Snøskredvarsel for Hardanger tirsdag 21.03.2017

4
Stor
Publisert:

Nytt stort snøfall i deler av regionen. Hold deg som skiløper/skuterkjører unna alt skredterreng. Enkelte vegstrekninger kan være utsatt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.
Flakskred
4 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Ved stor utbredelse av det svake laget kan snøskredene bli store og nå ned til vei/bebyggelse.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Oppdatering tirsdag 21.3: Det kom mindre nedbør enn ventet i natt. Snøskredfaren er avtagende, men opprettholdes på 4-stor ut dagen i dag. Skredproblemet ventes å være nysnøflak og fokksnø. Mye nysnø tirsdag og mandag vil gi pålagring i N-Ø-vendte heng. Forrige uke var det mye fokksnø innblåst i nord- og øst-vendte heng. I indre strøk finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn i det gamle snødekket, som kan påvirkes der fokksnøen fra den siste uken er tynn eller myk. Skredfaren vurderes til 4-stor i deler av regionen som får mest nedbør som snø. Store skred som løsner høyt til fjells kan ha lang rekkevidde og utløp ned til fjorden/dalen.
Oppdatering tirsdag 21.3: Det kom mindre nedbør enn ventet i natt. Snøskredfaren er avtagende, men opprettholdes på 4-stor i dag. Det kom svært mye nedbør som snø i regionen forrige uke, til dels med svært kraftig vind fra vest. Onsdag til fredag gikk det flere middels store skred i østvendet fjellsider langs Sørfjorden. Vest i regionen ble det fredag rapportert om kraftig vind og mye snøtransport i fjellet. Søndag morgen ble det rapportert om at det ligger en del tørrsnø over store deler av fjellet. Sør i regionen ble det lørdag også rapportert om glatt skare som ligger under den nye snøen over 800moh. Observatør ved Finse melder torsdag om et vedvarende svakt lag i det gamle snødekket. Mandag morgen var det observert 5-10mm/24t nedbør og vind opp til 15 m/s på målestasjonene i regionen. Mandag kl 13 ble det fra Håra (900 moh) rapportert om 1,0 °C, snøvær (40 cm nysnø siste 24t) og snøfokk. Det ble også rapportert om middel stort naturlig utløst løssnøskred i V-vendt heng langs Ev134 Liamyrane - Kløvet.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Karsten@NVE (*****)

i kommune: ULVIK

Vær

Snø-2.0 grader

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Snødekke

150 cm snødybde10 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Fersk vindtransportert snøPerioder med moderat snøfokk mellom enkelte timer med opphold.

Stabilitetstest

MiddelsECTP15@65cmQ1

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ULLENSVANG

Skredfarevurdering

4 Stor

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Mye vann i snøenregn på snø

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ODDA

Skredfarevurdering

4 Stor

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Mye vann i snøenregn på snø

Rapportert av: Tommy@NVE (*****)

i kommune: ODDA

Vær

Snø

Rapportert av: Karsten@NVE (*****)

i kommune: ULVIK

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kuling fra SØ

Rapportert av: bjafje (**)

i kommune: ODDA

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte flakskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ODDA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Observert skredaktivitet(2011)

Ikke gitt 3 - MiddelsLøssnøskred

Rapportert av: Nils@obskorps (***)

i kommune: ODDA

Vær

Snø-5.5 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

320 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Fersk vindtransportert snøLitt fersk vindtransportert snø å se i fjellet.

Stabilitetstest

MiddelsCTM13@18cmQ3

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Bilde fra regobs

Rapportert av: CatoLe (Ukjent)

i kommune: KVINNHERAD

Faretegn

Fersk vindtransportert snøAukande vind i høgda. Vindretning frå sør. Det ligg ein del tørrsnø over store deler av fjellet som no potensielt vert transportert over og ned i lesidene i nord og nordvestlige heng.

Bilde fra regobs

Rapportert av: CatoLe (Ukjent)

i kommune: KVINNHERAD

Vær

Ikke nedbør1.0 grader

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Snødekke

50 cm snødybde20 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ferske skredEnkelte relativt ferske skred i øst-nordøstlige brattheng. Mest truleg gått innan 1-3 dagar. Type flakskred med ca bruddkant på 30 cm. Omkring 100 meter breitt med langt utløp. Observert i Melderskin si øst-nordøst vendte side. Skredbanen ned mot Omnatjødnane. Mogleg trigga av løsna skavel som har falle ned frå topplatået på Melderskin.

Stabilitetstest

GodECTP5@40cmQ3

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.