Snøskredvarsel for Hallingdal torsdag 14.02.2019

2
Moderat
Publisert:

I lavlandet kan det komme våte skred. I leområder i høyden er fokksnø problemet. Unngå områder under glidesprekker.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I høyfjellet vil vind og nysnø danne ferske fokksnøflak i NØ-Ø fjellsider med forholdsvis stor utbredelse. Vedvarende svakt lag kan være mulig å påvirke der den gamle fokksnøen er tynn/myk. Lavere ned i terrenget vil mildvær og litt regn svekke bindinger i snødekket. Der det kommer regn på snødekket kan det være fare for naturlig utløste skred, men utbredelsen er nok noe begrenset.
Det har kommet 5-15 cm nysnø siste døgnet, mange steder med sterk vind. Rygger og forhøyninger i terrenget er noe avblåst, og i høyfjellet har en del steder hardere fokksnøflak. Det er lagt opp ferske fokksnøflak i hellinger mot NØ til S. I forsenkninger, renner og botner er det godt med løs snø. Under tregrensa er det skarelag med tørr og ubunden snø over.
Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn og nedsnødd rim i snødekket, bl.a. er kantkorn over/under et skarelag observert i Hemsedal.
De siste par dagene er det gjort flere observasjoner på str 2 og 3 skred som har gått i den siste fokksnøen. Enkelte steder har det gått helt ned til svake kantkornlag nede i snødekket.
Det er meldt om drønn i snødekket flere steder.
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra sørvest.
-6 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Skyet.
Nedbør vesentlig i vest og nordvest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 4 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om ettermiddagen.
-1 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Kalle@Skred.AS (*****)

i kommune: HOL

Skredhendelse

Ikke gitt

Skavlfall

Rapportert av: Bettinalundin (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Skredhendelse

3 - Store

Tørt løssnøskred

Rapportert av: Christen@norskluftambulanse (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTN13@15cmQ1

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTN18@35cmQ1

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Rapportert av: V (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sterk vind siste dagene. Skredene så ut til å starte i øvre/nyere fokksnø lag, og dra med seg ned til kantkorn problematikk mot bakken. Observerte skre størrelse 3.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Morten (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Tørre flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: V (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Faretegn

Ferske skred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Markus@NVE (*****)

i kommune: HEMSEDAL

Faretegn

Ferske skred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Morten (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Tørre flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Ole E (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
3 - Store
Type: 
Tørre flakskred

Vær

Ikke nedbør

-1.0 grader

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Str. 3 flakskred i SØ. Observert flere skred i samme himmelretning

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Radicalex1 (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Snødekke

50 cm snødybde

Vær

Ikke nedbør

Faretegn

Drønn i snøen

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Drønn på flere steder i fjellet når 2-3 personer står tett.

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.