Snøskredvarsel for Hardanger mandag 22.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i bratte heng med mjuk våt snø. Hald avstand til skavlar og fjellsider med glidesprekkar.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket er generelt stabilt, men stigende temperatur og fravær av nattefrost ventes å gi oppvarming dypere i snødekket enn tidligere. Dette vil gi økende fare for våte skred utover dagen. Områder som har finkornet snø (skyggsider og slakere områder i høyden) vil være mer utsatt enn tidligere. Vær også oppmerksom på at varmen kan påvirke gamle, svake lag av kantkorn, spesielt i N over 1000 moh. Glideskred kan forekomme på bratte og glatte fjellsider. Hold avstand om det er glidesprekker. Vær også oppmerksom på faren for skavlbrudd fra rygger, egger og topper.
Det har vært høye temperaturer i fjellet og snødekket i lavlandet er for det meste smelteomvandlet og stabilt. I sørvendte fjellsider er snøoverflaten i stor grad smelteomvandlet til topps og hardheten varierer med dagtemperaturen. I nord og skyggesider kan man fortsatt finne tørr vindpakket snø eller hard skare.
Snøgrensen er på ca 450-500 moh, og lavest i vestlige deler av regionen.
1 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørvest.
-2 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om formiddagen.
Mildere til kvelden igjen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-1 °C til 6 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hardanger / KVINNHERAD

Snø

20.04.2019 kl. 13:27

1115 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot baksida av Omnatind - Melderskin kan skimtast til venstre i biletet. Framleis bra med snø i høgda.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Øvre del av Nipeskar (vendt mot NV-N). Betraktelig mjukare i skaret i dag enn for to dagar sidan.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot Andersfjell. Høgare temperatur tærer godt på snøen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Skredfaren er forbunde med fare for våte laussnøskred. Auken i temperatur, samt overskya vêr vil hindre at snødekket frys om natta. Dette kan føre til at skredproblemet vert å finne i alle himmelretninger. Skal ein på ski bør ein vere tidleg ute for å unngå at snøen vert for metta på vatn som følgje av sol/temp. Dei neste dagane er det meldt ein varmare vêrtype og temperaturen om natta vil holde seg på plussida høgt til fjells - det er meldt plussgrader døgnet gjennom til over 1500 moh. Skredproblemet vil vedvare og vil gjelde for alle himmelretninger. Varslet faregrad er riktig Litt vanskeleg å sei om det er FG 1 eller FG 2. Eg observere ikkje det som skal til for å få FG 2 mtp matrisen i dag, men det er mogleg at det ligger på FG 2 basert på auken i temperatur dei neste dagane og regionen sett under eitt. Det vert sjølvsagt litt synsing frå mi side, men når temperaturen får ta meir i V-N-Ø er det meir snø tilgjengeleg der (som ikkje har byrja å rase ut enda) som igjen kan føre til skred av str 2. I kombinasjon med "nokre bratte heng" kan ein få FG 2, men dette vert berre synsing og ikkje noko eg har observert i dag.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små over 800 moh Eg observerte ikkje skred i andre sektorar enn S-SV-SØ i dag, men med auke i temperatur i dag og vidare frametter, er det ikkje utenkelig at det byrjar å gå skred i dei andre sektorene også. I dag var utbreiinga til "få bratte heng", men eg vil tru at det etter kvart byrjar å gå i få til mange bratte heng.

Vær

Ikke nedbør 3 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Sol frå morgonen av. Tilskyende frå lunsjtider, men framleis glytt av sol. Betrakteleg varmare i dag, laurdag, enn torsdag. Snødekket var betraktelig mjukare frå morgonen av - i alle himmelretninger - enn dei siste dagane.

Faretegn

Ferske skred Observerte nokre våte laussnøskred, men kun opp til str 1.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 850 moh Våt løssnø Våt Snødekket består av skare med nokre cm våt laussnø oppå - spesielt der sola har tatt. Utpå dagen i dag var snøen enkelte plassar godt smelta, noko som førte til "lugging". Utover det består snødekket her i stor grad av smelteomvandla snø. Nedst mot bakken er det lausare, våt smelteomvandla snø, medan det overliggende laget består av ein solid base av frosne smelteformer. Når sola/temperatur får tak byrjar dette laget å smelte og ein får våtere laussnø oppå eit hardare underlag.

Skredaktivitet

Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S, SV. Over 900 moh Observerte våte laussnøskred i overnevnte sektorar i dag, laurdag. Sjå ellers under "skredproblem" for nærare informasjon.

Snøprofil

3 lagdelinger observert Det er same snøprofil som tidlegare. Det er ingen stor endring frå det eg kan sjå så eg nyttar same profil. Det er varierande kor tjukt det øvste laget er, avhengig av tidspunkt på dagen og himmelretning.

ObsID: 192057

Hardanger / Stavsnuten

Snø

20.04.2019 kl. 12:30

1495 moh

Ingvild (Ukjent)

Skredhendelse

20. apr 12:30 Vått flakskred 2 - Middels SØ-vendt Skredet startet på 1428 moh og sluttet på 1298 moh 30 cm høy og 12 m bred bruddkant Brattheng 3 skiløpere utløste skredet

ObsID: 192104
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.