Snøskredvarsel for Hardanger onsdag 20.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Nysnø og vind seint på dagen kan skape ustabile forhold i fjellet. Noen våte løssnøskred under 1100 moh. Mer stabile forhold i ytre deler av regionen.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Utover ettermiddagen vil nedbør som regn og snø påvirke skredfaren. Snødekke vil trolig tåle regnet som kommer i lavlandet godt pga flere runder med mildvær tidligere, men det kan gå en del våte løssnøskred. Nysnø og vind i høyden vil føre til nysnøflak i leområder mot NV -NØ. Høyt til fjells må en også ta hensyn til at det kan være mulig å påvirke svakt lag av kantkorn der snødekket er tynt. Det kan fortsatt kan være fare for enkelte glideskred.
Nysnø og sterk vind fra SØ - SV mandag og tirsdag har ført til nysnøflak i leområder over 900 moh. Mildvær før helga påvirket snøoverflaten til ca 1200-1400 moh. Likevel finnes det fortsatt lagdelt snø i det gamle snødekket fra ca 900 moh og opp. I lavere høydenivå er den gamle snøen helt smelteomvandla.
Før mildværet ble det observert flere lag med godt utvikla kantkorn og nedføyka overflaterim. Disse lagene er trolig mer eller mindre nøytralisert etter noen dager med mildvær, men på de høyeste toppene kan det fortsatt være mulig å påvirke disse der snølaget er tynt.
Mandag ble det observert åpne elver og våt snø på Finse (1160 moh). Det ble samme dag i samme område observert fersk vindtransportert snø i overflata. Det tar tid før kuldegradene trekker ned gjennom hele snødekke. På målestasjonen på Folgefonna (1212 moh), ble det mandag målt opp til 4 varmegrader.
20 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om ettermiddagen.
-5 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Stille/svak vind., endring til liten kuling fra sør om ettermiddagen.
-9 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Mest nedbør og stigende temperatur om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.