NVEs vårflomanalyse: statusoppdatering 28. april

Publisert:

Snøen som falt i løpet av de siste to ukene har ikke gitt store utslag i vårflomanalysen. De siste analysene bekrefter at det er Nord-Norge som har størst sannsynlighet for stor vårflom. Også i høyereliggende vassdrag i Midt-Norge er det større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i år.

Illustrasjonsbilde fra flomvarslinga. Foto: NVE

 

(Utarbeidet av NVEs flomvarslingstjeneste den 28. april 2017. NVEs flomvarslingstjeneste utarbeider vårflomanalyse, som oppdateres ca. hver 3. uke fra begynnelsen av april til vårflommen er over.)

- Til tross for påfyll av en del snø i løpet av de to siste ukene er det liten til normal sannsynlighet for stor vårflom i store deler av Sør-Norge. Dette er basert på det vi vet om de totale snømengdene der, sier hydrolog og flomvarsler i NVE, Inger Karin Engen.

- I elver som drenerer Finnmarksvidda og enkelte høyereliggende vassdrag i Nord-Norge er det fortsatt så mye snø at det er opp mot 80% sannsynlighet for vårflom på oransje nivå, dvs en flom som kan medføre alvorlige skader, fortsetter Engen.

- Kommende uke ventes det svakt stigende temperatur og litt nedbør i store deler av landet, men det er pr i dag ingen flom i vente på så kort sikt. Vi oppfordrer imidlertid alle som ønsker å bli varslet om vårflommen på forhånd, om å tegne abonnement på varsler om flom og skredfare i god tid før vårflommen kommer.

Det gjøres på nettsiden https://abonner.varsom.no.

Tabell: Sannsynlighet for flom for noen utvalgte vassdrag. Tabellen viser resultat av beregninger basert på årets vannlager (spesielt i form av snø) kombinert med nedbør og temperatur for hvert år, de siste 59 årene. Her kan du lese mer om flomvarslingsnivåene.

Sannsynlighet for flom (i prosent), referert til NVEs varslingsnivåer

 

Gult

Oransje

Rødt

Tana, Finnmark

90

80

30

Altavassdraget v/Máze, Finnmark

90

80

15

Målselva, Troms

90

70

20

Salangselva, Troms

60

30

5

Vefsna, Nordland

70

30

5

Gaula, Sør-Trøndelag

90

50

10

Rauma, Møre og Romsdal

90

50

10

Tabell: Sannsynlighet for flom for utvalgte vassdrag. Tabellen viser resultat av beregninger basert på årets snømengder og hvor vått det er i bakken, kombinert med nedbør og temperatur for hvert år, de siste 59 årene. Her kan du lese mer om flomvarslingsnivåene.

Nesten normale snømengder i landet sett under ett

NVEs snøkart viser hvor mye snø det er i år sammenlignet med de siste 56 år. Snømengdene nå i slutten av april er nær det som er normalt på samme tid av året, hele landet sett under ett.

- I år er det uvanlig lite snø i store deler av Sør-Norge, mens det er svært mye snø sammenlignet med normalt i Nord-Norge. På Vestlandet og helt nord på Østlandet er det ganske normalt med snø i år, sier Engen.

- Med utgangspunkt i snømengdene er det liten sannsynlighet for stor vårflom i store deler av Sør-Norge i år. Men hvor stor flommen egentlig blir er selvfølgelig helt avhengig av været. Vi har sett flere eksempler de siste årene på at det har blitt svært stor flom selv om det har vært lite snø, sier Engen.

Slik beregner NVE sannsynlighet for vårflom
-    NVE beregner sannsynlighet for vårflom ved bruk av en hydrologisk modell hvor vi tar hensyn til både årets snømengder og hvor fuktig det er i bakken. Dette kombinerer vi med informasjon om hvordan været har utviklet seg gjennom våren og forsommeren hvert år siden 1957. Vi får da beregnet 59 teoretiske flommer. Det danner grunnlag for å si noe om sannsynlighet for stor vårflom i år, sier Engen.

Sannsynlighet for flom beregnes ukentlig for om lag 120 forskjellige områder fordelt over hele landet. Basert på analyse av disse områdene kan vi si noe om sannsynligheten for at vårflommen blir så stor at den kan medføre skader og problemer for øvrig.

For mer detaljert informasjon om snø, les siste snørapport.

 

 

 

 

Inger Karin Engen, hydrolog og flomvarsler, tlf.452 47 575

Flomvarslingens vakttelefon: 404 36 000 (ikke SMS)

Følg med på www.varsom.no for oppdatert informasjon om flom og skredfare