Snøskredvarsel for Hardanger tirsdag 11.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden, ellers stabile forhold.

Fokksnø - flakskred

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Når vinden avtar vil fokksnøflakene i leområder gradvis stabiliseres. Stabiliseringen skjer saktest høyt til fjells hvor det er kaldere og der det har kommet mest snø. Vær fortsatt forsiktig i leområder hvor vinden har lagt fra seg snø.
Det kom litt nysnø forrige uke, stedvis opp mot 50 cm. Vind fra NV de siste dagene har flyttet en del snø inn i leområder. Det er mange steder dårlig med såle, men noen steder er skiføret upåklagelig. I enkelte skjermede formasjoner over 1000-1200 moh ligger det en hard såle av gammelsnø fra oktober. I lavlandet og i ytre strøk har det vært plussgrader og lite snø.
Observasjoner viser at det ligger ustabile nysnøflak i leområder. Ellers er det ikke rapportert om andre svake lag i snødekket.
3 - 8 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra nord om kvelden.
-8 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord., endring til bris fra øst om ettermiddagen.
-16 °C til -6 °C på 1400 moh.
Klarvær.
Kaldere.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: ÅgeMidthun@obskorps (***)

i kommune: SAUDA

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Skredfarevurdering

1 Liten

Vær

Ikke nedbør

-4.0 grader

Notater

Snødekke

50 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observert

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I denne delen av regionen (Sauda øst, grensefjell mot Røldal/Odda) er snødekket betydelig tynnere enn over kommunegrensa og i Røldalsgryta. Fokksnøproblemet vil naturlig nok være mer til stede i de deler av regionen som har hatt mer snø tilgjengelig for transport.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Registrerte kun et tilsynelatende "gammelt" naturlig utløst flak mot toppen. Ingen øvrige faretegn å se på Reinaskardnuten eller med god utsikt til store fjellområder rundt. Kun mindre oppsprekking rundt skia, som naturlig er når man har fokksnøansamlinger av litt hardere sort. Inntreffer kun svært lokalt.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: ÅgeMidthun@obskorps (***)

i kommune: SAUDA

Faretegn

Ferske sprekker

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lokale lommer med fokksnø der man kan provosere frem flak ved å tråkke hardt med skia. Svakt lag i form av tynt sjikt med løsere snø.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: ÅgeMidthun@obskorps (***)

i kommune: SAUDA

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Matsb (Ukjent)

i kommune: ODDA

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Tørre flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.