Sogn og Fjordane - Hordaland

Varslingsområde Sogn og Fjordane - HordalandDenne og forrige uke har vært mild i kystnære områder, og isleggingen stoppet derfor litt opp, og isen kan ha blitt noe svekket. Særlig utsatt er steder med strøm under isen hvor isen også smelter nedenifra. Vær obs på dette spesielt ved innløp, utløp og i trange sund. Resten av denne uken ser imidlertid ut til å få klarvær og kulde som kan føre til isvekst på vann helt ned mot kysten igjen.

Starten av mars var kald helt til kysten som gav mange vann i lavlandet skøyteis, men vind gjorde at vindutsatte steder holdt seg åpne. Vi har derfor store forskjeller i istykkelsen på de fleste vann.

Mye snø i høyden og i øst gir lagdeling i isen og overvann mange steder, også i fjellet. I fjellet er det særlig områder med kraftverksutbygging som har dårlige isforhold.
Se fullt tekstvarsel under istabellen.

Isforholdene torsdag 15. mars 2018
 
Kystnært
svært lavt
0-200 moh
Lavere
skogsområder
100-400 moh
Høyere
skogsområder
400-700 moh
Lavere
fjellstrøk
700-1100 moh
Høyfjell
over
1100 moh
Svært
små
vann
Små
vann
Mellom-
store
vann
Store
vann

Tekstvarsel torsdag 15. mars 2018

Denne og forrige uke har vært mild i kystnære områder, og isleggingen der stoppet derfor litt opp, og isen kan ha blitt noe svekket. Men starten av mars var kaldt helt til kysten. Dette ga mange vann i lavlandet skøyteis, men vind gjorde at vindutsatte steder holdt seg åpne. Vi har derfor store forskjeller i istykkelsen på de fleste vann. Det har skjedd flere ulykker på grunn av dette. Sjekk alltid på nytt når du kommer på is med annen farge, altså når du skal krysse en skillelinje.

Særlig oppmerksom må man være der vann strømmer under isen, som ved innløpsoser, utløpsoser og trange sund. Der smelter isen også nedenifra og svekkes raskere enn ute på innsjøen hvor vannet ligger i ro under isen.

I høyere skogsområder og lavere fjellstrøk (mellom ca 300 moh og 1100 moh) regner vi med at små og mellomstore vann er farbare. Også i kalde daler litt vekk fra fjorden er mye farbart. Mye snø forårsaker overvann og lagdeling med sørpelag i isen. På større vann som islegger seg senere, bør man regne med at snøen har lagt seg på tynn is og snøen kan hindre videre istilvekst. Merk at snøen kan gi god bæreevne for skiløpere, særlig når det er skare eller den er vindpakket.

I høyfjellet regner vi det meste som farbart, men også her kan man regne med at mye snø kan forårsake overvann og lagdeling med sørpelag i isen.

Det ser ut til å bli kaldt resten av denne uken slik at det blir isvekst og kystnære vann i lavlandet også kan fryse til, men fra neste uke blir det mildt igjen som da vil sette en stopper. Inn i landet og i høyden vil isen kun styrkes. Litt inn i landet og i høyden vil isen ennå styrkes. Men husk å sjekke nylagt is nøye, og se etter skillelinjer som kan fortelle at isen har lagt seg til ulike tider. Sjekk alltid isen på nytt før du krysser en skillelinje. Lær om skillelinjer på Isskolen.

I fjellet forsinkes isveksten av snø på isen. Det er særlig områder med kraftverksutbygging som har dårlige isforhold. Se etter røde områder på iskart.no.

Husk at du er ansvarlig for din egen sikkerhet. Bruk sikkerhetsutstyr som ispigger og kasteline/tau. Er du langt fra folk må du ha med tørre klær i en vanntett pose. Vi anbefaler 10 cm stålis for trygg ferdsel, men husk at alle vann har svake partier. Lær mer om is på Isskolen.

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon, særlig nå i isleggingen!

Når det legger seg is må du huske at det er en del steder hvor isen svekkes på grunn av reguleringer, og dette kan komme overraskende på en som ikke er lokalkjent. Se etter røde områder på iskart.no.

Webkameraene i iskartet (iskart.no) gjennomgås en gang i uken. Når de ser is endres symbolet til lys blå farge. Det betyr ikke at isen nødvendigvis er farbar.

Bilde til isvarselet for Sogn og Fjordane - Hordaland
Skodvinvatnet 46 moh i Lindås er snødekt. Vannet ligger i et område hvor noen vann er farbare, og andre ikke. Sjekk isen nøye!
Webkamera fra www.vegvesen.no, 5. mars 2018.

Kontaktperson for isvarselet: Emma Barfod

Ferdselsråd for årstiden

Strømmende vann
Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. I perioder med regn og snøsmelting kan områdene med farlig is bli betydelig større.

Islegging
Det er vanlig at isleggingen begynner ved land. En periode vil det derfor være tykkere is ved land enn lenger utpå. Dette gjelder særlig dype og vindutsatte vann. En må derfor sjekke istykkelsen ofte når en beveger seg ut fra land mot potensielt tynnere is. Variasjon i istykkelse er den hyppigste årsaken til ulykker om høsten. Noen ganger blir en varslet ved at en ser tydelige skillelinjer i isoverflaten. Et sikkert faretegn er det når isen knaker og det danner seg et stjerneformet sprekkmønster under føttene dine.

Hvis det ikke kommer snø som isolerer, vil forskjellen i istykkelse utjevnes forholdsvis raskt. Senere på vinteren kan det være tynnest is ved land på grunn av tykkere snødekke og overvann.

Sikkerhet
Generelt fraråder NVE ferdsel på is som er tynnere enn 10 cm. Det er viktig at du undersøker istykkelsen. Gå alltid minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men kan ikke erstatte kasteline fordi det kan være svært vanskelig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Ser du andre på isen
Det er mange svært ivrige skøyteløpere, og tiden mellom islegging og første snøfall er ofte kort. De ivrigste går derfor på svært tynn is, helt ned mot 4 cm, med stor fare for å gå gjennom. Det skjer likevel sjelden fordi de har lært seg å «lese» isen, og bruker en kraftig stav til å sjekke istykkelsen om de er i tvil. De har øvd på å falle i kaldt vann, har med sikkerhetsutstyr for å komme seg opp, tørre klær, og er flere sammen. Dermed er det ikke lenger en særlig farlig sport. Du kommer helt sikkert til å se slike "ekstremsport"-utøvere på isen, og ikke fall da for fristelsen til å gå ut etter dem uten sikkerhetsutstyr. Du kan treffe på svake steder på isen hvor de ikke var. Ta heller kontakt (på land) og hør om muligheter for kursing.

Regulerte vann
Vær oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. NVE har i samarbeid med regulanter etablert en landsdekkende wms-tjeneste som markerer med rødt de områdene hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringer. Områdene vises som bakgrunn på iskart.no. Ser du et magasin som ikke er registrert, så vennligst send en melding til aask@nve.no.

  • Isvarselet gir en oversikt over isforholdene i en region. Det vil alltid være vann, eller deler av vann, som har andre isforhold. Bruk informasjonen med fornuft. Husk at du og ingen andre er ansvarlig for din egen sikkerhet.
  • Ingen vann er helt trygge! Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Les mer om farbar is her.
  • Isvarselet omfatter vanligvis ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.