Snøskredvarsel for Hardanger søndag 23.04.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Våte laussnøskred kan løysast ut i solvendte brattheng. Vær forsiktig i områder under skavlar.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Pågåande vind frå V-NV og litt ny nedbør vil byggje opp fokksnøflak i S-Ø-vendte renner, søkk og lesider. Enkelte stadar i høgda kan det vere svake rim- og kantkornlag djupare i snødekket. Skred på desse laga kan bli større. Det er størst fare for å løyse ut skred på svake lag der snødekket er tynt I bratte soleksponerte sider kan ein få naturleg utløyste våte laussnøskred. Skredfaren vert vurdert til 2-moderat.
Det har kome 10-20 cm snø siste døgnet i sterk vind frå NV. Dette har har ført til snøtransport og pålagring i S-Ø-vendte renner, søkk og lesider. Store lokale forskjellar i nedbør, mest i vest. Nysnøen kan stadvis ha lagt seg på glatt skare og det kan ta tid før det vert danna gode bindingar. Det har tidlegare vore observert vedvarande svake kantkorn og rimlag. Utbreiinga av desse svake laga er enno uviss. Den nedste delen av snødekket er rekna for stabil etter at fleire rundar med smelting og frysing tidlegare i vinter. Laurdag føremiddag er det delvis overskya, litt nedbør og sterk vind frå NV i fjellet.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: rolfjorge (Ukjent)

i kommune: ODDA

Skredhendelse

3 - MiddelsTørt flakskred

Rapportert av: CatoLe (*)

i kommune: KVINNHERAD

Faretegn

Fersk vindtransportert snøDet har vore til dels sterk vind i fjellet i periodar dei siste dagane. I tillegg var det periodevis sterk vind i dag; 8-9 m/s som transporterte den ubundne snøen inn i lesider i N-NØ-Ø og SØ retning.

Vær

Snø0.0 grader

Snødekke

105 cm snødybde15 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

MiddelsCTH1@30cmQ2

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Bilde fra regobs

Rapportert av: håkon@obskorps (***)

i kommune: ODDA

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør0.0 grader

Snødekke

150 cm snødybde10 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Bilde fra regobs

Rapportert av: håkon@obskorps (***)

i kommune: ODDA

Bilde fra regobs

Rapportert av: Nils@obskorps (***)

i kommune: ODDA

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind og nedbør fra NV fører til fokksnø i le områder.

Vær

Snø-1.8 grader

Snødekke

150 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Ubunden snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ULLENSVANG

Faretegn

Mye vann i snøenregn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.