Fremdeles betydelig snøskredfare mange steder

Publisert:

På Svalbard høres drønn og det har blitt fjernutløst skred, i Nord-Norge er det mange som har fått erfare at det er lett å løse ut skred, mens det i Sør-Norge finnes både våt snø, løs snø, fokksnø og ustabile nysnøflak.  

Snowboardutløst skred på Småtindan i Lofoten. Foto: Stian@nortind/regObs

 

Komplekst snødekke på Svalbard

På Svalbard er snøskredfaren knyttet til både vedvarende svake lag og ustabil fokksnø. I enkelte områder hører mann drønn og flere skred er fjernutløst den siste tiden. I andre områder får man ingen faretegn og snødekket oppleves som stabilt. – Det er egentlig en litt skummel situasjon forklarer vaktleder Heidi Bache Stranden i Snøskredvarslingen,- vi vet at det er vedvarende svake lag i snødekket, og vi vet at det er observert noen steder, men ikke andre. Inntil vi har full oversikt over utbredelsen av svake lag høyt i snødekket anbefaler vi en konservativ tilnærming til å ferdes i fjellet. Hold avstand til skredterreng – og merk at det kan være lettere å løse ut skred på skuter enn med ski på bena siden skuteren er tyngre.

Lett å løse ut skred i Nord-Norge

I Norge-Norge har det mange steder både blåst og snødd den siste tiden. Det har lagt seg opp nysnøflak og fokksnøflak i mange leområder. Det har vært og er fremdeles lett å løse ut skred enten i de ferske nysnø- og fokksnøflakene eller på et svakt lag av løsere snø (nedføyket nysnø eller kantkorn) under den nyeste fokksnøen. -  Det er det mange som har fått erfare for vi har sett mange eksempler på skiløperutløste skred de siste dagene sier vaktlederen - Vi forstår at folk vil ut nå som solen skinner, men husk at det finnes mye fin skiglede i mindre bratt terreng også. Slik som situasjonen er nå, anbefaler vi folk å vente noen dager med å kjøre bratt.  Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap og bør unngås.

Fokksnø og nysnøflak og ubunden snø i Sør-Norge

I Sør-Norge har et lavtrykk på vandring over landet skapt snøbyger og vind fra ulike retninger i fjellet. Også her kan det lett å løse ut skred i den nyeste snøen i mange regioner. Mange steder har det kommet en god del nysnø i fjellet de siste dagene, mens det har regnet i lavlandet. Det er bare i regionene Indre Sogn og Jotunheimen man kommer såpass høyt til fjells at man kan finne vedvarende svake lag av kantkorn. I de øvrige regionene er det fokksnø- og nysnøflak som er problemet folk må forholde seg til.

– Vi oppfordrer skifolket å lese de oppdaterte varslene på varsom.no før de legger ut på tur,  er oppfordringen fra snøskredvarslingen.