Snøskredvarsel for Hardanger onsdag 26.04.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i skyggeområder med ustabil fokksnø, og i soleksponert brattheng midt på dagen.

Skredfarevurdering

Fokksnøflakene fra mandag har fått stabilisert seg og det vil generelt kreves stor tilleggsbelastning for å løse ut skred. Men vær oppmerksom der snødekket er tynt eller mykt. Solinnstråling kan midlertidig svekke bindingene og øke ustabiliteten i fokksnøflakene. Der snøen ligger ubunden øker sannsynligheten for naturlige utløse skred i bratt terreng. Disse kan løsne både som tørre og våte avhengig av høyde og hvor godt sola tar. Husk at det kan ligge vedvarende svake lag under fokksnøen. Er man uheldig å påvirker disse lagene kan skredene bli middels store. Faregraden vurderes til 2-moderat

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Nysnø og kraftig vind mandag har gitt en hard og ujevn snøoverflate i fjellet. Siden søndag kveld har det kommet ca 30 mm flere steder. Under nysnøen ligger det flere sjikt med fokksnø over skarelag fra forrige uke. Lørdag gikk det flere fjernutløste skred ved Stavsnuten som enten løsnet på glatt skare eller vedvarende svake lag rundt skarelaget. Den nederste delen av det gamle snødekket anses som stabilt etter flere runder med smelting og frysing tidligere i vinter. Tirsdag har vinden roet seg og det er delvis skyet i regionen. Det ventes at det er lite løs snø tilgjengelig der vinden fortsatt er sterk nok til snøtransport.
Fra tirsdag ettermiddag ventes N-NØ periodevis frisk bris i fjellet. Oppholdsvær og perioder med sol. Plussgrader opp til 500-700 moh midt på dagen. Onsdag ventes N-NV bris. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Plussgrader opp til 400-600 moh midt på dagen.
Moderat
2

Fra onsdag ettermiddag ventes NV bris. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Plussgrader opp til 400-600 moh midt på dagen. Torsdag ventes rolige vindforhold, om ettermiddagen N bris. Litt snø. Fra om formiddagen enkelte regn- eller sluddbyger, snøbyger over 500-700 moh. Perioder med sol. 5-15 mm nedbør.

Fokksnøflakene fra mandag har fått stabilisert seg og det vil generelt kreves stor tilleggsbelastning for å løse ut skred. Men vær oppmerksom der snødekket er tynt eller mykt. Hvis vinden øker mot kvelden kan nysnøflak påvirkes av en enkelt skiløper i noen få heng. Små og harmløse løssnøskred vil fortsatt kunne løsne naturlig hvis sola kommer frem, spesielt der det legger seg løs ubunden nysnø. Husk at det kan ligge vedvarende svake lag under fokksnøen. Er man uheldig og påvirker disse lagene kan skredene bli middels store. Skredfaren holder seg uendret på 2-moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.