Snøskredvarsel for Hallingdal lørdag 24.02.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mest aktuelle skredproblem er vindtransportert snø i østvendte leområder. Det finnes også fokksnø i de fleste himmelretninger som må tas hensyn til. Skred som løsner forventes ikke å bli større enn str. 2, men i enkelte utsatte heng er det mulig å løse ut skred opp i str. 3, dersom vedvarende svake lag påvirkes der snødekket er tynt. Kulde om nettene vil kunne bidra til dannelse av kantkorn og overflaterim.
Over skoggrensa er det meste av snøoverflaten preget av vind fra ulike retninger. Siste vindtransport av snø er med vind fra vest til østvendte leområder. Utsatte terrengformasjoner som rygger er avblåst eller har hard snøoverflate, skjermede områder kan fremdeles ha løs snø. Fra skoggrensa og ned er snøen i hovedsak ubundet. Sola har begynt å påvirke snøen i bratte sørsider.
Snødekket er sammensatt av ulike lag med vindtransportert snø i øvre del og kantkorn/begerkrystaller lengre ned i snødekket. Det vil variere hvor mye som skal til for å påvirke vedvarende svake lag av kantkorn og begerkrystaller. Dels på grunn av de vedvarende svake lagenes egenskaper og på grunn av stor variasjon i tykkelse og fasthet på overliggende snø. Det er observert overflaterim i regionen.
Ingen skredaktivitet observert siste tre døgn.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Stille/svak vind fra vest
Temperatur
-15 °C til -6 °C på 1400 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Stille/svak vind fra sørvest
Temperatur
-19 °C til -10 °C på 1400 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.