Tørken i Sør-Norge og Trøndelag. Oppdatert status om grunnvanntilstand mandag 9. juli 2018

Publisert:

NVE oppfordrer vannverkseiere til å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasin med tanke på forsyningsberedskapen utover sommeren. Storforbrukere av vann som har egen vannforsyning, bør vurdere å ta forholdregler hvis situasjonen med lite nedbør vedvarer.

Vismunda, sideelv til Gudbrandsdalslågen 5. juli 2018. Foto: Tommy Skårholen/NVE

Grunnvannstanden er fortsatt meget lav og synkende i store deler av Sør-Norge, Trøndelag og Sør i Nordland. Det er også veldig lav vannføring i mange elver og lav vannstand i flere vannmagasiner.

- Flere av NVEs grunnvannstasjoner har de laveste, eller blant de laveste observerte grunnvannsstandene for denne tiden av året, sier Hervé Colleuille, Hydrogeolog og seksjonssjef i NVE.

Dette er en unormal situasjon og NVE gikk derfor mandag 2. juli ut med informasjon om grunnvanntilstanden i Sør-Norge.

NVEs målinger viser også ekstremt lavt vannstand bl.a. i flere sideelver av Glomma og Gudbrandsdalen. Regulanten for Glomma og Lågen (GLB) har målt den laveste vannstanden i Glomma ved Solbergfoss siden starten av målinger i 1902 for denne tiden av året. Det er allerede registrert flere tomme brønner for eksempler i Nord-Odal i Hedmark (ifølge NRK), i Eggedal i Buskerud (ifølge Bygdeposten)  og i Byrkjedal i Rogaland (ifølge Nationen).

- Flere vil kunne oppleve tørre brønner utover sommeren. Det er de grunne brønnene som forsyner enkelthusstander og gårdsbruk som oftest er mest sårbare, tilføyer Colleuille.

 

Kart over grunnvanntilstand mandag 9. juli (venstre) og prognose for mandag 16. juli

Kartet under viser aktuell grunnvannstand i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i perioden 1981-2010, samt prognoser for neste uke.

Fargene i bakgrunnen er baserte på beregninger med en hydrologisk modell. Sirklene representerer observasjoner fra NVEs stasjonsnett. Klasseinndelinger er: Svært høy grunnvannstand (over 95 persentil); Høy (mellom 75 og 95 persentil); Normal (mellom 25 og 75 persentil); Lav (mellom 5 og 25 persentil); Svært lav (under 5 persentil) betyr at det gjennomsnittlig er 20 år eller mer mellom hver gang grunnvannstanden på denne tiden av året er like lav.

Kilde: Senorge.no (Norges vassdrags- og energidirektorat, Meteorologisk institutt)

Trykk her for stor versjon av kartet

 

 

 

Årsaken til denne tørken er den nedbørfattige våren og lange perioder med svært høye temperaturer som gir stor fordampning. De siste periodene med tørke i Sør-Norge var 2010 (kun Agder og Rogaland), 2006, 2002-03 og 1995-96. I Norge skyldes de mest alvorlige tørkeperioder ofte en kombinasjon av sommertørke som går direkte over i en vintertørke (som i 2002-03) eller en vintertørke som fortsetter med sommertørke (som i 1995-96 og 2010).

Samleside hydrologiske sanntidsdata

På senorge kan man selv følge med på grunnvanntilstanden: http://www.senorge.no/   (velg som arealdata: Vann, grunnvanntilstand, Observasjoner: Velg Punkt/Linjedata «Grunnvann siste obs»)

Eller trykk her for direkte link

NVE mottar mange henvendelser om vannuttak fra elver og vann, og oppfordrer alle til å vise aktsomhet og til å unngå uttak som bidrar til tørrlegging av vassdrag. Les mer på: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/andre-nyhetssaker/vis-aktsomhet-ved-vannuttak/

Seksjonssjef Hervé Colleuille, tlf 22 95 94 39 / hec@nve.no (til og med 12.07)

Flomvarsling: 404 36 000 / flomvarsling@nve.no

Jordskredvarsling: 400 28 777 / jordskredvarsling@nve.no