Snøskredvarsel for Hallingdal torsdag 23.03.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Ha også i bakhodet at det er vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Skredfarevurdering

Fokksnøen vil gradvis stabiliseres, og det er meldt lite ny nedbør som kan opprettholde fokksnøen som et stort skredproblem. Det er heller ikke så mye løs snø tilgjengelig som vinden kan ta tak i. Merk likevel at det fremdeles kan finnes ustabile flak av fokksnø både øst og vest i regionen, og fremdeles vil det være slik at enkelt skiløper kan løse ut skred i gammel og ny fokksnø, men skredene vil neppe bli større enn str. 1 og 2. De svake lagene i snødekket må tas hensyn til, og der snødekket er tynt og det overliggende laget av snø er tynt eller mykt, vil det være mulig å påvirke de svake lagene ved liten tilleggsbelastning. En enkelt skiløper kan i løse ut skred av str 3. Mindre skred som løsner i fokksnø kan også påvirke vedvarende svake lag og føre til at skredene blir større. Faretegn som drønn i snødekket er klare signal på ustabilitet, men husk at fravær av slike betyr ikke at snødekket er stabilt. Faregraden vurderes til 2- moderat.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Vind fra vest fraktet en god del snø over i leområder i løpet av tirsdag. Snøoverflaten består i all hovedsak av vindpåvirket snø med betydelige mengder fokksnø i østvendt terreng, men stedvis kan en slumpe til å finne fokksnø også i vestvendte leformasjoner. Der vinden har fått tak er det avblåst ned til gammel skare. Det finnes flere vedvarende svake lag i snødekket, og de må en ta hensyn til selv om de enkelte steder ligger godt gjemt under fokksnøen! Kantkorn finnes ved bakken og rundt skarelag høyere opp i snødekket. I tillegg er det observert lag av nedsnødd rim. De svake lagene har stor utbredelse og finnes i alle himmelretninger, men det varierer hvor stor tilleggsbelastning som skal til for å påvirke de. Det er lettest å påvirke de svake lagene der snødekket er tynt og de overliggende laget er tynt/mykt. Søndag ble et str. 2 skred fjernutløst ved Harahorn i Hemsedal på tynt snødekke. Onsdag formiddag er det solskinn og 0 grader i Hemsedal sentrum. I fjellet er det tiltider kraftig snøfokk.
Fra onsdag ettermiddag ventes V stiv kuling i fjellet. Enkelte snøbyger i vest, ellers oppholdsvær og litt sol. 0-2 mm nedbør. Litt synkende temperatur. Torsdag ventes V periodevis liten kuling i fjellet. Noen snøbyger lengst vest, ellers oppholdsvær. 0-5 mm nedbør.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Markus@NVE (*****)

i kommune: HEMSEDAL

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ellers ingen faretegn

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør -3.0 grader

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet

Rapportert av: Markus@NVE (*****)

i kommune: GOL

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Rapportert av: Markus@NVE (*****)

i kommune: HEMSEDAL

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tildels kraftig vind fra vest.

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør -3.0 grader

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet

Rapportert av: Jørgen@obskorps (****)

i kommune: HEMSEDAL

Vær

Ikke nedbør -1.0 grader

Rapportert av: Jørgen@obskorps (****)

i kommune: HEMSEDAL

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Vind fra vest fraktet en god del snø til østvendte leområder i dag.

Snødekke

70 cm snødybde 10 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør -4.0 grader

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet

Rapportert av: Jørgen@obskorps (****)

i kommune: HEMSEDAL

Vær

Ikke nedbør -1.0 grader