Snøskredvarsel for Hallingdal tirsdag 12.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vinden minker forbigående, men øker til V eller SV liten kuling om kvelden, samtidig som temperaturen stiger. Snøtransporten til Ø-vendte lehellinger vil ta seg opp igjen siste del av dagen og danne ferske flak her. Det kan være mulig for en skiløper å løse ut middels store skred i fokksnøen. Det vil være lettere å løse ut skred i de ferskeste fokksnøflakene enn i de litt eldre flakene som ligger i hellinger mot V til NØ. Det finnes kantkorn og nedsnødd rim i snødekket, men det skal en del belastning til for å påvirke disse. Vær ekstra oppmerksom der snødekket er tynt og mykt, der er det lettest å påvirke svake lag med kantkorn i snødekket.
Det ligger tørr og tilgjengelig løssnø jevnt over i regionen. Rygger og forhøyninger i terrenget er mer avblåst, og i høyfjellet har en del steder hardere fokksnøflak. Det er godt med løs og lite vindpåvirket snø i forsenkninger, renner og botner. Siste døgn har det kommet 2-5 cm snysnø, i tillegg til 10-30 cm nysnø siste uke. Under tregrensa er det skarelag med tørr og ubunden snø over.
Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn og nedsnødd rim i snødekket, bl.a. er kantkorn over/under et skarelag observert i Hemsedal. Drønn i snødekket den siste tiden tyder på at dette lokalt er blitt et mer aktivt skredproblem.
Mandag observert flere naturlig utløste, tørre flakskred mot NØ til Ø. Søndag et lite personutløst skred mot S i Hemsedal. Fredag var det flere små, personutløste tørre flakskred i Hemsedal i sektor Ø til SØ.
Mandag NV kuling, med snøfokk over skoggrensen. Søndag er det observert drønn i snødekket flere steder i Hemsedal og Hol. Lørdag ble det også observert drønn i snødekket og ferske sprekker i Hemsedal. 
0 - 3 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-13 °C til -9 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nedbør bare lengst i nordvest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-10 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Skyet.
Mest nedbør lengst vest i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Radicalex1 (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Snødekke

50 cm snødybde

Vær

Ikke nedbør

Faretegn

Drønn i snøen

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Drønn på flere steder i fjellet når 2-3 personer står tett.

Rapportert av: Stian (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Snødekke

Vær

Ikke observert

-4.0 grader

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Naturlig utløst skred under rapportert posisjon. Anslagsvis størrelse 3

Snøprofil (2012)

Kantkorn over og under skare. BT avdekker brytning i kantkornlag over skare. Bryter lett og glatt. Videre ned i snødekke er det stor mengde kantkorn, store krystaller

104355

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: carlthemtnbum (Ukjent)

i kommune: HOL

Stabilitetstest

Dårlig

CTE4@20cmQ1

Stabilitetstest

Middels

CTM15@50cmQ2

Stabilitetstest

God

CTH28@75cmQ3

Rapportert av: Markus@NVE (*****)

i kommune: HEMSEDAL

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
3 - Store
Type: 
Tørre flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Ole E (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Vær

Snø

Faretegn

Rimkrystaller

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Brudd i rimlag ved blokktest

Rapportert av: Morten (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Faretegn

Rimkrystaller

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Nedføyket rimlag. Bryter lett og glatt. Ferske skred fra i natt i området.

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hele dette henget har sklidd ut ila natten. Trolig på nedføyket nysnølag. Men rimet er også en mulighet. Bruddkanten er igjenføyket.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: carlthemtnbum (Ukjent)

i kommune: HOL

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Snødekke

150 cm snødybde

30 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Ulykke/hendelse

Det var et svært litet heng på kanske 20 meter lang å 5 meter högt med flatt terreng under så det var lav konsekvens men det var noe uventet måten det skjedde på.

Påvirket ingenting

Vær

Ikke observert

Skredhendelse

1 - Små

Tørt flakskred

Rapportert av: V (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Snødekke

70 cm snødybde

Stabilitetstest

Dårlig

Ikke gitt@56cmQ1

Faretegn

Drønn i snøen

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Lasse på fjellet (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Snødekke

100 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør

-9.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: Espen@ObsKorps (*****)

i kommune: HEMSEDAL

Faretegn

Drønn i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kant og begerkrystaller under skare. Kollapser med stor tilleggsbelastning på tynt snødekke (70 cm). Kantlaget er tykt - 12 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.