Snøskredvarsel for Hallingdal torsdag 22.03.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terreng med ferske fokksnøflak og i bratte solsider midt på dagen.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Oppholdsvær og minkende vind fører til at det ikke ventes store endringer i snøskredfaren. Fokksnø fra de siste dager vil gradvis stabilisere seg. Vest i regionen kommer det litt nysnø onsdag, så her kan det finnes små ferske ustabile nysnøflak. Litt stigende temperatur og sol gjør at det forventes noen naturlig utløste løssnøskred i bratte solvendte fjellsider. Det finnes svake lag av kantkorn nede i snødekket som kun kan påvirkes der snødekket er tynt eller mykt. Dersom disse lagene påvirkes kan større skred forekomme.
Etter en lang periode med hovedsakelig vind fra Ø, var det søndag vind fra V-NV og en del snøfokk. Mye av den løse snøen ble da lagt opp som fokksnø i leområder. Fokksnøflakene er de fleste steder harde. Rygger og topper er nå avblåst. Før vinden på søndag, ble det flere steder observert rim på overflaten i østvendte områder.
Rimet kan stedvis være nedføyket som et svakt lag under den ferske fokksnøen, men dette er ikke bekreftet av observasjoner. Det finnes flere svake lag av kantkorn dypere nede i snødekket, samt begerkrystaller i bunnen. Disse er stort sett dekket av hard og bærende snø.
Søndag ble det observert flere naturlig utløste og skiløperutløste flakskred i Hemsedal. Hovedsakelig str.1 og 2, i østvendt terreng der fersk fokksnø lå oppå nedføyket nysnø. Tirsdag gikk det ett skred str. 2 i sørøstlig heng ved Hemsedal skisenter. Skredet hadde bruddkant på opp til 60 cm og gikk i fokksnø.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra nordvest, endring til bris fra vest om ettermiddagen
Temperatur
-9 °C til -2 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 1000 moh om ettermiddagen
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
2 - 6 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra vest
Temperatur
-9 °C til -4 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 900 moh om ettermiddagen
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.