Snøskredvarsel for Hallingdal fredag 08.12.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vind og nysnø kan gi ustabile forhold i noen bratte heng. Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø, typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i brat terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Torsdag ettermiddag og kveld vil temperaturen synke og nedbøren går over til snø lavere i terrenget. Nysnøen vil relativt raskt binde seg til det fuktige snødekket. Høyere opp i fjellet vil vinden frakte tilgjengelig snø over i lesider. Her vil fokksnøflak utgjøre det største skredproblemet, vesentlig i fjellsider mot Ø-SØ. Evnen til bruddforplantning for de ferske flakene vil variere utfra vind og tilgjengelig løssnø, men skredstørrelsen vil neppe bli større enn str. 2, små. Det ligger kantkorn rundt skarelag, samt rim nede i snødekket. Utbredelsen av disse svake lagene vil variere i regionen. Det er lettest å påvirke svake lag der snødekket er tynt og/eller mykt. Skredfaren vurderes til 2-moderat.
Mildvær de siste dagene med plussgrader opp til ca. 1000-1200 moh. Fram til onsdag morgen kom det mellom 1 og 10 mm nedbør på ett døgn, mest i vest. Snødekket er fuktig opp til ca. 1300 moh. Noe vind fra SV har fraktet ny fokksnø i NV-vendte heng over ca. 1300 moh.
Snødekket innholder svake lag som kantkorn rundt skarelag og rim. Utbredelsen av dette er usikkert og må tas hensyn til i skredvurderingen, men tidligere observasjoner antyder at dette laget har begrenset forplantningsevne. Store deler av snødekket er fuktig torsdag. Det vil raskt dannes skare på den fuktige nysnøen når temperaturen faller torsdag kveld.
Ikke observert skred siste dagene. Observert flere drønn i snøen onsdag.
Snødybde ca 50-100 cm, mest snø vest i regionen.
Nedbør
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område
Vind
Stiv kuling fra sørvest
Temperatur
-6 °C til 2 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 1600 moh om ettermiddagen
Skydekke
Skyet
Betydelig lavere snøgrense utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
8 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område
Vind
Stiv kuling fra vest, endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen
Temperatur
-6 °C til -3 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 500 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Sigbjørn (***)

i kommune: HOL

Faretegn

Ferske sprekkerLiten tilegsbelastning. 6m lang

Faretegn

Fersk vindtransportert snøVind frå v, nv

Bilde fra regobs

Rapportert av: Sigbjørn (***)

i kommune: HOL

Faretegn

Ferske sprekker

Bilde fra regobs

Rapportert av: Andreas@nve (*****)

i kommune: HEMSEDAL

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk på toppene

Vær

Ikke nedbør0 grader

Rapportert av: steinar@obskorps (***)

i kommune: ÅL

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Oppsprekking rundt skia i Ø-vendt heng som har samlet opp fokksnø i natt. Myke flak som ikke sklir ut, ligger på et lag løsere nysnø.

Snødekke

60 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø-1.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: steinar@obskorps (***)

i kommune: ÅL

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind og snøfokk, pålagring i heng mot Ø og SØ. Skispor føyker igjen iløpet av et par minutter.

Bilde fra regobs

Rapportert av: Jørgen@obskorps (****)

i kommune: HEMSEDAL

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Gjelder lengst vest i Hemsedal. Været står på når man kommer halvveis til bjøberg fra Hemsedal sentrum. Det er også kraftig vindtransport av snø, men lite/ingen nedbør, i høyden lengre øst i regionen,

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

60 cm snødybde10 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø-2.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: barbro@obskorps (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Stabilitetstest

GodECTP8@15cmQ3

Vær

Sludd-2.3 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: idab@svv (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Faretegn

Ingen faretegn observert300 meters sikt.

Stabilitetstest

GodECTN23@25cmQ2

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

60 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Sludd0.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Sølve (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Faretegn

Ingen faretegn observertIngen faretegn observert, men det var dårlig sikt (300 meter). Flatt lys.

Stabilitetstest

MiddelsECTN15@25cmQ3

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snødekke

50 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Sludd0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: ÅgeMidthun@obskorps (Ukjent)

i kommune: HEMSEDAL

Faretegn

Ingen faretegn observert

Stabilitetstest

MiddelsECTN17@24cmQ2

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Stabilitetstest

GodECTN25@30cmQ2

Snødekke

50 cm snødybde2 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø-2.0 grader

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.