Snøskredvarsel for Hallingdal torsdag 14.12.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Det finnes svake lag i snødekket som kan påverkast der snødekket er tynt.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Hovudskredproblemet i regionen er å finne der du har fokksnø oppå svakt lag av kantkorn. Kantkornlaget har stor utbreiing, men ein lyt ha kombinasjonen av kantkorn og overliggande fokksnø for å få skred. Det svake laget er vanskeleg å påverke, men viss det løsnar skred i dette laget kan skreda kome opp i str. 3. Ver oppmerksom på at eventuelle fokksnøflak som kan ha blitt danna pga vindtransport onsdag kan ligge seg på svakt lag av overflaterim. Vinddreiinga til nordavind gjev så lite vind at vi ikkje får noko dreiing av skredproblem. Snøskredfaren vert vurdert til faregrad 2-moderat.
Vind i helga har danna fokksnø i austvendte leheng. Snøoverflata består stort sett av hard vindpakka snø eller skare. Det finst lommer av laus snø i skjerma formasjonar. Mest snø i austvendte leområder. Det har ikkje kome nedbør i regionen siste døgn fram til tysdag formiddag.
Det finst svakt lag av kantkorn under skare. Dette har stor utbreiing, men er kun eit skredproblem der det finst overliggande flak av fokksnø. Laget viser lita evne til brotforplantning. Tysdag vart det observert store rimkrystallar på overflata.
Det er ikkje meldt om skredaktivitet dei siste dagane.
Det har ikkje kome nedbør av betydning i regionen siste døgn fram til onsdag formiddag og det er rolege vindforhold i fjellet.
Nedbør
2 - 4 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sør
Temperatur
-11 °C til -6 °C på 1400 moh
Skydekke
Skyet
vind varierende mellom S-SV

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 - 2 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørøst, endring til bris fra nord om ettermiddagen
Temperatur
-13 °C til -7 °C på 1400 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.