Stor snøskredfare i Nord-Norge og Svalbard

Publisert:

Stedvis store nedbørsmengder og veldig kraftig vind gir stor fare for naturlige utløste skred både i Nord-Norge og på Svalbard torsdag. I Nord-Norge ventes det i tillegg kraftig mildvær som vil svekke stabiliteten til snøen ytterligere.

Bildet: På varsom.no er Svalbard, Nordland og det meste av Troms farget rødt, med faregrad 4-stor for torsdag.

Fare for våte skred der nedbøren kommer som regn

Store nedbørsmengder, kraftig vind og rask temperaturstigning vil gi stor snøskredfare i store deler av Troms og Nordland torsdag. Helgeland og regionene Svartisen og Salten vil være mest utsatt. Her kan det komme opp mot 40-45 mm nedbør i kombinasjon med storm fra sørvest. Opp til 1100 moh vil nedbøren komme som regn, og hovedskredproblemet vil være våte naturlig utløste skred. Faren for våte skred er størst på ettermiddagen.

  • All ferdsel og opphold i eller i nærheten av skredterreng vil være forbundet med stor fare når uværet står på, sier vaktleder ved Snøskredvarslingen Heidi Bache Stranden

Fare for tørre skred der nedbøren kommer som snø

Over mildværsgrensen vil det være stor fare for tørre flakskred torsdag i hele Nord-Norge. For regionene Indre-Troms og Lyngen vil faren for tørre skred ha størst utbredelse. Der vil nedbøren komme som snø over ca. 800 moh, opp mot 30 cm. I Indre-Troms har vi også vedvarende svake lag, som gjør at skredene kan bli svært store.  

 

Videre utsikter for Nord-Norge

Selv om mildværet er forbigående, vil det fortsatt være stor skredfare i flere regioner på fredag.  Det ventes dreiing til nordvest vind og kaldere vær, men nedbørsmengdene og vindstyrken vil være like kraftig. Helgeland, Salten og Svartisen vil på det meste få opp mot 45-50 mm nedbør i kombinasjon med storm. Ofoten, indre Troms og Lyngen vil også opprettholde faregrad 4-stor fredag på grunn av store nedbørsmengder og sterk vind.

 

Storm og orkan gir stor skredfare på Svalbard

For flere regioner på Svalbard er det også sendt ut varsel om stor snøskredfare for torsdag. Vind og mye nedbør vil legge opp flak av ustabil fokksnø i leområder. I tillegg har vi flere vedvarende svake lag. Økt belastning av ny fokksnø, fare for skavelbrudd og skred i fokksnøen kan føre til at det løses ut større skred på de vedvarende svake lagene, forteller vaktleder Stranden

Nedbøren avtar fredag, men den kraftige vinden fra øst vil vedvare. Faren for å løse ut skred vil være stor, men faren for naturlig utløste skred avtar noe. All ferdsel i skredterreng frarådes.

 

 Snøskredvarslingen råder folk til å følge med oppdaterte varsler på varsom.no.