Snøskredvarsel for Hardanger lørdag 24.02.2018

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden, ellers generelt stabilt og hardt snødekke.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kan ligge små ustabile fokksnøflak i V-N-Ø-vendte leformasjonar. Nysnømengd og vindstyrken i det siste tilseier ikkje større skredstorleik enn 2.
Det er generelt mykje snø jevnt fordelt i dei fleste områda i regionen. Under tregrensa og i skjerma terreng kan ein finne opp til 20 cm laussnø. I høgda er det hard fokksnø. Sola tek i sydsider og det har gått fleire laussnøskred i bratt terreng. Det gamle snødekket er godt pakka av mykje vind og er generelt stabilt. Kalde netter gjer at det er stor vekst av overflaterim overalt i regionen.
I snødekket er det observert kantkorn ved skarelaget som vart danna 23.12. Desse er utvikla i ulik grad. Enkelte stadar kan det også vere nedsnødd rim. Ingen av desse laga vert vurdert å gje skredproblem no.
Det er observert mykje overflaterim.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra sørøst
Temperatur
-15 °C til -5 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 200 moh om formiddagen
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra øst
Temperatur
-18 °C til -7 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 200 moh om formiddagen
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.