Snøskredvarsel for Hallingdal lørdag 09.12.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Større skred er vanskelig å løse ut, men kan forekomme ved stor tilleggsbelastning.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnøen antas å binde seg godt til den våte snøen. Det har antakelig dannet seg skare da temperaturen fallt, i de delene av terrenget der nysnølaget er tynt. Ferske fokksnøflak vil være dominerende skredproblem i regionen, vesentlig i østvendte heng. Evnen til bruddforplantning til de ferske flakene vil variere utfra vind og tilgjengelig nysnø. Der snødekket er tynt og/eller mykt, kan det være mulig å løse ut skred str 2-små. Høyeste faregrad ventes vest i regionen der det kommer mest snø. Det er tidligere observert kantkorn rundt skarelag, samt rim nede i snødekket. Utbredelsen av disse svake lagene er usikre, det er mest sannsynlig at de har overlevd mildværet i de høyestliggende områdene. Skredfaren vurderes til 2-moderat.
Etter varmegrader og regn selv høyt til fjells har temperaturen sunket betydelig siden torsdag ettermiddag, og er nå under 0 grader. Det har blåst vestlig kuling i fjellet og falt en del snø, mest lengst i vest. Observasjon fra Hemsedal indikerer at det er er lagt opp en god del fokksnø i østvendte hellinger. Det raske temperaturfallet har en del steder ført til at det har dannet seg et skarelag øverst i det våte snødekket. Over dette har det lagt seg nysnø.
Observasjoner fra Hemsedal fredag i tregrensenivå indikerer at tidligere skarelag er brutt ned. Det er mulig rester av tidligere svake lag kan finnes i større høyder. Utover dette fremstår snødekket som ganske stabilt.
Det er ikke meldt om skred siste dagene.
Ca. 5 cm nysnø observert i Hemsedal siste døgn. Noe mer nysnø lenger vest, observasjoner indikerer opp i 10 cm fra torsdag morgen til fredag morgen.
Nedbør
8 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område
Vind
Stiv kuling fra vest, endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen
Temperatur
-6 °C til -3 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 500 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
2 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område
Vind
Stiv kuling fra nordvest
Temperatur
-8 °C til -5 °C på 1400 moh
Skydekke
Skyet
Mest nedbør lengst i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Sigbjørn (***)

i kommune: HOL

Faretegn

Ferske sprekkerLiten tilegsbelastning. 6m lang

Faretegn

Fersk vindtransportert snøVind frå v, nv

Bilde fra regobs

Rapportert av: Sigbjørn (***)

i kommune: HOL

Faretegn

Ferske sprekker

Bilde fra regobs

Rapportert av: Andreas@nve (*****)

i kommune: HEMSEDAL

Vær

Ikke nedbør0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk på toppene

Rapportert av: steinar@obskorps (***)

i kommune: ÅL

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Snø-1.0 grader

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Oppsprekking rundt skia i Ø-vendt heng som har samlet opp fokksnø i natt. Myke flak som ikke sklir ut, ligger på et lag løsere nysnø.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

60 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: steinar@obskorps (***)

i kommune: ÅL

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind og snøfokk, pålagring i heng mot Ø og SØ. Skispor føyker igjen iløpet av et par minutter.

Bilde fra regobs

Rapportert av: Jørgen@obskorps (****)

i kommune: HEMSEDAL

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Snø-2.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Gjelder lengst vest i Hemsedal. Været står på når man kommer halvveis til bjøberg fra Hemsedal sentrum. Det er også kraftig vindtransport av snø, men lite/ingen nedbør, i høyden lengre øst i regionen,

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

60 cm snødybde10 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: barbro@obskorps (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

GodECTP8@15cmQ3

Vær

Sludd-2.3 grader

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Bilde fra regobs

Rapportert av: idab@svv (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Stabilitetstest

GodECTN23@25cmQ2

Vær

Sludd0.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert300 meters sikt.

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

60 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: Sølve (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Stabilitetstest

MiddelsECTN15@25cmQ3

Vær

Sludd0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observertIngen faretegn observert, men det var dårlig sikt (300 meter). Flatt lys.

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

50 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: ÅgeMidthun@obskorps (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Stabilitetstest

MiddelsECTN17@24cmQ2

Stabilitetstest

GodECTN25@30cmQ2

Vær

Snø-2.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

50 cm snødybde2 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.