Snøskredvarsel for Hallingdal torsdag 15.02.2018

3
Betydelig
Publisert:

Unngå ustabile nysnøflak i leområder. Det finnes også vedvarende svake lag i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vindtransport vil danne ustabile nysnøflak i leheng. Det vil være lett å løse ut skred i nysnøflak som i mange heng ligger over et svakt lag av løsere snø. Skred som løsner kan bli middels store (str 3) i noen heng. Nysnøen kan ha bundet seg i myke flak også under skoggrensa. Vedvarende svake lag kan påvirkes der snødekket er tynt eller mykt.
Det finnes mye ubunden snø under skoggrensen. Over skoggrensen er snødekket mer vindpåvirket med varierende hardhet, stedvis løs snø der vinden ikke har tatt tak. Variasjonen fra sted til sted er stor, men sterk vind fra sørøst har gitt størst ansamling av fokksnø i nordvestvendte leformasjoner.
Snødekket er sammensatt med flere vedvarende svake lag. Det finnes kantkorn omkring skarelag nede i snødekket, og i Hemsedal er det også kantkorn ved bakken. Det varierer hvor mye som skal til for å påvirke disse lagene på grunn av stor variasjon i mektighet og fasthet på overliggende snø. I og omkring tregrensa og i skjermede formasjoner kan det finnes lommer av nedføyket overflaterim.
Det ble tirsdag meldt om et lite skred i et brattheng øst for Totten i Hemsedal.
Nedbør
2 - 4 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sør, endring til stiv kuling fra sør om kvelden
Temperatur
-10 °C til -5 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 200 moh om formiddagen
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
14 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område
Vind
Stiv kuling fra sørøst, endring til frisk bris fra sørøst om kvelden
Temperatur
-11 °C til -8 °C på 1400 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.