Snøskredvarsel for Hallingdal mandag 15.01.2018

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold i fjellet på grunn av uvær med mye snø og vind som vil føre til ustabile fokksnøflak i leområder. Det finnes stedvis svake lag i snødekket.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mye nedbør og kraftig vind vil legge opp nye flak av ustabil snø. Med vind fra S er nordvendte leområder spesielt utsatt, men vær obs på lokale forskjeller i vindretning og at fokksnø kan lastes sideveis inn i andre leområder. I ekstra skjermede formasjoner og i skogen kan nysnøen legge seg på lag av overflaterim. I høyfjellet kan den nye snøen også legge seg på glatt og hard snøoverflate fra tidligere i uken. Lengere ned i snødekket har vi svake lag av kantkorn både over og under skarelag, men det er generelt vanskelig å påvirke dette når vi nå får enten en god slump hard fokksnø på toppen eller en enda hardere, vinderodert overflate. Skredfaren ventes å øke til 3- betydelig, særlig i de vestlige delene av regionen der det kommer mest nedbør.
Snøoverflaten (og skiføret) er preget av sterk vind sist helg. I østvendte leheng og i forsenkninger er det flak av fokksnø. Snøoverflaten fremstår i vindutsatte områder som vindpakket og hard. Snøen kan sprekke opp rundt skiene og det er ferske småskavler i terrenget. Der vinden ikke har fått tak, er snøen løs, særlig under skoggrensen.
Det finnes lag av kantkorn både over og under skarelag. Det er stort sett vanskelig å påvirke dette laget, men det er mulig der snødekket er tynt. Under fokksnøen har det vært et nedføyket lag med nysnø. Noen steder har dette laget utviklet seg til kantkorn, mens andre steder har nysnøen bundet seg godt sammen slik at dette laget ikke lenger er problematisk. Stabilitetstester har vist at brudd i dette laget har liten evne til bruddforplantning og gir et ujevnt brudd.
Søndag morgen var det -11 grader i Hemsedal skisenter, 1344 moh.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sør
Temperatur
-13 °C til -9 °C på 1400 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
14 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område
Vind
Stiv kuling fra sørøst
Temperatur
-11 °C til -6 °C på 1400 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.