Snøskredvarsel for Hardanger torsdag 23.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø. Naturlig utløste skred kan forekomme i soleksponerte brattheng.

Skredfarevurdering

Pågåande vind frå V og ny nedbør fører til snøtransport inn N-S-Ø renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og byggjer opp fokksnøflak frå tregrensa og oppover. I bratte sørvendte fjellsider kan sol og stigande temperatur føre til våte laussnø og flakskred. Faregraden vert framleis vurdert til 3-betydeleg, men er synkande.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Våte flakskred

Opphopning av vann i/over lag i snødekket
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Det har kome 10-20 cm snø i løpet av siste døgnet, mest i sørvest. Nedbøren kom i sterk vind frå V. Dette har ført til stor snøtransport og auka pålagring i N-Ø-S-vendte renner, søkk og lesider. Det har generelt komme mykje snø i området i det siste i til dels kraftig vind frå V. Dette har ført til stor snøtransport inn i N-Ø-S leområder. I førre veke gjekk det fleire middels store skred i austvendte fjellsider langs Sørfjorden og tysdag vart det observert skredaktivitet av mindre storleik her. Pågåande vind og mykje nysnø har bygd opp større skavlar. Det vart i helga rapportert om glatt skare under nysnøen sør i regionen, og på Finse var det i førre veke observert kantkorn i det gamle snødekket. Kantkorn er svakt lag som kan vedvare til dei blir dekt av eit bærande lag eller smelta av eit kraftig mildvær. Onsdag føremiddag er det sterk vind frå V, overskya og det snør heilt til havnivå.
Fra onsdag ettermiddag ventes V-NV frisk bris i fjellet. Enklete sludd- og snøbyger. 2-5 mm nedbør. Litt synkende temperatur. Torsdag ventes V periodevis frisk bris i fjellet. Noen sludd- og snøbyger, men også perioder med sol. 0-10 mm nedbør, mest i nord. Litt stigende temperatur.
Betydelig
3

Resten av torsdag ventes V periodevis frisk bris i fjellet. Noen sludd- og snøbyger, men også perioder med sol. 5-15 mm nedbør, mest i nord. Litt stigende temperatur. Fredag ventes økning til SV-V liten kuling i fjellet. 10-15 mm nedbør, som snø over 500-800 moh. Høyest nysnøgrense om ettermiddagen.

Ny nedbør, tilgjengeleg ubunden snø og sterk vind frå SV fører til stor snøtransport inn NV-N-S-SØ renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og byggjer opp nysnøflak frå tregrensa og oppover. Der nedbøren kjem som regn på snødekket kan ein få våte laussnøskred. Faregraden vert vurdert til 3-betydeleg.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.

Observasjoner

Rapportert av: Per Magne (**)

i kommune: ODDA

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Vær

Ikke observert -1.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: bjafje (**)

i kommune: ODDA

Skredaktivitet

Noen (2-5) 2 - Små Skavl

Vær

Ikke nedbør -1.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Nils@obskorps (***)

i kommune: ODDA

Skredaktivitet

Noen (2-5) 2 - Små Tørre flakskred

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Utløst av skikjører

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Vær

Ikke nedbør -4.8 grader

Snødekke

200 cm snødyp 0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Snøprofil

Profil gravd i østvendt heng. Gravd i overgang mot flate i håp om å finne ett litt tynnere snødekke. Is laget ved 160cm dybde kom jeg ikke gjennom. Ett lag med lite utviklet kantkorn finst under ett is/skare lag. Men dette er ikke ett problem slik som det var i denne profilen. 49487

Stabilitetstest

Dårlig CTE 2@7cmQ2

Stabilitetstest

Middels CTM 14@45cmQ2

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ULLENSVANG

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ODDA

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig