Snøskredvarsel for Hardanger torsdag 23.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø. Naturlig utløste skred kan forekomme i soleksponerte brattheng.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Våte flakskred

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Pågåande vind frå V og ny nedbør fører til snøtransport inn N-S-Ø renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og byggjer opp fokksnøflak frå tregrensa og oppover. I bratte sørvendte fjellsider kan sol og stigande temperatur føre til våte laussnø og flakskred. Faregraden vert framleis vurdert til 3-betydeleg, men er synkande.
Det har kome 10-20 cm snø i løpet av siste døgnet, mest i sørvest. Nedbøren kom i sterk vind frå V. Dette har ført til stor snøtransport og auka pålagring i N-Ø-S-vendte renner, søkk og lesider. Det har generelt komme mykje snø i området i det siste i til dels kraftig vind frå V. Dette har ført til stor snøtransport inn i N-Ø-S leområder. I førre veke gjekk det fleire middels store skred i austvendte fjellsider langs Sørfjorden og tysdag vart det observert skredaktivitet av mindre storleik her. Pågåande vind og mykje nysnø har bygd opp større skavlar. Det vart i helga rapportert om glatt skare under nysnøen sør i regionen, og på Finse var det i førre veke observert kantkorn i det gamle snødekket. Kantkorn er svakt lag som kan vedvare til dei blir dekt av eit bærande lag eller smelta av eit kraftig mildvær. Onsdag føremiddag er det sterk vind frå V, overskya og det snør heilt til havnivå.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Per Magne (**)

i kommune: ODDA

Vær

Ikke observert-1.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: bjafje (**)

i kommune: ODDA

Vær

Ikke nedbør-1.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Skavl

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Nils@obskorps (***)

i kommune: ODDA

Vær

Ikke nedbør-4.8 grader

Stabilitetstest

DårligCTE2@7cmQ2

Stabilitetstest

MiddelsCTM14@45cmQ2

Snødekke

200 cm snødybde

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet

Faretegn

Ferske skredOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Utløst av skikjører

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ULLENSVANG

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ODDA

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Karsten@NVE (*****)

i kommune: ULVIK

Vær

Snø-2.0 grader

Stabilitetstest

MiddelsECTP15@65cmQ1

Snødekke

150 cm snødybde10 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Fersk vindtransportert snøPerioder med moderat snøfokk mellom enkelte timer med opphold.

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ULLENSVANG

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Mye vann i snøenregn på snø

Skredfarevurdering

4 Stor

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ODDA

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Mye vann i snøenregn på snø

Skredfarevurdering

4 Stor

Rapportert av: Tommy@NVE (*****)

i kommune: ODDA

Vær

Snø

Rapportert av: Karsten@NVE (*****)

i kommune: ULVIK

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kuling fra SØ

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.