Snøskredvarsel for Hallingdal søndag 14.01.2018

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Vær spesielt forsiktig rundt skoggrensen og i områder med fersk fokksnø.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøen fra tidligere i uken har etterhvert stabilisert seg bedre. Det er nå vanskelig å løse ut skred i fokksnøen. Lite ny nedbør og lite tilgjengelig nysnø over skoggrensen, vil føre til at vinden kan herje uten at det vil legges opp nye flak av fokksnø. Om vinden får tak i løssnøen i skogen kan det dannes flak av fokksnø i og under skoggrensen. Overflaterimet vil blåse vekk i vindutsatte områder. Lengere ned i snødekket har vi svake lag av kantkorn både over og under skarelag. En skiløper vil kunne påvirke disse, særlig der snødekket er tynt, og avstanden mellom skiløper og svakt lag er kortere. Skredfaren ventes å være 2- moderat.
Snøoverflaten (og skiføret) er preget av sterk vind sist helg. I østvendte leheng og i forsenkninger er det flak av fokksnø. Snøoverflaten fremstår i vindutsatte områder som vindpakket og hard. Snøen kan sprekke opp rundt skiene og det er ferske småskavler i terrenget. Der vinden ikke har fått tak, er snøen løs, særlig under skoggrensen.
Det finnes lag av kantkorn både over og under skarelag. Det er stort sett vanskelig å påvirke dette laget, men det er mulig der snødekket er tynt. Under fokksnøen har det vært et nedføyket lag med nysnø. Noen steder har dette laget utviklet seg til kantkorn, mens andre steder har nysnøen bundet seg godt sammen slik at dette laget ikke lenger er problematisk. Stabilitetstester har vist at brudd i dette laget har liten evne til bruddforplantning og gir et ujevnt brudd.
Siden mandag er det ikke observert skredaktivitet.
Fredag ble det observert overflaterim flere steder. Lørdag morgen var det -14 grader i Hemsedal skisenter, 1344 moh.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørøst
Temperatur
-18 °C til -10 °C på 1400 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sør
Temperatur
-13 °C til -9 °C på 1400 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.