Trøndelag - Møre og Romsdal

Varslingsområde Trøndelag - Møre og RomsdalDet er lite endringer i isforholdene nå. Siste uken har det stort sett vært kaldt, men med litt mildvær ved kysten. Det har vært noen dager med snø, og når det legger seg på isen isolerer det for videre isvekst. Allerede tykk is isolerer mye i seg selv. I fjellet regner vi med at alle vann er farbare der det ikke er strøm under isen, slik som ved innløp, utløp og trange sund.
Se fullt tekstvarsel under istabellen.

Isforholdene fredag 16. februar 2018
 
Kystnært
svært lavt
0-200 moh
Lavere
skogsområder
100-400 moh
Høyere
skogsområder
400-700 moh
Lavere
fjellstrøk
700-1100 moh
Høyfjell
over
1100 moh
Svært
små
vann
Små
vann
Mellom-
store
vann
Store
vann
ingen
vann

Tekstvarsel fredag 16. februar 2018

Isen i regionen er snødekt, bortsett fra i lavlandet på kysten. Det har vært kaldt, noe som har ført til at isen har styrket seg, men snø på isen gjør at isveksten går sakte der det ligger snø.

Mange små vann regner vi som farbare, særlig i Trøndelag helt ned til havsnivå. Mellomstore vann har stor variasjon, de store vannene er islagt i bukter, men isleggingen forsetter videre nå.

I fjellet er alle vann islagt der det ikke er strøm under isen, slik som ved innløp, utløp og trange sund. Isen består trolig av flere lag på mange vann, og regnes stort sett som farbar.

Det blir kaldere i uka som kommer. Lengst vest og kystnært kan vi få temperaturer over null og isen kan svekkes her. I fjellet ventes små endringer.

Da isen legger seg sist der det er dypt eller vindutsatt, finner en store forskjeller i istykkelsen fra vann til vann, og fra sted til sted på samme vann dersom dybden varierer. Dette gjelder nå hovedsakelig på store vann som nylig er islagt, eller er under islegging. Noen uker etter islegging utjevnes forskjellene der det ikke er strøm under isen.

Husk at du er ansvarlig for din egen sikkerhet. Bruk sikkerhetsutstyr som ispigger og kasteline/tau. Er du langt fra folk må du ha med tørre klær i en vanntett pose. Vi anbefaler 10 cm stålis for trygg ferdsel, men husk at alle vann har svake partier. Lær mer om is på Isskolen.

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon, særlig nå i isleggingen!

Når det legger seg is må du huske at det er en del steder hvor isen svekkes på grunn av reguleringer, og dette kan komme overraskende på en som ikke er lokalkjent. Se etter røde områder på iskart.no.

Webkameraene i iskartet (iskart.no) gjennomgås en gang i uken. Når de ser is endres symbolet til lys blå farge. Det betyr ikke at isen nødvendigvis er farbar.

Bilde til isvarselet for Trøndelag - Møre og Romsdal
Gjevilvatnet 660 moh i Oppdal isla seg helt 13. desember. Det er lite snø på vannet og stedvis er isen i dagen. Det er ellers normale snøforhold i Trollheimen nå. Webkamera fra www.tt.no, 15. februar 2018.

Kontaktperson for isvarselet: Ragnar Ekker

Ferdselsråd for årstiden

Strømmende vann
Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. I perioder med regn og snøsmelting kan områdene med farlig is bli betydelig større.

Islegging
Det er vanlig at isleggingen begynner ved land. En periode vil det derfor være tykkere is ved land enn lenger utpå. Dette gjelder særlig dype og vindutsatte vann. En må derfor sjekke istykkelsen ofte når en beveger seg ut fra land mot potensielt tynnere is. Variasjon i istykkelse er den hyppigste årsaken til ulykker om høsten. Noen ganger blir en varslet ved at en ser tydelige skillelinjer i isoverflaten. Et sikkert faretegn er det når isen knaker og det danner seg et stjerneformet sprekkmønster under føttene dine.

Hvis det ikke kommer snø som isolerer, vil forskjellen i istykkelse utjevnes forholdsvis raskt. Senere på vinteren kan det være tynnest is ved land på grunn av tykkere snødekke og overvann.

Sikkerhet
Generelt fraråder NVE ferdsel på is som er tynnere enn 10 cm. Det er viktig at du undersøker istykkelsen. Gå alltid minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men kan ikke erstatte kasteline fordi det kan være svært vanskelig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Ser du andre på isen
Det er mange svært ivrige skøyteløpere, og tiden mellom islegging og første snøfall er ofte kort. De ivrigste går derfor på svært tynn is, helt ned mot 4 cm, med stor fare for å gå gjennom. Det skjer likevel sjelden fordi de har lært seg å «lese» isen, og bruker en kraftig stav til å sjekke istykkelsen om de er i tvil. De har øvd på å falle i kaldt vann, har med sikkerhetsutstyr for å komme seg opp, tørre klær, og er flere sammen. Dermed er det ikke lenger en særlig farlig sport. Du kommer helt sikkert til å se slike "ekstremsport"-utøvere på isen, og ikke fall da for fristelsen til å gå ut etter dem uten sikkerhetsutstyr. Du kan treffe på svake steder på isen hvor de ikke var. Ta heller kontakt (på land) og hør om muligheter for kursing.

Regulerte vann
Vær oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. NVE har i samarbeid med regulanter etablert en landsdekkende wms-tjeneste som markerer med rødt de områdene hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringer. Områdene vises som bakgrunn på iskart.no. Ser du et magasin som ikke er registrert, så vennligst send en melding til aask@nve.no.

  • Isvarselet gir en oversikt over isforholdene i en region. Det vil alltid være vann, eller deler av vann, som har andre isforhold. Bruk informasjonen med fornuft. Husk at du og ingen andre er ansvarlig for din egen sikkerhet.
  • Ingen vann er helt trygge! Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Les mer om farbar is her.
  • Isvarselet omfatter vanligvis ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.