Snøskredvarsel for Hardanger onsdag 22.03.2017

Velg dato

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder med fersk fokksnø. Unngå også områder der snødekket over svakt lag er tynt, eksempelvis nær rygger og på konvekse terrengformasjoner.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Ved stor utbredelse av det svake laget kan snøskredene bli store og nå ned til vei/bebyggelse.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind i fjellet frå V, tilgjengeleg ubunden snø og ny nedbør fører til snøtransport inn i N-Ø-S renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og bygger opp nysnøflak. I indre strok er det vedvarande svakt lag av kantkorn i det gamle snødekket som kan påvirkast der fokksnøen er tynn eller mjuk. Ein bør vere merksam på at skred som løyser ut høgt til fjells kan ha lang rekkevidde og utløp ned til fjorden i bratt lende. Faregrader vert vurdert til 3-betydeleg.
Det har kome 10-30 cm snø i løpet av siste døgnet, mest i sør og vest. Nedbøren kom i sterk vind frå S-V. Dette har ført til stor snøtransport og auka pålagring i N-Ø-vendte renner, søkk og lesider. Det har generelt komme mykje snø i området i det siste i til dels kraftig vind frå V. Dette har ført til stor snøtransport inn i N-Ø-S leområder. I førre veke gjekk det fleire middels store skred i austvendte fjellsider langs Sørfjorden og det rapporterast framleis inn skredaktivitet av mindre storleik her. I Røldal rapporterast det tysdag om 30 cm nysnø og snøfokk. Det samme er observert på V-sida av Sørfjorden, og med regn på snøen. Det vart i helga rapportert om glatt skare under nysnøen sør i regionen, og på Finse var det i førre veke observert vedvarande svake lag i det gamle snødekket. Tysdag føremiddag er det kraftig vind frå V-SV i fjellet, overskya, nedbør og varmergrader til om lag 600 meters høgde.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Nils@obskorps (***)

i kommune: ODDA

Snødekke

200 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør-4.8 grader

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet

Faretegn

Ferske skredOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Utløst av skikjører

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Stabilitetstest

DårligCTE2@7cmQ2

Stabilitetstest

MiddelsCTM14@45cmQ2

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ULLENSVANG

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Rask temperaturstigning

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ODDA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Rask temperaturstigning

Rapportert av: Karsten@NVE (*****)

i kommune: ULVIK

Snødekke

150 cm snødybde10 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø-2.0 grader

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snøPerioder med moderat snøfokk mellom enkelte timer med opphold.

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Stabilitetstest

MiddelsECTP15@65cmQ1

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ULLENSVANG

Skredfarevurdering

4 Stor

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Mye vann i snøenregn på snø

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ODDA

Skredfarevurdering

4 Stor

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Mye vann i snøenregn på snø

Rapportert av: Tommy@NVE (*****)

i kommune: ODDA

Vær

Snø0 grader

Rapportert av: Karsten@NVE (*****)

i kommune: ULVIK

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kuling fra SØ

Rapportert av: bjafje (**)

i kommune: ODDA

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte flakskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ODDA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Observert skredaktivitet(2011)

Ikke gitt 3 - MiddelsLøssnøskred

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.