Snøskredvarsel for Hallingdal lørdag 22.04.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratt terreng med fersk fokksnø. Små skred kan løsne naturlig når sola tar tak.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind fra NV vil føre til pålagring av små ferske fokksnøflak i leområder mot SØ. Fokksnøen vil mange steder ligge over et svakt lag av løs nysnø, og vekten av en skiløper vil lokalt være nok til å løse ut skred. Fokksnøen kan også ha dårlig binding til glatt skare, og lokalt ligge over lommer av nedføyket overflaterim som ikke er ødelagt av vinden. Utbredelsen av rim er usikker. Vær svært forsiktig der i lesider der sola tar tak i innblåst fokksnø. Små naturlig utløste skred kan forekomme i bratt solvendt terreng. Det antas at det generelt skal mye til for å påvirke svake lag dypere i snødekket på grunn av bærende skarelag. Snøskredfaren vurderes til faregrad 2- moderat.
Snøoverflaten er stort sett vindpåvirket og består av fokksnø med varierende hardhet og tykkelse, hovedsakelig i østvendte sider. Fokksnøen hviler på eldre fokksnø eller smelteskare. Observatør meldte om snøfokk torsdag og fredag. Kraftig vind fører til at noen byger drar inn i regionen fra NV. I høyfjellet er det observert et velutviklet, tykt lag av kantkorn, men det ligger under et kraftig islag, og utgjør ikke noe skredproblem per nå. Det er mest snø i østvendte fjellsider og lengst vest i regionen. Under 900 moh er det lite snø igjen. Fredag stort sett minusgrader og kuling fra NV i fjellet. Enkelte snøbyger, særlig vest i regionen.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Markus@NVE (*****)

i kommune: HEMSEDAL

Vær

Ikke nedbør-1.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observertOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: God sikt.

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Rapportert av: Paal (Ukjent)

i kommune: HOL

Fritekst

Skred ved Storebottskarven. Bruddkant opp til 100 cm høy og skredet var 50 m+ bredt.

Skredhendelse

4 - StoreTørt flakskred

Rapportert av: Geiterygghytta (Ukjent)

i kommune: HOL

Skredhendelse

3 - MiddelsTørt løssnøskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: Geiterygghytta (Ukjent)

i kommune: HOL

Skredhendelse

3 - MiddelsTørt løssnøskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: Salvesen@nortind (***)

i kommune: HEMSEDAL

Vær

Ikke observert0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: Salvesen@nortind (***)

i kommune: HEMSEDAL

Vær

Ikke observert-1.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tydelig snøfokk fra toppene i området

Bilde fra regobs

Rapportert av: Jørgen@obskorps (****)

i kommune: HEMSEDAL

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: For kommunen. Beskrivelse: Vind vest. Tydelig vindtransport av snø til østvendte leområder nå. Tipper det er bygevær ved bjøberg, noen dråper her i sentrum nå med vind. +7 grader på 700 meter nå.

Bilde fra regobs

Rapportert av: Jørgen@obskorps (****)

i kommune: HEMSEDAL

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Fersk vindtransportert snønoe transport av snø i dag, men vinden førte mest til at snøen bandt seg og dannet flak på stedet. Mildt også slik at snøoverflaten ble bundet i løpet av formiddagen.

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Jørgen@obskorps (****)

i kommune: HEMSEDAL

Vær

Ikke nedbør-2.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.