Snøskredvarsel for Hallingdal lørdag 26.05.2018

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Høye dagtemperaturer og solinnstråling gir fare for mindre, våte skred.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Generelt stabile forhold og et forutsigbart snødekke, som styres av solpåvirkning og temperatursvingninger gjennom døgnet. Sol og høye temperaturer høyt til fjells varmer opp snøoverflaten og for en skiløper kan det være mulig å utløse små, våte løssnøskred. Snødekket drenerer vann godt. Vær oppmerksom på glideskred, og eventuelle skavler som fortsatt finnes. Man kan også være obs på ustabile snøbroer over bekker.
Snøgrensen i regionen ligger på 1100-1400 moh, høyest øst i regionen. Snødekket er vått, isotermt og smelteomvandlet til topps. Skiføre av betydning finnes stort sett bare i fjellsider vendt mot N og Ø. Ellers er det bart på rygger og hauger og generelt mye barmark i sørhellinger. Lokalt skare om natten.
I nordsider på de høyeste toppene kan det fortsatt finnes gamle skarelag, men de ser ut til å drenere godt. Det meste av annen lagdeling ser ut til å være borte.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
5 °C til 17 °C på 1400 moh.
Til topps om kvelden.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
4 °C til 16 °C på 1400 moh.
Til topps natt til fredag.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.