Snøskredvarsel for Hallingdal torsdag 15.03.2018

2
Moderat
Publisert:

Det finnes områder med svake lag av rim og nysnø under den vindtransporterte snøen. Vær forsiktig i leområder, særlig i eller nært terrengfeller.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt vind de siste dagene har lagt opp myke flak av fokksnø hovedsakelig i vest- og nordvendte leområder. Under disse flakene ligger det lag av løsere snø iblandet nedsnødde rimkrystaller. Det vil være lett å løse ut skred i dette topplaget, men skredene blir ikke store siden det overliggende laget er så mykt. Det finnes svake lag av kantkorn nede i snødekket. Dersom disse lagene påvirkes kan større skred forekomme. Svake lag av kantkorn nede i snødekket vil være lettest å påvirke der snødekket er tynt eller mykt.
Mange steder er det fremdeles mye løs snø, andre plasser er det avblåst og snøen har dannet myke flak i leområder. Man ser tydelig vindtegn i terrenget. Solen har begynt å ta og danne skarelag i solhellingene. I resterende hellinger er det flere plasser rim i overflaten.
Fokksnøen fra februar ligger flere steder over svakere lag med løssnø, kantkorn og bevarte rimkrystaller. Rimkrystallene står på løs overflate og er ikke nødvendigvis lette å kjenne igjen før man får en bruddflate. Det er varierende utbredelse på dette laget. Det finnes flere lag av kantkorn dypere nede i snødekket, samt et lag av begerkrystaller i bunn. Disse er stort sett dekket av et tykt lag av hard og bærende snø.
Ingen skredaktivitet observert.
Det har kommet inn få observasjoner de siste dagene.
Nedbør
0 - 1 mm i døgnet
Vind
Bris fra sørøst, endring til frisk bris fra sørøst om kvelden
Temperatur
-15 °C til -9 °C på 1400 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra nord
Temperatur
-20 °C til -8 °C på 1400 moh
Skydekke
Delvis skyet
Høyt skydekke.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.