Snøskredvarsel for Hallingdal mandag 22.05.2017

1
Liten
Publisert:

Stabile forhold. Vær fortsatt forsiktig i områder med våt snø og hold avstand til bratte fjellsider med glidesprekker og utløp for våte skred

Skredfarevurdering

Rolige værforhold vil være gunstig for stabiliseringen av snødekket. Soloppvarming og varme temperaturer kan gjøre at bindinger nede i snødekket svekkes av smeltevann. Dette kan lokalt gi glideskred, men omfanget er nok begrenset. Vær oppmerksom på våte løssnøskred og skavlbrudd i bratte fjellsider. Om natten kan det være nattefrost høyt til fjells som vil danne skare. Skredfaren vurderes til 1-liten.

Våte løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Siste uken har det vært varmt vær og nedbør som regn til fjelltopphøyde. Det har ført til våt snøoverflate og en nedsmelting av ulike lag i snødekket høyt til fjells. Kraftig regn til topps på torsdag har tatt knekken på det som var av vedvarende svake lag i snødekket. Observasjon fra Mørkedalen nord i regionen på fredag forteller om førefall til topps og vått/fuktig snødekke. Snøgrensa ligger nå på ca 700-1000 moh avhengig av himmelretning og terreng. Siste døgn frem til søndag morgen er det kommet 2-5 mm regn i regionen. Det har ikke vært frost siste døgnet.
Fra søndag ettermiddag ventes dreining til V frisk bris i fjellet. Opphold, perioder med sol. Plussgrader omtrent til fjelltoppshøyde. Lavere temperatur mot kvelden, frost ned til ca 1000 moh. Mandag ventes V-NV periodevis frisk bris utsatte steder. Opphold og perioder med sol. Plussgrader til topps på dagen.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.