Snøskredvarsel for Hardanger tirsdag 21.03.2017

4
Stor
Publisert:

Nytt stort snøfall i deler av regionen. Hold deg som skiløper/skuterkjører unna alt skredterreng. Enkelte vegstrekninger kan være utsatt.

Skredfarevurdering

Oppdatering tirsdag 21.3: Det kom mindre nedbør enn ventet i natt. Snøskredfaren er avtagende, men opprettholdes på 4-stor ut dagen i dag. Skredproblemet ventes å være nysnøflak og fokksnø. Mye nysnø tirsdag og mandag vil gi pålagring i N-Ø-vendte heng. Forrige uke var det mye fokksnø innblåst i nord- og øst-vendte heng. I indre strøk finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn i det gamle snødekket, som kan påvirkes der fokksnøen fra den siste uken er tynn eller myk. Skredfaren vurderes til 4-stor i deler av regionen som får mest nedbør som snø. Store skred som løsner høyt til fjells kan ha lang rekkevidde og utløp ned til fjorden/dalen.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
4 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Ved stor utbredelse av det svake laget kan snøskredene bli store og nå ned til vei/bebyggelse.
Oppdatering tirsdag 21.3: Det kom mindre nedbør enn ventet i natt. Snøskredfaren er avtagende, men opprettholdes på 4-stor i dag. Det kom svært mye nedbør som snø i regionen forrige uke, til dels med svært kraftig vind fra vest. Onsdag til fredag gikk det flere middels store skred i østvendet fjellsider langs Sørfjorden. Vest i regionen ble det fredag rapportert om kraftig vind og mye snøtransport i fjellet. Søndag morgen ble det rapportert om at det ligger en del tørrsnø over store deler av fjellet. Sør i regionen ble det lørdag også rapportert om glatt skare som ligger under den nye snøen over 800moh. Observatør ved Finse melder torsdag om et vedvarende svakt lag i det gamle snødekket. Mandag morgen var det observert 5-10mm/24t nedbør og vind opp til 15 m/s på målestasjonene i regionen. Mandag kl 13 ble det fra Håra (900 moh) rapportert om 1,0 °C, snøvær (40 cm nysnø siste 24t) og snøfokk. Det ble også rapportert om middel stort naturlig utløst løssnøskred i V-vendt heng langs Ev134 Liamyrane - Kløvet.
Fra mandag ettermiddag ventes S stiv kuling i fjellet. Perioder med snø, regn eller sludd under 600-800 moh. 5-10 mm nedbør. Litt stigende temperatur. Tirsdag ventes S-SV stiv kuling i fjellet, fra om ettermiddagen V frisk bris. Snø og snøbyger, nedbør som regn under 200-400 moh. Nord for Lofthus og i de innerste strøkene 5-20 mm nedbør, ellers 20-50 mm, mest over Folgefonna.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Karsten@NVE (*****)

i kommune: ULVIK

Vær

Snø -2.0 grader

Snødekke

150 cm snødybde 10 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Perioder med moderat snøfokk mellom enkelte timer med opphold.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Stabilitetstest

Middels ECTP15@65cmQ1

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ULLENSVANG

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

4 Stor

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ODDA

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

4 Stor

Rapportert av: Tommy@NVE (*****)

i kommune: ODDA

Vær

Snø 0 grader

Rapportert av: Karsten@NVE (*****)

i kommune: ULVIK

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kuling fra SØ

Rapportert av: bjafje (**)

i kommune: ODDA

Skredaktivitet

Ett (1) 2 - Små Våte flakskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ODDA

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Observert skredaktivitet(2011)

Ikke gitt 3 - Middels Løssnøskred

Rapportert av: Nils@obskorps (***)

i kommune: ODDA

Vær

Snø -5.5 grader

Snødekke

320 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Litt fersk vindtransportert snø å se i fjellet.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

Middels CTM13@18cmQ3

Rapportert av: CatoLe (Ukjent)

i kommune: KVINNHERAD

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Aukande vind i høgda. Vindretning frå sør. Det ligg ein del tørrsnø over store deler av fjellet som no potensielt vert transportert over og ned i lesidene i nord og nordvestlige heng.

Rapportert av: CatoLe (Ukjent)

i kommune: KVINNHERAD

Vær

Ikke nedbør 1.0 grader

Snødekke

50 cm snødybde 20 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Faretegn

Ferske skred Enkelte relativt ferske skred i øst-nordøstlige brattheng. Mest truleg gått innan 1-3 dagar. Type flakskred med ca bruddkant på 30 cm. Omkring 100 meter breitt med langt utløp. Observert i Melderskin si øst-nordøst vendte side. Skredbanen ned mot Omnatjødnane. Mogleg trigga av løsna skavel som har falle ned frå topplatået på Melderskin.

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Stabilitetstest

God ECTP5@40cmQ3