Snøskredvarsel for Hallingdal torsdag 30.03.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær oppmerksom på ferske fokksnøflak. Det finnes et vedvarende svakt lag i snødekket. Det påvirkes lettest der snødekket mykt.

Skredfarevurdering

Mildvær med påfølgende gjenfrysing nattestid gir skarelag og er gunstig for stabiliseringen av snødekket. Enkelte steder kan et svakt lag av kantkorn være intakt, men stort sett ligger det under bærende skare. Litt nysnø og vind gir flakdannelse i enkelte lesider. Der nedbøren kommer som regn, er det ventet at det gamle snødekket drenerer regnet raskt og ikke gi økt skredfare. Skredfaren vurderes til 2-Moderat.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Våte flakskred

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
Mildværet siste tiden har påvirket snødekket helt til topps. Under ca 1000 moh er snødekker stort sett gjennomfuktet. Høyere i terrenget varierer det hvor langt ned snødekket har blitt vått av mildværet. Mildværet har nok nøytralisert svake kantkornlag mange steder, særlig der snødekket er tynt, men kan være mer aktivt der snødekket er tykkere. Sist natt har det vært minusgrader de fleste steder i regionen. Dette har gitt gjenfrysing på overflaten og skarelag. Rolig vind siste døgnet og ubetydelig med nedbør.
Fra onsdag ettermiddag ventes skiftende bris. Oppholdsvær, perioder med sol. Minusgrader over ca 800-1000 moh på dagtid. Torsdag ventes SØ-S frisk bris i fjellet, fra om ettermiddagen opptil liten kuling, mot kvelden SV stiv kuling. Fra om formiddagen litt snø, regn under ca 1200 moh. 5-10 mm nedbør, mest i vestlige områder. Forbigående litt stigende temperatur.
Liten
1

Fredag ventes minking til skiftende bris, fra om ettermiddagen SØ-S opptil liten kuling utsatte steder. Opphold, fra om ettermiddagen snø, regn opp til ca 1100-1400 moh. 1-5 mm. Litt stigende temperatur.

Litt nysnø og vind kan gi enkelte små flak av fersk fokksnø, mest i vest. Enkelte steder kan et svakt lag av kantkorn være intakt, men stort sett ligger det under bærende skare . Skredfaren vurderes foreløpig til 1- liten.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.

Det oppstod en feil under visning av denne komponenten. Hvis feilen vedvarer, vennligst kontakt webdesk@nve.no