Løsneområder for snøskred

Løsneområder for snøskred = der skredet starter

Det er verdt å merke seg at løsneområdet og utløsningspunktet for et snøskred ikke behøver å være samme sted. Snøskred kan fjernutløses.

Eksempel på løsneområde for snøskred. Illustrasjon: NVE

Nøkkelen til å kjenne igjen løsneområder for skred, er å kunne gjenkjenne terreng brattere enn 30 grader.

30 grader er omtrent like bratt som unnarennet på en hoppbakke. Går du på ski med feller er 30⁰ så bratt at du ikke klarer å gå rett opp. Terreng hvor klipper stikker fram er ofte 40⁰ eller brattere.

Ikke stol på øynene dine. Bruk en bratthetsmåler hele tiden. En forskjell på 5 grader kan skille mellom trygt terreng og skredterreng. Konsekvensene av å bomme på øyemålet kan bli fort bli fatale.

(Husk at du kan fjernutløse et snøskred selv om du befinner deg i terreng slakere enn 30 grader.)

Skredkortet viser hvor bratt 30 grader er. Mål alltid bratthet for å gjenkjenne skredterreng. Illustrasjon: NVE
De fleste skred løsner mellom 30 og 45 grader. Illustrasjon: NVE
Illustrasjon av løsneområder i rødt, utløpssone i gult og trygg sone i grønt, basert på helningsgrad i fjellsiden. Illustrasjon: NVE

Snøskredtypene har alle samme løsneområde, med unntak av sørpeskred. Det vil si at det spiller ingen rolle om det er forventet flakskred eller løssnøskred i området du skal inn i, løsneområdet er det samme.

Hva du har lært.

Løsneområder er de områdene hvor et snøskred kan starte, og dette er gjerne der det er brattere enn 30 grader.