Snøskredvarsel for Hallingdal onsdag 13.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kuling fra V, om kvelden noe minkende. Varmegrader opp til ca. 1100-1200 moh. Litt snø i vest natt til onsdag, sludd i lavere strøk. Over mildværsgrensa vil det fortsette med pålagring av fokksnø i hellinger som vender mot NØ til SV, mens de eldre fokksnøflakene mot V til N vil stabilisere seg. Mest sannsynlig blir det ikke så mildt at det oppstår våtsnøskred, men øverste del av snødekket kan begynne å bli fuktig der det blir varmegrader. Middels store skred i fersk fokksnø kan utløses av en skiløper. Fortsatt vil nedføyket kantkorn og rim utgjøre et skredproblem flere steder i regionen. Vær varsom i områder med tynt snødekke og der fokksnøen er myk.
Det har kommet minimalt med nysnø siste døgn fram til tirsdag middag, etter 10-30 cm tørr nysnø siste uke. Mandag var det NV kuling og en del snøfokk. Rygger og forhøyninger i terrenget er noe avblåst, og i høyfjellet har en del steder hardere fokksnøflak. Det er lagt opp ferske fokksnøflak i hellinger mot NØ til S. I forsenkninger, renner og botner er det fortsatt godt med løs snø. Under tregrensa er det skarelag med tørr og ubunden snø over.
Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn og nedsnødd rim i snødekket, bl.a. er kantkorn over/under et skarelag observert i Hemsedal. Drønn i snødekket den siste tiden tyder på at dette lokalt er blitt et mer aktivt skredproblem.
Mandag gikk det flere naturlig utløste, tørre flakskred mot NØ til SØ i Hemsedal. Enkelte av dem var av størrelse 3. trolig p.g.a. mandagens innlasting av fokksnø.
NV-vinden har minket først på tirsdag, men fra tirsdag ettermiddag vestlig kuling og litt snø. De siste dagene, inkl. tirsdag, er det observert drønn i snødekket flere steder i regionen.
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-10 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Skyet.
Mest nedbør lengst vest i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra sørvest.
-6 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Skyet.
Nedbør vesentlig i vest og nordvest.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Bettinalundin (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Skredhendelse

3 - Store

Tørt løssnøskred

Rapportert av: Christen@norskluftambulanse (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTN13@15cmQ1

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTN18@35cmQ1

Rapportert av: V (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sterk vind siste dagene. Skredene så ut til å starte i øvre/nyere fokksnø lag, og dra med seg ned til kantkorn problematikk mot bakken. Observerte skre størrelse 3.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Morten (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Tørre flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: V (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Faretegn

Ferske skred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Markus@NVE (*****)

i kommune: HEMSEDAL

Faretegn

Ferske skred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Morten (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Tørre flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Ole E (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Str. 3 flakskred i SØ. Observert flere skred i samme himmelretning

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
3 - Store
Type: 
Tørre flakskred

Vær

Ikke nedbør

-1.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Radicalex1 (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Faretegn

Drønn i snøen

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Drønn på flere steder i fjellet når 2-3 personer står tett.

Vær

Ikke nedbør

Snødekke

50 cm snødybde

Rapportert av: Stian (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Naturlig utløst skred under rapportert posisjon. Anslagsvis størrelse 3

Snøprofil (2012)

Kantkorn over og under skare. BT avdekker brytning i kantkornlag over skare. Bryter lett og glatt. Videre ned i snødekke er det stor mengde kantkorn, store krystaller

104355

Vær

Ikke observert

-4.0 grader

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.