Snøskredvarsel for Hallingdal fredag 18.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengformasjoner som har samlet fokksnø, stedvis kan fokksnøen ligge på et vedvarende svakt lag.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fredag vil vind fra nordvest fortsette byggingen av fokksnøflak i lehellinger mot østlig sektor. Snøen vil gradvis stabilisere seg, men med lave temperaturer de kommende dager vil det ta noe tid. En skiløper vil lett kunne løse ut små til middels store skred i fersk fokksnø, mens det skal stor belastning til for å påvirke skarelag/kantkorn lenger nede i snødekket. Faregraden holdes på 2- moderat.
Det finnes en del løssnø tilgjengelig for transport. Den dominerende vindretningen den siste tiden har vært nordvest, så de største flakene finner man fortsatt i øst- og sørvendte heng. Vær obs på at sørøst-vind på onsdag også har dannet noen myke nysnøflak i nordlige og vestlige heng. Disse var tidligere avblåst og hadde lite snø med skare. I skogen ligger det stort sett ubunden snø over gamle skarelag.
Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i det gamle snødekket. Disse kan påvirkes der snødekket er tynt og ved stor tilleggsbelastning, men dette vurderes per dags dato ikke som et skredproblem.
Torsdag formiddag ble det observert flere naturlig utløste flakskred av str 2 - middels i nærheten av Hemsedal.
Det har kommet rundt 5-10 cm snø siste døgn frem til torsdag formiddag. Natt til torsdag var det rundt -15 grader. Det ble observert moderat snøfokk som fraktet nysnø over i N-vendte heng i Hemsedal onsdag ettermiddag.
1 - 2 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra nordvest.
-15 °C til -10 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra nordvest.
-14 °C til -10 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: carlthemtnbum (Ukjent)

i kommune: HOL

Ulykke/hendelse

Tok en sving i ett brattheng, neppe 30 grader.. hållt unna 30 grader før men blev lidt fristet, lav konsekvens og liten skredvane gjorde att jag prövade. Därav gick det bra og jag hade god fart og krysset ut av henget

Påvirket ingenting

Skredhendelse

2 - Middels

Tørt flakskred

Rapportert av: roald@nortind (***)

i kommune: HEMSEDAL

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Jørgen@obskorps (****)

i kommune: HEMSEDAL

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Str 1/2 i fersk vindtransportert snø. Østside

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: roald@nortind (***)

i kommune: HEMSEDAL

Faretegn

Ferske skred

Naturlig utløst mens vi såg på!

Rapportert av: Jørgen@obskorps (****)

i kommune: HEMSEDAL

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: hrb@nve.no (*****)

i kommune: HEMSEDAL

Snødekke

95 cm snødybde

Skredfarevurdering

1 Liten

Vær

Snø

-7.0 grader

Snøprofil (2012)

100418

Stabilitetstest

God

ECTN22@30cmQ2

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snøprofil

Antall Lag: 8

Total dybde: 88,30 cm

Faretegn

Stort snøfall

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 5 cm / 1,5 t

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: hrb@nve.no (*****)

i kommune: HEMSEDAL

Snødekke

Notater

Det blåser på toppene.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra S frakter tilgjengelig løssnø over i N-vendt terreng

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: hrb@nve.no (*****)

i kommune: HEMSEDAL

Vær

Ikke nedbør

-10.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.