Sogn og Fjordane - Hordaland

Varslingsområde Sogn og Fjordane - HordalandVarmegradene har nå tatt over i fylket. Dette har gitt økt vannføring og gir raskt dårligere is der vann strømmer under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund. Vannene ved kysten er allerede isfrie, og det er stort sett snøfritt opp til ca 400 moh, noe lavere i de mest snørike områdene. Der isen er snøfri brytes isen ned ovenifra. Høyere opp må snøen på vannene smelte først før nedbrytingen starter for fullt. I fjellet er det farbar is på de fleste vann, men mange vann i fjellområdene har svekket is på grunn av vannkraftutbygging.
Se fullt tekstvarsel under istabellen.

Isforholdene torsdag 19. april 2018
 
Kystnært
svært lavt
0-200 moh
Lavere
skogsområder
100-400 moh
Høyere
skogsområder
400-700 moh
Lavere
fjellstrøk
700-1100 moh
Høyfjell
over
1100 moh
Svært
små
vann
Små
vann
Mellom-
store
vann
Store
vann

Tekstvarsel torsdag 19. april 2018

Varmegradene har nå tatt over i fylket. Dette har gitt økt vannføringen og gir raskt dårligere is der vann strømmer under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund. Vær oppmerksom på at smelting fra undersiden gjør at en risikerer å gå gjennom selv flere titalls meter unna den åpne innløpsråken. Innløpet er ofte attraktivt for isfiskere, og midtvinters er ofte isen tykk nesten helt til råken. Flere ivrige fiskere har druknet fordi de gikk for nær råken om våren. Sjekk istykkelsen og kvaliteten ofte om du vil nærme deg et område med strøm.

Vannene ved kysten er allerede isfrie, og det er stort sett snøfritt opp til ca 400 moh, noe lavere i de mest snørike områdene. Der isen er snøfri brytes isen ned ovenifra. Bindingen mellom krystallene svekkes, og det dannes våris. Les om dette på Isskolen og se en instruktiv video.

I høyden må snøen på vannene smelte først før nedbrytingen starter for fullt. Over ca. 500 moh. regner vi ennå det meste som farbart. Men også i fjellet er strøm under isen farlig, og det er mange vann og elver som har svekket is på grunn av kraftverksutbygginger. Se etter røde områder på iskart.no.

Det blir fortsatt mildt i neste uke, og regn opp til ca 800 moh. Mot slutten av uka blir det litt kaldere og issmeltingen bremses over ca 500 moh . Vi venter full isløsning under ca 400 moh, litt lavere i de mest snørike områdene. Høyere opp går energien mest til å smelte snøen på isen, men under ca. 800 moh. forventer vi også svekking av isen der vann strømmer under isen.

I lavlandet må man følge med på virkningen av mildvær og sol. Utover våren løses iskrystallene opp ovenifra. Et tydelig tegn er mørkere is. Isen kan bære etter en kald natt, men brått miste bæreevnen når sola får tak utover formiddagen. På våris kan man gå gjennom selv 20-30 cm tykk is når bindingen mellom krystallene har tint.

Sjekk isen nøye, og på nytt ved hver skillelinje. Husk at du er ansvarlig for din egen sikkerhet. En isstav er et svært godt hjelpemiddel om våren, da en får en god føling med fastheten på isen. Bruk sikkerhetsutstyr som ispigger og kasteline/tau. Er du langt fra folk må du ha med tørre klær i en vanntett pose. Vi anbefaler 10 cm stålis for trygg ferdsel, men merk at 10 cm mørk våris kan være uten bæreevne.

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon, særlig nå når isløsningen nærmer seg.

Webkameraene i iskartet (iskart.no) gjennomgås en gang i uken. Når de ser is endres symbolet til lys blå farge. Det betyr ikke at isen nødvendigvis er farbar.

Bilde til isvarselet for Sogn og Fjordane - Hordaland
Is på halve Eidsvatnet 4 moh i Luster. Vannet har gjennomstrømning fra kraftverksvann.
Copyright: Siggen@obskorps, 19. april 2018.

Kontaktperson for isvarselet: Ånund Kvambekk

Ferdselsråd for årstiden

Strømmende vann
Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. Når snøsmeltingen tiltar vil områdene med farlig is bli betydelig større.

Binding mellom krystallene
Når isen er snøfri løser vårsolen opp bindingen mellom iskrystallene. Selv tykk is kan bli helt uten bæreevne etter noen dager med sol, særlig dersom nattefrosten uteblir. Heldigvis løsner vanligvis isen ved land først og danner en råk, slik at en ikke kommer seg ut på den farlige isen. I år med lite snø på isen kan derimot oppløsningen skje før landløsningen. Men så lenge det ligger snø på isen er den beskyttet mot denne nedbrytningen.

Skittengrå farge og ”gynging”
Våris med lite bæreevne har en skittengrå farge, tydelig vertikal krystallstruktur og gynger når en går på den. Isen brytes hovedsakelig ned ovenifra, men smelter også nedenifra der det er strøm i vannet.

Test isen
Test isen dersom du er i tvil. En kraftig skrutrekker veier ikke mye og gir en god indikasjon på hardheten til isen. Om våren er det nemlig ingen klar sammenheng mellom istykkelse og bæreevne. Selv tykk is kan være uten bæreevne. Når skrutrekkeren kjøres ned i isen med stor kraft vil den stoppe etter 1-2 cm i god stålis. Du kan ferdes relativt trygt på 10 cm stålis. På dårlig våris slår en derimot lett gjennom 10-20 cm is. Se også etter endringer i overflaten som tyder på at isen har lagt seg til ulik tid. Sjekk istykkelsen på nytt når du krysser slike skillelinjer.

Sikkerhet
På vårisen er det spesielt viktig å gå minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men hjelper deg egentlig lite på dårlig våris. Ofte brister isen når man prøver å komme seg opp på isen, og det er nesten umulig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Regulerte vann
Vær oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. NVE har i samarbeid med regulanter etablert en landsdekkende wms-tjeneste som markerer med rødt de områdene hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringer. Områdene vises som bakgrunn på iskart.no. Ser du et magasin som ikke er registrert, så vennligst send en melding til aask@nve.no.

  • Isvarselet gir en oversikt over isforholdene i en region. Det vil alltid være vann, eller deler av vann, som har andre isforhold. Bruk informasjonen med fornuft. Husk at du og ingen andre er ansvarlig for din egen sikkerhet.
  • Ingen vann er helt trygge! Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Les mer om farbar is her.
  • Isvarselet omfatter vanligvis ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.