Typisk vårsituasjon og snøsmelting

Publisert:

Mai er en fin tid for skiturer i høyfjellet. Snødekket regnes som mer stabilt og dagene er lange og ofte varme.

Bilde av sigesprekker/glideskred den 18. mai på Voss. Bilde tatt av Steinar Hustoft og hentet på regobs.no

Varme på grunn av solinnstråling og høye temperaturer fører til snøsmelting og øker vanninnholdet og siget i snøen. Muligheten for våte skred og glideskred øker derfor når nattefrosten ikke er tilstede og dagene varme.

Sør-Norge har siste dager fått mye regn og varme til topps. Kortsiktig øker det skredfaren og på lengre sikt fører det til en stabilisering ved at ulike lag i snødekket smelter ned og snødekket blir mer homogent.

Enkelte steder finnes det skarelag i snødekket som fører til opphopning av vann og forsinker dreneringen av vann gjennom snødekket.

 Skredproblemene i landet er knyttet til nettopp disse tingene om våren:

Følg derfor med på http://www.varsom.no/snoskredvarsling/ og skredvarselet for regionen der du skal på tur. Se hva som er skredproblemet ferdselsrådene knyttet til håndtering av dem.

Vi ønsker dere alle en strålende og trygg tur!