Snøskredvarsel for Hardanger torsdag 22.03.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Opphalsdvêr og rolege vindforhold torsdag vil føre til at pålagring av snø inn i leheng avtar. Fokksnø som har lagt seg ut i terrenget etter eit lite snøfall og til dels kraftig vind fram til og med onsdag, vil stabilisere seg utover dagen. Det finst svake lag av kantkorn lengre nede i snødekket. Desse er lettast på påvirke der snødekket er tynt. Der sola får tak i bratte sørvente fjellsider er det venta at det kan gå nokre laussnøskred.
Snøoverflata er prega av jamt snøfall sidan søndag. Vinden har påvirka snødekket i varierende grad, og det er dermed variasjon i kor hard snøen er. I hovudsak vekslar overflata mellom mjuke nysnøflak og ubunden snø i skjerma område. I vindutsette område finst det hardare fokksnø. Gammal skare kan ha blåst fram enkelte stader. Under 300 moh er snøen kram eller våt.
Langvarig kulde har ført til oppbyggande omvandling av snøkrystallar nede i snødekket, og fleire lag er heilt eller delvis omdanna til kantkorn.
Onsdag morgon var døgnnedbøren i regionen 1-5 mm, mest rundt Folgefonna. Det blåste 8 m/s frå V ved Folgefonna skisenter (1212 moh).
Nedbør
0 - 1 mm i døgnet
Vind
Stille/svak vind fra vest
Temperatur
-9 °C til -3 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 800 moh om ettermiddagen
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
12 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område
Vind
Liten kuling fra vest, endring til frisk bris fra sørvest om kvelden
Temperatur
-9 °C til -4 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 600 moh om ettermiddagen
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: bjafje (**)

i kommune: ODDA

Vær

Ikke nedbør

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: CatoLe (*)

i kommune: KVINNHERAD

Vær

Snø2.0 grader

Fritekst

Det er nok pågåande pålagring i nordvendte sider for augeblikket. Dette vindtransporterte laget kan potensielt legge seg oppå sjikt med tørrsnø og skape ustabile forhold, men det er for meg litt uvisst kor høgt opp ein må for å finne dette då eg ikkje har vore i området på ei stund. Eg tenker å gå ein del turar frametter for å sjå kva status er fram mot påske.

Snødekke

25 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ULLENSVANG

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: steinar@tindeguide.no (*****)

i kommune: ULVIK

Vær

Snø-4.3 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Beskjeden nysnømengde, så foreløpig er det liten utbredelse på fokksnøflak.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Snødekke

190 cm snødybde4 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ULLENSVANG

Faretegn

Mye vann i snøenkraftig solstråling

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.