Vårflomanalyse 7. mai 2018

Publisert:

Vårflommen er nå i gang i store deler av landet. Det er utstedt flomvarsel og jordskredvarsel for Østlandet.

Det har vært betydelig vannføringsøkning i vassdrag som drenerer snødekte områder i store deler av landet, spesielt i Sør-Norge, og denne vannføringsøkningen ventes å fortsette framover. Dagens meteorologiske prognoser indikerer fortsatt varme og noe nedbør i Sør-Norge torsdag og fredag. Dette kan føre til flom på oransje nivå i deler av Sør-Norge fram mot helgen, spesielt i vassdrag som har en stor del av dreneringsområdet over 500 m oh. Situasjonen er imidlertid svært følsom for endringer i temperatur- og nedbørprognoser.

I Nord-Norge og det meste av Trøndelag ventes også stigende temperatur og økende vannføring framover mot helgen på grunn av økt snøsmelting. Vi gjør også oppmerksom på faren for isgang i elveløp som fortsatt er islagt. Dette er nå mest aktuelt i Finnmark. Isgang kan medføre oppstuving av vann, med påfølgende fare for lokale oversvømmelser.

NVEs flomvarslingstjeneste publiserer daglig varslingsnivået for flom for kommende tre dager på varsom.no. Vi oppfordrer alle med beredskapsansvar ved flom- og skredhendelser om å abonnere på naturfarevarslene på varsom: https://abonner.varsom.no. Abonnementsordningen er gratis og er også beregnet på publikum.

Viktig å være godt forberedt
NVE følger situasjonen nøye og er i dialog med regulanter og beredskapsansvarlige i fylker, Statens vegvesen og Bane Nor. Fylkesmannen i flere av fylkene på Østlandet har hatt møte med aktuelle kommuner for å sørge for at de er godt forberedt.

Det er viktig for å redusere eventuelle flomskader at de som har ansvar for lokal beredskap gjennomgår sin beredskapsplan, vurderer forebyggende tiltak, tar sine forholdsregler og er godt forberedt.

Regulanter har et særlig ansvar for å begrense flomskader ved å manøvrere aktivt innenfor manøvreringsreglementet. Regulanter skal også informere NVE dersom de ser at avvik fra reglementet er nødvendig for å redusere samlede flomskader i et vassdrag, slik at NVE kan vurdere behovet for å gi dispensasjon for å avvike reglementet. Det er allerede gitt slik dispensasjon flere steder, blant annet i Mjøsa, Randsfjorden og magasiner i Begna (Drammensvassdraget).

Flomvarslingens vakttelefon: 40 43 60 00 (ikke SMS)
Inger Karin Engen, hydrolog og flomvarsler, tlf. 452 47 575 (kl. 8-16)