Snøskredvarsel for Hardanger torsdag 14.12.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder og andre terrengformasjoner som har samlet mye snø. Det kan også gå naturlig utløste løssnøskred i nysnøen i bratte heng.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Tørre løssnøskred

Ubunden snø

Eventuelle skred bli vanligvis utløst av deg selv eller andre som ferdest i terrenget. Vurder utløpsområder og gjør sporvalg i forhold til dette. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små løssnøskred som du selv har utløst. Husk at selv et lite skred kan få konsekvenser nært terrengfeller.Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger nysnø i bratt terreng.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ytre strøk og de områder som fikk mest nedbør og vind onsdag er mest utsatt. Det forventes at den ferske fokksnøen og nysnøen fra onsdag gradvis stabiliseres. Vær likevel oppmerksom på at ferske nysnøflak kan ha lagt seg på overflatrim fra tirsdag, men ettersom rimet de fleste plasser ble dannet på en myk og løs snøoverflate forventes det ikke å utgjøre noe hovedskredproblem. Faren for løssnøskred i bratt terreng med løs ubunden snø opprettholdes. Snøskredfaren vurderes til 2-moderat.
Helgens store snøfall og vind har preget snøfordelingen i høyden. Rygger og topper er avblåst og det ligger gamle fokksnøflak i leområder, mest i Ø, men det er også en del ubunden snø i terrenget. Snøgrensen ligger på 0-300 moh, lavest i indre del. Det gamle snødekket anses som en stabil base. Onsdag var det ventet 5-11 mm nedbør i kombinasjon med vind fra SV-SØ i regionen. Denne kan steder ha lagt seg over rim fra tirsdag, men det er knyttet usikkerhet til hvor stort problem dette utgjør.
Det ventes at vedvarende svake lag er stabilisert etter kraftige mildvær forrige uke. Det er sannsynlig å anta at det tirsdag ble dannet rim i snøoverflaten.
Det er ikke observert noe skredaktivitet de siste dager.
Snøoverflaten er flere steder vindpakket myk og det ble mandag observert lett snøfokk og vind fra NØ rundt Sauda. Stabiliteten i tester viser gode bindinger og nedsmelting i nedre del av snøpakken etter mildvær forrige uke. Det er stedvis mye løs snø tilgjengelig i overflaten ved vindøkning.
Nedbør
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område
Vind
Liten kuling fra sør
Temperatur
-8 °C til -3 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 600 moh om ettermiddagen
Skydekke
Skyet
vind varierende mellom S-SV

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 - 2 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sørøst, endring til bris fra nord om ettermiddagen
Temperatur
-10 °C til -4 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 400 moh natt til torsdag
Skydekke
Skyet
Varmest nær kysten, gradvis kaldere utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.