Snøskredvarsel for Hardanger tirsdag 21.03.2017

4
Stor
Publisert:

Nytt stort snøfall i deler av regionen. Hold deg som skiløper/skuterkjører unna alt skredterreng. Enkelte vegstrekninger kan være utsatt.

Skredfarevurdering

Oppdatering tirsdag 21.3: Det kom mindre nedbør enn ventet i natt. Snøskredfaren er avtagende, men opprettholdes på 4-stor ut dagen i dag. Skredproblemet ventes å være nysnøflak og fokksnø. Mye nysnø tirsdag og mandag vil gi pålagring i N-Ø-vendte heng. Forrige uke var det mye fokksnø innblåst i nord- og øst-vendte heng. I indre strøk finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn i det gamle snødekket, som kan påvirkes der fokksnøen fra den siste uken er tynn eller myk. Skredfaren vurderes til 4-stor i deler av regionen som får mest nedbør som snø. Store skred som løsner høyt til fjells kan ha lang rekkevidde og utløp ned til fjorden/dalen.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
4 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Ved stor utbredelse av det svake laget kan snøskredene bli store og nå ned til vei/bebyggelse.
Oppdatering tirsdag 21.3: Det kom mindre nedbør enn ventet i natt. Snøskredfaren er avtagende, men opprettholdes på 4-stor i dag. Det kom svært mye nedbør som snø i regionen forrige uke, til dels med svært kraftig vind fra vest. Onsdag til fredag gikk det flere middels store skred i østvendet fjellsider langs Sørfjorden. Vest i regionen ble det fredag rapportert om kraftig vind og mye snøtransport i fjellet. Søndag morgen ble det rapportert om at det ligger en del tørrsnø over store deler av fjellet. Sør i regionen ble det lørdag også rapportert om glatt skare som ligger under den nye snøen over 800moh. Observatør ved Finse melder torsdag om et vedvarende svakt lag i det gamle snødekket. Mandag morgen var det observert 5-10mm/24t nedbør og vind opp til 15 m/s på målestasjonene i regionen. Mandag kl 13 ble det fra Håra (900 moh) rapportert om 1,0 °C, snøvær (40 cm nysnø siste 24t) og snøfokk. Det ble også rapportert om middel stort naturlig utløst løssnøskred i V-vendt heng langs Ev134 Liamyrane - Kløvet.
Fra mandag ettermiddag ventes S stiv kuling i fjellet. Perioder med snø, regn eller sludd under 600-800 moh. 5-10 mm nedbør. Litt stigende temperatur. Tirsdag ventes S-SV stiv kuling i fjellet, fra om ettermiddagen V frisk bris. Snø og snøbyger, nedbør som regn under 200-400 moh. Nord for Lofthus og i de innerste strøkene 5-20 mm nedbør, ellers 20-50 mm, mest over Folgefonna.
Betydelig
3

Resten av tirsdag ventes minking til V frisk bris i fjellet. Snøbyger, regn under 200-500 moh. 10-20 mm nedbør. Litt lavere temperatur. Onsdag ventes V opptil liten kuling i fjellet. Sludd- og snøbyger. 5-10 mm nedbør. Litt synkende temperatur.

Kraftig vind i fjellet frå V, tilgjengeleg ubunden snø og ny nedbør fører til snøtransport inn i N-Ø-S renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og bygger opp nysnøflak. I indre strok er det vedvarande svakt lag av kantkorn i det gamle snødekket som kan påvirkast der fokksnøen er tynn eller mjuk. Ein bør vere merksam på at skred som løyser ut høgt til fjells kan ha lang rekkevidde og utløp ned til fjorden i bratt lende. Faregrader vert vurdert til 3-betydeleg.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.