Stor snøskredfare ventes i Nordland torsdag og på Vestlandet fredag.

Publisert:

Snøskredfaren vil øke raskt med temperaturstigning og kraftig regn. Naturlig utløste våte skred ventes.

Bilde: Det ventes flere naturlige utløste våte skred de neste dagene. Foto: Ragnar Ekker

I morgen torsdag meldes det faregrad 4-stor snøskredfare i Nordland. Kraftig regnvær vil føre til at det vil gå en del naturlige utløste våte flakskred opp til ca.700 moh.

På Vestlandet, i hovedsak Nord-Vestlandet og indre Sogn, øker skredfaren til faregrad 4-stor først på fredag. Også her er det regn høyt til fjells som fører til økt snøskredfare.

 Vaktleder ved snøskredvarslingen Solveig Kosberg ber folk holde god avstand til skredterreng, når det kraftige regnværet slår inn. Den høye skredfaren forventes å være kortvarig, når nedbøren avtar vil faren for naturlig utløste skred synke igjen.

Se oppdaterte snøskredvarsel på varsom.no hver dag kl.16. Husk at skredfaren kan endres raskt.