Snøskredvarsel for Hallingdal fredag 16.02.2018

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder med fersk fokksnø. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøen trenger tid på å stabilisere seg. Det vil fortsatt være lett å løse ut skred i flak av fersk fokksnø som i mange heng ligger over et svakt lag av løsere snø. Skred som løsner kan bli middels store (str 3) i noen heng. Nysnø kan ha bundet seg i myke flak også under skoggrensa. Vedvarende svake lag kan påvirkes der snødekket er tynt eller mykt.
Før stormen onsdag og torsdag var det mye ubunden snø under skoggrensen. Over skoggrensen var snødekket mer vindpåvirket med varierende hardhet, og stedvis var det løs snø der vinden ikke hadde tatt. Snøoverflaten vil nå være påvirket av de siste dagers vind.
Snødekket er sammensatt med flere vedvarende svake lag. Det finnes kantkorn omkring skarelag nede i snødekket, og i Hemsedal er det også kantkorn ved bakken. Det varierer hvor mye som skal til for å påvirke disse lagene på grunn av stor variasjon i mektighet og fasthet på overliggende snø. I og omkring tregrensa og i skjermede formasjoner kan det finnes lommer av nedføyket overflaterim.
Kraftig snøfokk i høyfjellet torsdag, og vind av storm styrke. Observasjoner i høyfjellet er ikke mulig før det blir roligere vær.
Nedbør
14 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område
Vind
Stiv kuling fra sørøst, endring til frisk bris fra sørøst om kvelden
Temperatur
-11 °C til -8 °C på 1400 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
2 - 4 mm i døgnet
Vind
Bris fra øst, endring til frisk bris fra vest om kvelden
Temperatur
-12 °C til -5 °C på 1400 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.