Utbredelse - hvor stor del av terrenget er ustabilt?

I varselet anslår vi i hvor stor del av skredterrenget skredproblemet er sannsynlig å finne, det kalles utbredelse.

Utbredelsen gjelder for det samme området som høyeste faregrad i varslingsregionen er satt for. Dvs. over et område av minimum 100 km2 som er det minste området man kan sette faregrad for. Er regionen faregraden vurderes for betydelig større enn 100 km2 gjelder beskrivelsen som passer for det mest utsatte område på 100 km2 innad i regionen.

 

KATEGORIENE VI BRUKER FOR Å SI NOE OM UTBREDELSE AV ET SKREDPROBLEM ER:


 

Få bratte heng:

Skredproblemet finnes kun i veldig få områder og gir få og sjeldne faresignaler.

Det er under 10%* av skredterrenget som har et ustabilt snødekket.


 
* angitt prosent er kun retningslinjer og må ikke forstås som absolutte verdier. Skredterreng betegner områder der skred kan løsne, typisk terreng med en helning mellom 30 og 60 grader.

** Figurene er et forsøk på å gi et visuelt bilde av hvor mange heng i regionen som har ustabilt snødekke / hvor mange heng som har skredproblemet: lys grå = ikke utsatt / svart = i hvert fall utsatt / mørk grå = kan være utsatt

Få bratte heng **

 

Noen bratte heng:

Skredproblemet finnes i deler av terrenget, faresignaler forekommer, men er ikke alltid åpenbare.

Det er cirka 10-30%* av skredterrenget som har et ustabilt snødekket.

Noen bratte heng **

 

Mange bratte heng:

Skredproblemet finnes over store deler av terrenget, det er åpenbare og mange faresignaler. Faresoner (som bak rygger, i forsenkninger) kan ofte spesifiseres i varslingsteksten.

Det er cirka 30-60%* av skredterrenget som har et ustabilt snødekket.

Mange bratte heng **

 

De fleste bratte heng:

Skredproblemet finnes nesten overalt i terrenget, det er åpenbare og mange faresignaler. Faresoner (som bak rygger, i forsenkninger) kan ikke spesifiseres i teksten.

Over 60%* av skredterrenget har et ustabilt snødekket.

 

De fleste bratte heng **
Eksemple på utbredelsen "Mange bratte heng". Foto: Jostein Aasen