Snøskredfare foran vinterferien

Publisert:

Deler av landet har vinterferie kommende uke og mange har planer om fjelltur. Kort oppsummert er skredfaresituasjonen i Nord-Norge svært krevende mens den er mer moderat i Sør-Norge.

Faretegn registrert i Salten. Ser du slike sprekker, hører drønn eller ser ferske skred er det tydelige tegn på skredfare!

  

Nord-Norge

Det ventes på ny faregrad 4-stor snøskredfare i deler av Nordland og faregrad 3-betydelig snøskredfare i resten av Nordland og Troms.

- Det er en krevende forhold i fjellet nå, sier vaktleder Ragnar Ekker i Snøskredvarslingen.

Skredproblemene vil være nysnøflak og våte skred. Det ventes en del naturlig utløste skred, det vil si skred som løsner av seg selv.

- Anbefalingen er å holde seg unna skredterreng under slike forhold, sier Ekker.

 

Sør-Norge

I hele Sør-Norge ser det ut til at skredfaren stort sett har kommet ned på moderat nivå etter mildværet som delvis har herjet hardt i løpet av uka.

- På faregrad 2-moderat skredfare er det viktig å sette seg godt inn i skredproblemene når man skal ut på tur, sier Ekker. Følg ferdselsrådene og planlegg turen godt ut fra informasjonen i varselet.

 

Husk ellers å følge med på varsom.no hver dag, forholdene er svært avhengig av været og endrer seg raskt. Vi publiserer ferske varsler hver ettermiddag før kl.16, bruk dem!

 

Fortell oss også gjerne hvordan forholdene er der du er gjennom regObs (se varsom.no/regobs). Observasjoner her er en viktig del av vurderingen vi gjør når vi lager varsler og kan også være nyttig for andre som skal håndtere skredfaren.