Matrise for å sette faregrad

Denne matrisen blir brukt for å fastsette snøskredfaregraden

Faregradsskalaen gir bare en grov definisjon av faregradene og gir rom for tolkning. Poenget med å bruke en matrise for å fastsette faregrad i ulike situasjoner er at satt faregrad skal være så objektiv som mulig og ikke være avhengig av hvilken snøskredvarsler som er på vakt. Matrisen tar hensyn til hvor mye en endring i en hver av de tre hovedfaktorene for snøskredfaren (snøstabilitet, utbredelse og skredstørrelse) har å si for faregraden.

NVE er med i en arbeidsgruppe i EAWS (Europan Avalanche Warning Services) som jobber med å forbedre dette verktøyet slik at vi får til en enighet i hele Europa, på sikt kanskje også for hele verden.

Denne versjonen ble utarbeidet i 2016 og skal testes ut over hele Europa i 2016/17-sesongen. Matrisen er en forbedret versjon av den gamle Bavariske matrisen, som blant annet ikke hadde med skredstørrelser. Arbeidet fortsetter, og trolig kommer det små justeringer i årene som kommer.


 

Forbedret versjon av den originale Bavariske matrisen, utarbeidet i EAWS arbeidsgruppe 2016.

Se større versjon av matrisen.

Last ned matrisen som PDF-fil.

Faregradsskala for snøskred. Illustrasjon: NVE