sør og vest. Nedbør som snø over 200-400 moh.

Mykje ny nedbør og vind frå N-Ø vil transportere snø inn i S-V renner, søkk og lesider og bygge opp nysnøflak. Det ligg mykje fokksnø frå dei siste dagane i NØ-Ø-SØ renner, søkk og lesider. Fokksnøen kan ligge på glatt skare og vil trenge tid på å stabilisere seg. Dersom det skulle bli sol i løpet av dagen, kan det gjere større fokksnøflak ustabile. Enkelte stadar i høgda kan fokksnøflak ligge på begravd svake rim- og kantkornlag. Skred på desse laga har stor spreiingsevne og kan bli store i omfang. Skred kan fjernutløysast. Det er størst fare for å løyse ut skred på svake lag der snødekket er tynt. Skredfaren vert vurdert til 3-betydeleg

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.