Snøskredvarsel for Hallingdal onsdag 21.02.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø, spesielt i store heng. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøen har stabilisert seg siden uværet i forrige uke, men det vil fortsatt være mulig å løse ut skred i vest- og nordlige fjellsider. Skred som løsner forventes ikke å bli større enn str. 2, men i enkelte utsatte heng er det mulig å løse ut skred opp i str. 3. Stedvis har vinden dannet flak også under skoggrensa. Vedvarende svake lag kan påvirkes der snødekket er tynt eller mykt. Frisk bris vil kunne bygge opp ferske nysnøflak i sørvendte fjellsider høyt til fjells, men omfanget av dette er usikkert. Skred kan forventes å bli opp mot str. 2, og det kan løsne ved liten tilleggsbelastning.
Over skoggrensa varierer det fra forholdsvis løs nysnø til fokksnø med varierende overflate og hardhet. Sørvendte og vindutsatte terrengformasjoner er for det meste avblåst. Etter uværet torsdag var det stedvis myke flak også i skogen. Sola har begynt å påvirke snøen i bratte sørsider.
Snødekket er sammensatt med flere vedvarende svake lag. Det finnes kantkorn over og under skarelag nede i snødekket, og i Hemsedal er det også kantkorn ved bakken. Det varierer hvor mye som skal til for å påvirke disse lagene på grunn av stor variasjon i tykkelse og fasthet på overliggende snø. I og omkring tregrensa, og i skjermede formasjoner kan det finnes lommer av nedføyket overflaterim, men utbredelsen er antas å være begrenset.
Noen naturlige utløste skred str. 1 observert i Hemsedal. Disse har gått i sørsider, og indikerer at sola har begynt å påvirke snødekket i denne himmelretningen.
Observasjon mandag tyder på at fokksnøen gradvis stabiliseres.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Stille/svak vind fra øst, endring til bris fra vest om kvelden
Temperatur
-16 °C til -9 °C på 1400 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 - 1 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra nordvest
Temperatur
-12 °C til -6 °C på 1400 moh
Skydekke
Delvis skyet
Lettere skydekke utover dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.