Varslingsområde TromsIsen ligger ennå til havsnivå i Troms, men det er mye smelting for tiden i lavlandet, og betydelig med overvann på isen der det ennå ligger snø. Den lavestliggende isen er i full oppløsning. Det varme været uten nattefrost fortsetter, så isløsningen i lavlandet vil gå raskt. Følg med på fargeforandringer og gå ikke ut på mørk våris.
Se fullt tekstvarsel under istabellen.

Isforholdene tirsdag 23. april 2019
 
Kystnært
svært lavt
0-200 moh
Lavere
skogsområder
50-200 moh
Høyere
skogsområder
200-500 moh
Lavere
fjellstrøk
500-800 moh
Høyfjell
over
800 moh
Svært
små
vann
Små
vann
Mellom-
store
vann
Store
vann
ingen
vann
ingen
vann

Tekstvarsel for perioden tirsdag 23. april til onsdag 1. mai

Isen ligger ennå til havsnivå Troms, men det er mye smelting for tiden i lavlandet, og betydelig med overvann på isen der det ennå ligger snø. Vårisdannelsen er i gang, og den lavestliggende isen er i full oppløsning. Det er variasjoner fra vann til vann, så vurder farge og hardhet på isen.

Når isen omdannes til våris mørkner den i farge og mister bæreevnen. Prosessen forsinkes betydelig av nattefrost. Det skumle er at den kan bære godt på morgenen etter en kald natt, men så plutselig miste bæreevnen når sola får tak, typisk rundt kl. 11. Gå derfor ikke ut på mørk våris. Når du sjekker istykkelsen for å se om den bærer, må du ikke regne med den øvre delen av isen som lett knuses. Les mer på Isskolen.

Snøsmeltingen gir økt vannføring som smelter isen nedenifra, så unngå steder der det er strøm under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund. Vannstandshevning gir dårlig is langs land. På grunn av tilsig av varmt grunnvann får ofte grunne myrpytter først usikker is utover våren, og fordi vinden tar hardest på store flater er det de største vannene som blir først isfrie.

Husk at det er nesten umulig å komme seg opp om man går gjennom på dårlig våris. Den bare brister på nytt når man legger tyngde på kanten for å komme opp, så tau eller kasteline fra kamerater er eneste redning.

Det varme været uten nattefrost fortsetter i lavlandet til over helgen, så den kystnære isen under ca 100-200 moh vil raskt smelte. Vi venter svekking av isen opp til ca 400 moh vil isen svekkes, mindre desto høyere man kommer. Mellom 400 og 800 moh går varmen mest med til å smelte snø. Over ca 800 moh, vil vi ha lavere temperaturer og nattefrost, så der går nedbrytingen betydelig senere. Etter helgen, når temperaturene faller, stanser smeltingen over ca 500 moh. I områdene med smelting må man regne med overvann.

Vi minner om at mange fjellvann er påvirket av reguleringer. Les mer om det under bildet, der du finner våre viktigste ferdselsråd for årstiden. Lær enda mer om trygg ferdsel på Isskolen.

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon, særlig nå i isleggingen!

Bilde til isvarselet for Troms
Isen er i full oppløsning på Saltvatnet 21 moh i Skånland. Isfritt om få dager.
Copyright: Hålogaland Kraft AS, 23. april 2019.

Kontaktperson for isvarselet: Ånund Kvambekk

Ferdselsråd for årstiden

Barn på isen
Nylagt is er en magnet på utforskende barn, og iskunnskap må læres! Mange bor nær en liten pytt eller elv som islegges. Ta barna med til isen og vis dem hvorfor det er farlig. La de holde hånda i vannet og kjenne hvor fort de blir kalde. Hell vann på isen og vis hvor glatt den blir, så de skjønner hvorfor de ikke vil klare å komme opp igjen av hullet uten hjelp.

Strømmende vann
Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. I perioder med regn og snøsmelting kan områdene med farlig is bli betydelig større.

Islegging
Det er vanlig at isleggingen begynner ved land. En periode vil det derfor være tykkere is ved land enn lenger utpå. Dette gjelder særlig dype og vindutsatte vann. En må derfor sjekke istykkelsen ofte når en beveger seg ut fra land mot potensielt tynnere is. Variasjon i istykkelse er den hyppigste årsaken til ulykker om høsten. Noen ganger blir en varslet ved at en ser tydelige skillelinjer i isoverflaten. Et sikkert faretegn er det når isen knaker og det danner seg et stjerneformet sprekkmønster under føttene dine.

Hvis det ikke kommer snø som isolerer, vil forskjellen i istykkelse utjevnes forholdsvis raskt. Senere på vinteren kan det være tynnest is ved land på grunn av tykkere snødekke og overvann.

Sikkerhet
Generelt fraråder NVE ferdsel på is som er tynnere enn 10 cm. Det er viktig at du undersøker istykkelsen. Til dette anbefaler vi å kjøpe en isstav som er en spiss tyngre utgave av skistaven. Med den slår du lett gjennom svak is og kan sjekke foran deg før du tråkker gjennom. Gå alltid minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men kan ikke erstatte kasteline fordi det kan være svært vanskelig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Ser du andre på isen
Det er mange svært ivrige skøyteløpere, og tiden mellom islegging og første snøfall er ofte kort. De ivrigste går derfor på svært tynn is, helt ned mot 4 cm, med stor fare for å gå gjennom. Det skjer likevel sjelden fordi de har lært seg å «lese» isen, og bruker en kraftig stav til å sjekke istykkelsen om de er i tvil. De har øvd på å falle i kaldt vann, har med sikkerhetsutstyr for å komme seg opp, tørre klær, og er flere sammen. Dermed er det ikke lenger en særlig farlig sport. Du kommer helt sikkert til å se slike "ekstremsport"-utøvere på isen, og ikke fall da for fristelsen til å gå ut etter dem uten sikkerhetsutstyr. Du kan treffe på svake steder på isen hvor de ikke var. Ta heller kontakt (på land) og hør om muligheter for kursing.

Regulerte vann
Vær oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. NVE har i samarbeid med regulanter etablert en landsdekkende wms-tjeneste som markerer med rødt de områdene hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringer. Områdene vises som bakgrunn på iskart.no. Ser du et magasin som ikke er registrert, så vennligst send en melding til aask@nve.no.

  • Isvarselet gir en oversikt over isforholdene i en region. Det vil alltid være vann, eller deler av vann, som har andre isforhold. Bruk informasjonen med fornuft. Husk at du og ingen andre er ansvarlig for din egen sikkerhet.
  • Ingen vann er helt trygge! Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Les mer om farbar is her.
  • Isvarselet omfatter vanligvis ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.