Snøskredvarsel for Hallingdal søndag 21.05.2017

1
Liten
Publisert:

Stort sett stabile forhold. Vær fortsatt forsiktig i områder med våt snø og hold avstand til bratte fjellsider med glidesprekker og utløp for våte skred

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Etter tidligere sykluser med regn og varme høyt til fjells, er det ventet at snødekket vil drenere godt og tåle regn og milde temperaturer. Vær oppmerksom på våte løssnøskred i bratte fjellsider og skavlbrudd. Mot kvelden ventes lavere temperatur og skaredannelse i høyfjellet. Skredfaren vurderes til 1-liten.
Siste uken har det vært varmt vær og nedbør som regn til fjelltopphøyde. Det har ført til våt snøoverflate og en nedsmelting av ulike lag i snødekket høyt til fjells. Kraftig regn til topps på torsdag har tatt knekken på det som var av vedvarende svake lag i snødekket. Observasjon fra Mørkedalen nordøst i regionen på fredag forteller om førefall til topps og vått/fuktig snødekke. Snøgrensa ligger nå på ca 700-1000 moh avhengig av himmelretning og terreng. Siste døgn frem til lørdag morgen er det kommet ubetydelig med nedbør i regionen. Det har ikke vært frost siste døgnet.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.