Snøskredvarsel for Hardanger lørdag 22.04.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vind og nysnø i fjellet. Skred kan løysast ut både naturleg og av skiløpar. Vær forsiktig leområde kor det samlar seg fersk fokksnø.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ny nedbør, tilgjengeleg ubunden snø og sterk vind frå NV vil føre til snøtransport inn i NØ-Ø-SØ-S-SV renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og byggjer opp nysnøflak. Enkelte stadar i høgda kan desse flaka ligge på begravd svake rim- og kantkornlag. Skred på desse laga kan bli større. Det er størst fare for å løyse ut skred på svake lag der snødekket er tynt. Skredfaren vert vurdert til 2-moderat.
Det har kome 20-35 cm snø siste døgnet i kraftig vind frå V-NV. Store lokale forskjellar. Synkande temperatur har gjort at det har danna seg glatt skare på det gamle snødekket som nysnøen lagt seg på. Dette har ført til stor snøtransport og auka pålagring i NØ-Ø-SØ-S renner, søkk og lesider og bygd opp nysnøflak. Det var observert overflaterim og utvikling av kantkorn kring skarelag. Vind har vore gunstig for å bryte ned overflaterim. Utbreiinga av desse svake laga er enno uviss. Den nedste delen av snødekket, dvs. snø som kom før påske, er rekna for stabil etter at fleire rundar med smelting og frysing tidlegare i vinter. Fredag føremiddag er det gode bindingar til underlaget, overskya, nedbør og kraftig vind frå V-NV i fjellet.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: rolfjorge (Ukjent)

i kommune: ODDA

Skredhendelse

3 - MiddelsTørt flakskred

Rapportert av: CatoLe (*)

i kommune: KVINNHERAD

Vær

Snø0.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snøDet har vore til dels sterk vind i fjellet i periodar dei siste dagane. I tillegg var det periodevis sterk vind i dag; 8-9 m/s som transporterte den ubundne snøen inn i lesider i N-NØ-Ø og SØ retning.

Stabilitetstest

MiddelsCTH1@30cmQ2

Snødekke

105 cm snødybde15 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Bilde fra regobs

Rapportert av: håkon@obskorps (***)

i kommune: ODDA

Vær

Ikke nedbør0.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

150 cm snødybde10 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Bilde fra regobs

Rapportert av: håkon@obskorps (***)

i kommune: ODDA

Bilde fra regobs

Rapportert av: Nils@obskorps (***)

i kommune: ODDA

Vær

Snø-1.8 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind og nedbør fra NV fører til fokksnø i le områder.

Snødekke

150 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Ubunden snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ULLENSVANG

Faretegn

Mye vann i snøenregn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Tommy@NVE (*****)

i kommune: ODDA

Fritekst

Noe snøfokk på toppa ser jeg i forbifarten. Fra V ca?

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.