Snøskredvarsel for Hallingdal onsdag 22.02.2017

2
Moderat
Publisert:

Det finnes områder med svake lag i snødekket. Vær forsiktig i leområder, særlig i eller nært terrengfeller.

Skredfarevurdering

Litt nedbør kombinert med vind vil føre til danning av nysnøflak i leområder. Store delar av regionen har svakt lag av kantkorn høgt i snødekket. Kor store skred dette kan gje, og kor lett det er å påverke laget er avhengig av overliggande flak. Skredproblemet er tilstades i alle himmelretningar. Unngå bratte heng som har samla snø i høgfjellet då det er stor sannsynlegheit for at det her er eit ugunstig oppbygd snødekke med lag av kantkorn under fokksnøen. Snøskredfaren vert vurdert til faregrad 2-moderat. Den er høgast i vestlege delar av regionen.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Høgt i snødekket finn me eit svakt lag av kantkorn. Der dette er dekka av fokksnøflak er dette hovudskredproblemet. Mot bakken er snøen smelteomvandla og hard. Det er lite snø i regionen, og dette gjer at utbreiinga av skredproblemet er avgrensa. Men det er verdt å merke seg at i austvendte leheng er det omlag normalt med snø, det er i desse områda det er mest aktuellt å gå på ski, og her vil også skredproblemet vere mest framtredande. Tysdag formiddag melder observatør om at det har kome 5-10 cm snø ved Bjøberg siste døgn, og det bles 10 m/s frå vest.
Resten av tirsdag ventes minking til V frisk bris, om kvelden S liten kuling. Stort sett oppholdsvær. Litt lavere temperatur. Onsdag ventes S-SV liten kuling i fjellet, om kvelden NV opptil sterk kuling. Litt snø og sludd, mest i vestlige områder. 5-15 mm nedbør. Kaldere.
Moderat
2

Torsdag ventes V-NV liten kuling i fjellet. Stort sett oppholdsvær. Kaldere.

Fokksnøen frå dei siste dagane vil mest truleg stabilisere seg, og svakt lag av kantkorn er framleis det mest aktuelle skredproblemet. Snøskredfaren vert vurdert til faregrad 2 - moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.

Observasjoner

Rapportert av: Jørgen@obskorps (****)

i kommune: HEMSEDAL

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Noe transport med vind fra vest.

Vær

Ikke nedbør -5.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Jørgen@obskorps (****)

i kommune: HEMSEDAL

Snøprofil

Typisk snødekkeoppbygging i både øst og vest, sett bort i fra den øverste myke snøen fra i natt og i dag. Kantkornlag over skare er et problem i østvendte heng grunnet innblåst fokksnø, i vestvendte områder er problemet mindre grunnet lite overliggende snø. Den øverste snøen over kantkornlag har varierende tykkelse og fasthet. Ubundet og lite, men jevnt fordelt opp til skogen mer ujevnt fordelt og mektigere samt fastere over skogen. Over skogen er fokksnøen blyantfast utsatte steder. Varme gjør at snøen flaker seg raskt. 45770

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det er mildt, men temperaturen har vært høy over flere dager.

Snødekke

60 cm snødyp 10 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Snø 3.0 grader

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Bilde fra regobs

Rapportert av: Jørgen@obskorps (****)

i kommune: HEMSEDAL

Vær

Snø -2.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: steinar@obskorps (***)

i kommune: HOL

Snøprofil

Snøprofil Ø-vendt heng 1200 moh. Mildvær har avrunda kantkornlagene i snødekket. Kantkornlaget øverst i snødekket har satt seg noe og fått et tynt skarelag på toppen. Kan tenkes at kantkorn er mer intakt høgere på fjellet 45664

Faretegn

Ingen faretegn observert Snøfokk rundt Hallingskarvet tyder på at fersk fokksnø kan forekomme i Ø-vendte heng i høgfjellet. Ikke fokksnø her ved einsetnuten men kan være mer av det lenger vest.

Snødekke

60 cm snødyp 0 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 1.0 grader

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Stabilitetstest

Middels ECTN 3@12cmQ3

Stabilitetstest

God ECTN 27@36cmQ3

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs