Snøskredvarsel for Hallingdal mandag 18.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Stabile forhold mange steder, men stedvis finnes det svake lag i snødekket. Vær også forsiktig der det ligger fokksnø i bratte leformasjoner.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det vedvarende svake laget av kantkorn som stedvis finnes i snødekket vil være mest utbredt i høyfjellet der mildværet har tatt minst og vil utgjøre en fare i områder som har større sammenhengende snødekke. I bratt terreng med ansamlinger av snø, kan det være mulig å løse ut skred i sjiktoverganger i fokksnøen, men det skal antakelig stor tilleggsbelastning til for å få til dette.
Snøoverflata er preget av denne ukens mildvær og det er smeltetriller og smelteskåler i snøoverflaten i alle høydenivåer, stedvis med litt tørr nysnø på toppen. Snøfordelingen er ganske jevn og det er bart terreng på utsatte steder i alle himmelretninger. Man finner fortsatt sjiktoverganger i fokksnøen og dette blir tydeligere jo høyere til fjells man kommer.
Det finnes stedvis vedvarende svakt lag av kantkorn og nedsnødd rim i snødekket, men mildværet de siste dager kan ha nøytalisert disse lagene noe, så utbredelsen er nå usikker.
Fredag ble to stk str. 2 skred observert i Hemsedal. Det ble også meldt inn et str. 3 skred i SØ-vendt heng på Skogshorn. Skredene gikk i innblåst fokksnø som kom natt til fredag. Søndag ble det observert drønn i snøen i Hemsedal.
Søndag morgen er det rolig vindforhold og rundt 3 til 5 minusgrader i regionen.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
-4 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørvest.
-4 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.