Snøskredvarsel for Hardanger onsdag 22.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder med fersk fokksnø. Unngå også områder der snødekket over svakt lag er tynt, eksempelvis nær rygger og på konvekse terrengformasjoner.

Skredfarevurdering

Kraftig vind i fjellet frå V, tilgjengeleg ubunden snø og ny nedbør fører til snøtransport inn i N-Ø-S renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og bygger opp nysnøflak. I indre strok er det vedvarande svakt lag av kantkorn i det gamle snødekket som kan påvirkast der fokksnøen er tynn eller mjuk. Ein bør vere merksam på at skred som løyser ut høgt til fjells kan ha lang rekkevidde og utløp ned til fjorden i bratt lende. Faregrader vert vurdert til 3-betydeleg.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Ved stor utbredelse av det svake laget kan snøskredene bli store og nå ned til vei/bebyggelse.
Det har kome 10-30 cm snø i løpet av siste døgnet, mest i sør og vest. Nedbøren kom i sterk vind frå S-V. Dette har ført til stor snøtransport og auka pålagring i N-Ø-vendte renner, søkk og lesider. Det har generelt komme mykje snø i området i det siste i til dels kraftig vind frå V. Dette har ført til stor snøtransport inn i N-Ø-S leområder. I førre veke gjekk det fleire middels store skred i austvendte fjellsider langs Sørfjorden og det rapporterast framleis inn skredaktivitet av mindre storleik her. I Røldal rapporterast det tysdag om 30 cm nysnø og snøfokk. Det samme er observert på V-sida av Sørfjorden, og med regn på snøen. Det vart i helga rapportert om glatt skare under nysnøen sør i regionen, og på Finse var det i førre veke observert vedvarande svake lag i det gamle snødekket. Tysdag føremiddag er det kraftig vind frå V-SV i fjellet, overskya, nedbør og varmergrader til om lag 600 meters høgde.
Resten av tirsdag ventes minking til V frisk bris i fjellet. Snøbyger, regn under 200-500 moh. 10-20 mm nedbør. Litt lavere temperatur. Onsdag ventes V opptil liten kuling i fjellet. Sludd- og snøbyger. 5-10 mm nedbør. Litt synkende temperatur.
Betydelig
3

Fra onsdag ettermiddag ventes V-NV frisk bris i fjellet. Enklete sludd- og snøbyger. 2-5 mm nedbør. Litt synkende temperatur. Torsdag ventes V periodevis frisk bris i fjellet. Noen sludd- og snøbyger, men også perioder med sol. 0-10 mm nedbør, mest i nord. Litt stigende temperatur.

Pågåande vind frå V og ny nedbør fører til snøtransport inn N-S-Ø renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og byggjer opp fokksnøflak frå tregrensa og oppover. I bratte sørvendte fjellsider kan sol og stigande temperatur føre til våte laussnø og flakskred. Faregraden vert framleis vurdert til 3-betydeleg, men er synkande.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.

Observasjoner

Rapportert av: Nils@obskorps (***)

i kommune: ODDA

Vær

Ikke nedbør -4.8 grader

Skredaktivitet

Noen (2-5) 2 - Små Tørre flakskred

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Utløst av skikjører

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Snødekke

200 cm snødyp 0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Snøprofil

Profil gravd i østvendt heng. Gravd i overgang mot flate i håp om å finne ett litt tynnere snødekke. Is laget ved 160cm dybde kom jeg ikke gjennom. Ett lag med lite utviklet kantkorn finst under ett is/skare lag. Men dette er ikke ett problem slik som det var i denne profilen. 49487

Stabilitetstest

Dårlig CTE 2@7cmQ2

Stabilitetstest

Middels CTM 14@45cmQ2

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ULLENSVANG

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ODDA

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Karsten@NVE (*****)

i kommune: ULVIK

Vær

Snø -2.0 grader

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Perioder med moderat snøfokk mellom enkelte timer med opphold.

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Snødekke

150 cm snødyp 10 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Snøprofil

Snøprofil i en østvendt leside. Profilen viser kun øverste 1,5 m av >4m snø. 49352

Stabilitetstest

Middels ECTP 15@65cmQ1

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ULLENSVANG

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

4 Stor