Ny helg, nye muligheter – og ny vinter!

Publisert:

Flere steder i fjellet har de fått påfyll av snø den siste tiden og med sterk vind har nysnøen blitt fraktet til leheng og dannet ustabile fokksnøflak. En enkelt skiløper kan også påvirke svake lag i snødekket flere steder.

Kraftig vind i fjellet har fått det som er av løssnø til å fyke "vegg-i-mellom" og det har lagt seg opp ustabile nysnøflak i leområder. Her fra Jotunheimen, 21. april. Foto: leif/regobs.

 

- I enkelte av regionene våre, særlig i vest, nordvest samt i Svartisen vil det på fredag legge seg opp såpass mye fokksnø at vi venter at det kan gå noen middels store eller store naturlig utløste skred, sier vaktleder i Snøskredvarslingen Tommy Skårholen.

Klarværet i Nord-Norge i påsken har gjort at det har dannet seg et svakt lag av kantkorn ganske høyt opp i snødekket. Det er ikke alltid det er like lett å få øye på, og det er ikke alltid en får klare faretegn fra naturen, som drønn, ferske skred og skytende sprekker, men like fullt er de svake lagene der! En enkelt skiløper kan, særlig der snødekket er tynt eller mykt, påvirke svake lag. Skredfaren i Nord-Norge ligger mange steder på 3-betydelig, og en bør ha i bakhodet at fjernutløsning av skred også kan være mulig.

På Nord-Vestlandet og Vestlandet ventes fortsatt snø og vind også lørdag, og det er fremdeles fare for naturlig utløste middels store og store skred. I høyden kan fokksnøen legge seg over lag av rim og kantkorn og gjør at skredene han forplante seg og bli enda større. Her må hver enkelt skiløper være bevisst på hvor de ferdes, og unngå områder hvor det samler seg fersk fokksnø.

I Jotunheimen har de hatt mye løssnø som har føket, og fremdeles fyker, rundt med vinden og legger opp ustabile flak av fokksnø. Her har vi også svake lag som kan trigges av en enkelt skiløper, i tillegg til at vinden har ført til ytterligere pålagring på allerede «brekke-ferdige» skavler. Snøskredfaren i Jotunheimen vil holde seg på 3-betydelig gjennom helgen.

-«Brekke-ferdige» skavler er også noe en, bokstavelig talt, må se opp for i varslingsregionen vår på Svalbard, sier vaktleder Skårholen. Her er snøskredfaren 2-moderat og skredproblemene er knyttet til fokksnøflak som kan påvirkes av enkelt skiløper, men også vedvarende svake lag som kan trigges av større tilleggsbelastning, som for eksempel en snøskuter.

- Husk å lese oppdaterte snøskredvarsler på varsom.no før du legger ut på tur. Velg tur etter evne og værforhold og husk at det finnes hyggelige skiturer i mindre bratt terreng også, er det siste rådet fra vaktleder Skårholen.