Snøskredvarsel for Hallingdal søndag 23.04.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratt terreng med fersk fokksnø. Små skred kan løsne naturlig når sola tar tak.

Skredfarevurdering

Vind fra V-NV fører til pålagring av små ferske fokksnøflak i leområder mot Ø-SØ. Fokksnøen ligger noen steder over et svakt lag av løs nysnø og kan ha dårlig feste til glatt skare. Vekten av en skiløper kan lokalt være nok til å løse ut skred. Lokalt kan fokksnø ligge over lommer av nedføyket overflaterim. Utbredelsen av rim er usikker. Vær svært forsiktig i lesider der sola tar tak i innblåst fokksnø. Små naturlig utløste skred kan forekomme i bratt solvendt terreng. Det antas at det generelt skal mye til for å påvirke svake lag dypere i snødekket på grunn av bærende skarelag. Snøskredfaren vurderes til faregrad 2- moderat.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Snøoverflaten er stort sett vindpåvirket og består av fokksnø med varierende hardhet og tykkelse, hovedsakelig i østvendte sider. Fokksnøen hviler på eldre fokksnø eller smelteskare. Observatør meldte om snøfokk torsdag og fredag. Kraftig vind fører til at noen byger drar inn i regionen fra NV. I høyfjellet finnes et velutviklet, tykt lag av kantkorn, men det ligger under et bærende islag, og utgjør ikke noe skredproblem per nå. Det er mest snø i østvendte fjellsider og lengst vest i regionen. Under 900 moh er det lite snø igjen. Lørdag stort sett minusgrader og kuling fra NV i høyfjellet. Mye pent vær, men noe skyet i vest.
Fra lørdag ettermiddag ventes NV periodevis liten kuling i fjellet. Stort sett oppholdsvær og minusgrader. Perioder med sol. Plussgrader opp til 700-900 moh midt på dagen. Søndag ventes V-NV periodevis liten kuling i fjellet, om kvelden rolige vindforhold. Enkelte snøbyger lengst vest, 0-3 mm nedbør. Perioder med sol. Plussgrader opp til 500-700 moh midt på dagen.
Moderat
2

Fra søndag ettermiddag ventes V-NV periodevis liten kuling i fjellet, om kvelden rolige vindforhold. Enkelte snøbyger lengst vest, 0-2 mm nedbør. Perioder med sol. Plussgrader opp til 500-700 moh midt på dagen. Mandag ventes N-Ø periodevis frisk bris i fjellet. Snø, 15-20 mm nedbør.

Vind fra N-Ø og nysnø vil føre til pålagring av små ustabile nysnøflak i leområder mot S-V. Nysnø/fokksnø kan ha dårlig feste til glatt skare, og vekten av en skiløper kan lokalt være nok til å løse ut skred. Enkelte steder kan fokksnø ligge over lommer av nedføyket overflaterim, men utbredelsen av rim er usikker. Det skal generelt mye til for å påvirke svake lag dypere i snødekket på grunn av bærende skarelag. Snøskredfaren vurderes til faregrad 2- moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.