Snøskredvarsel for Hallingdal lørdag 22.04.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratt terreng med fersk fokksnø. Små skred kan løsne naturlig når sola tar tak.

Skredfarevurdering

Kraftig vind fra NV vil føre til pålagring av små ferske fokksnøflak i leområder mot SØ. Fokksnøen vil mange steder ligge over et svakt lag av løs nysnø, og vekten av en skiløper vil lokalt være nok til å løse ut skred. Fokksnøen kan også ha dårlig binding til glatt skare, og lokalt ligge over lommer av nedføyket overflaterim som ikke er ødelagt av vinden. Utbredelsen av rim er usikker. Vær svært forsiktig der i lesider der sola tar tak i innblåst fokksnø. Små naturlig utløste skred kan forekomme i bratt solvendt terreng. Det antas at det generelt skal mye til for å påvirke svake lag dypere i snødekket på grunn av bærende skarelag. Snøskredfaren vurderes til faregrad 2- moderat.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Snøoverflaten er stort sett vindpåvirket og består av fokksnø med varierende hardhet og tykkelse, hovedsakelig i østvendte sider. Fokksnøen hviler på eldre fokksnø eller smelteskare. Observatør meldte om snøfokk torsdag og fredag. Kraftig vind fører til at noen byger drar inn i regionen fra NV. I høyfjellet er det observert et velutviklet, tykt lag av kantkorn, men det ligger under et kraftig islag, og utgjør ikke noe skredproblem per nå. Det er mest snø i østvendte fjellsider og lengst vest i regionen. Under 900 moh er det lite snø igjen. Fredag stort sett minusgrader og kuling fra NV i fjellet. Enkelte snøbyger, særlig vest i regionen.
Fra fredag ettermiddag ventes NV opptil sterk kuling i fjellet. Enkelte snøbyger i vest, 2-5 mm nedbør. Perioder med sol. Lørdag ventes NV periodevis liten kuling. Stort sett oppholdsvær og minusgrader. Perioder med sol. Plussgrader opp til 700-900 moh midt på dagen.
Moderat
2

Fra lørdag ettermiddag ventes NV periodevis liten kuling i fjellet. Stort sett oppholdsvær og minusgrader. Perioder med sol. Plussgrader opp til 700-900 moh midt på dagen. Søndag ventes V-NV periodevis liten kuling i fjellet, om kvelden rolige vindforhold. Enkelte snøbyger lengst vest, 0-3 mm nedbør. Perioder med sol. Plussgrader opp til 500-700 moh midt på dagen.

Vind fra V-NV fører til pålagring av små ferske fokksnøflak i leområder mot Ø-SØ. Fokksnøen ligger noen steder over et svakt lag av løs nysnø og kan ha dårlig feste til glatt skare. Vekten av en skiløper kan lokalt være nok til å løse ut skred. Lokalt kan fokksnø ligge over lommer av nedføyket overflaterim. Utbredelsen av rim er usikker. Vær svært forsiktig i lesider der sola tar tak i innblåst fokksnø. Små naturlig utløste skred kan forekomme i bratt solvendt terreng. Det antas at det generelt skal mye til for å påvirke svake lag dypere i snødekket på grunn av bærende skarelag. Snøskredfaren vurderes til faregrad 2- moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.