Snøskredvarsel for Hallingdal søndag 23.04.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratt terreng med fersk fokksnø. Små skred kan løsne naturlig når sola tar tak.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind fra V-NV fører til pålagring av små ferske fokksnøflak i leområder mot Ø-SØ. Fokksnøen ligger noen steder over et svakt lag av løs nysnø og kan ha dårlig feste til glatt skare. Vekten av en skiløper kan lokalt være nok til å løse ut skred. Lokalt kan fokksnø ligge over lommer av nedføyket overflaterim. Utbredelsen av rim er usikker. Vær svært forsiktig i lesider der sola tar tak i innblåst fokksnø. Små naturlig utløste skred kan forekomme i bratt solvendt terreng. Det antas at det generelt skal mye til for å påvirke svake lag dypere i snødekket på grunn av bærende skarelag. Snøskredfaren vurderes til faregrad 2- moderat.
Snøoverflaten er stort sett vindpåvirket og består av fokksnø med varierende hardhet og tykkelse, hovedsakelig i østvendte sider. Fokksnøen hviler på eldre fokksnø eller smelteskare. Observatør meldte om snøfokk torsdag og fredag. Kraftig vind fører til at noen byger drar inn i regionen fra NV. I høyfjellet finnes et velutviklet, tykt lag av kantkorn, men det ligger under et bærende islag, og utgjør ikke noe skredproblem per nå. Det er mest snø i østvendte fjellsider og lengst vest i regionen. Under 900 moh er det lite snø igjen. Lørdag stort sett minusgrader og kuling fra NV i høyfjellet. Mye pent vær, men noe skyet i vest.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.