Fortsatt vårsnø med vårskredproblemer i nord

Publisert:

Det er mye snø i fjellet i Nord-Norge. I høyden er det fortsatt mange steder snø som ikke har vært gjennom en ordentlig gjennomfukting. Når våren for alvor kommer opp i høyden, følger ofte skredproblemer av våte skred, glideskred og sørpeskred. Disse oppstår av ulike årsaker og må håndteres ulikt for at du skal kunne ferdes trygt.

Når varmen trekker opp høyden på våren får vi ofte en runde med våtskredproblemer. Særlig utsatt er steder der snøen ikke har blitt utsatt for høye temperaturer tidligere i sesongen. Mye snø betyr også mye smeltevann som skal finne veien ned til havet. Vannmettning kan føre til sørpeskred og økt avrenning langs bakken kan gi glideskred. Foto: Marius Opdahl Larsen / regObs.

 

Våte snøskred og skavler som brekker

I høyden hvor snødekket fortsatt har lagdeling, vil det gjerne forkomme enkelte størrelse 2 og 3 flakskred med første gjennomfukting. Med soloppvarming øker faren for våte løssnøskred. Vær også oppmerksom på at skavler kan brekke. Dette kan utløse skred på svake lag i terrenget under. Skal du på tur er timing viktig. Sent på dagen er snøen våtest og faren for skred størst.

Er du usikker på om terrenget du går i er skredutsatt bør du holde deg unna terreng som er brattere enn 30 grader og utløpsoner for mulige skred.

 

Glideskred og sørpeskred

Etter noen dager med varmt vær øker vannmettning i snøen og vannføring i terrenget øker. Da får vi muligheten for glideskred og sørpeskred.

Glideskred løsner ved bakken og kan bli store. Det er vanskelig å forutse når disse skredene går, men hvis du ser sprekker i snødekket som utvider seg er dette et tegn på økt fare.

Sørpeskred forekommer når snødekket inneholder svært mye vann. Merk at de kan gå i svært slakt terreng! Se etter om snødekket nede i botner og forsenkninger begynner å se blåaktig ut. Dette er et faretegn og betyr at du bør holde deg unna elveleier og terrengformasjoner som kan lede vann og sørpe.

 

Vi overvåker situasjonen

Selv om vi ferdig for sesongen med å publisere regionale varsel så har vi ikke tatt helt ferie. Fram til midten av juni, publiserer vi nyheter på varsom med informasjon som vi tenker kan være nyttig for deg som går på tur eller arbeider i skredutsatt terreng. Vi publiserer også ordinære snøskredvarsel hvis det ser ut til at vi kan nå en faregrad 4-stor eller 5-meget stor.

Jordskredvarslingen følger også med på faren for sørpeskred. Les mer på sider for flom- og jordskredvarslingen.

 

Bruk skredskolen og del observasjoner med hverandre på regObs

For at du skal kunne gjøre gode vurderinger i fjellet når du ikke har snøskredvarselet som hjelpemiddel, har vi laget en oversikt over de mest vanlige skredproblemene som finnes i sommersnø. Dette kan du lese om på snøskredskolen.

Med regObs kan du også dele informasjon om snødekket med andre som er på tur. I regObs-appen er det også bratthetskart som hjelper deg til å identifisere hva som er skredutsatt terreng.