Sogn og Fjordane - Hordaland

Varslingsområde Sogn og Fjordane - HordalandEn litt kaldere værtype har ført til islegging av svært små og små vann nesten helt ned til havnivå litt inn fra kysten. Isen er også blitt styrket i områdene 300-700 moh. Over ca. 900 moh. er isen blitt styrket, men i fjellet ligger det tildels mye snø på tynn is, men snøen gir også god bæreevne for skiløpere. Store og dype vann er isfrie, også i fjellet.
Se fullt tekstvarsel under istabellen.

Isforholdene fredag 12. januar 2018
 
Kystnært
svært lavt
0-200 moh
Lavere
skogsområder
100-400 moh
Høyere
skogsområder
400-700 moh
Lavere
fjellstrøk
700-1100 moh
Høyfjell
over
1100 moh
Svært
små
vann
Små
vann
Mellom-
store
vann
Store
vann

Tekstvarsel fredag 12. januar 2018

En litt kaldere værtype har ført til islegging av svært små og små vann nesten helt ned til havnivå litt inn fra kysten. Isen er også blitt styrket i områdene 300-700 moh.

For å finne farbar is må man over 100-500 moh., og da er det bare små vann som har nok is til å regnes som farbare. I fjellet ligger det tildels mye snø på tynn is, men snøen gir også god bæreevne for skiløpere, særlig når det er skare eller den er vindpakket. Mellomstore vann i fjellet har svært varierende isforhold. De største og dypeste er bare islagt i grunne viker, slik som Svartevatnet i Sirdalsheiene og Vatndalsvatnet i Setesdal.

Da isen legger seg sist der det er dypt eller vindutsatt, finner en på denne årstiden store forskjeller i istykkelsen fra vann til vann, og fra sted til sted på samme vann dersom dybden varierer.

Kulda forsetter i innlandet mens man vil få temperaturer over null på kysten. Isen vil derfor bli styrket der hvor snøen ikke er for tykk i innlandet, mens den vil kunne bli svekket på kysten der snødekket er tynt. Snø vil bremse isveksten i fjellet.

Husk at du er ansvarlig for din egen sikkerhet. Bruk sikkerhetsutstyr som ispigger og kasteline/tau. Er du langt fra folk må du ha med tørre klær i en vanntett pose. Vi anbefaler 10 cm stålis for trygg ferdsel, men husk at alle vann har svake partier. Lær mer om is på Isskolen.

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon, særlig nå i isleggingen!

Når det legger seg is må du huske at det er en del steder hvor isen svekkes på grunn av reguleringer, og dette kan komme overraskende på en som ikke er lokalkjent. Se etter røde områder på iskart.no.

Webkameraene i iskartet (iskart.no) gjennomgås en gang i uken. Når de ser is endres symbolet til lys blå farge. Det betyr ikke at isen nødvendigvis er farbar.

Bilde til isvarselet for Sogn og Fjordane - Hordaland
Gjenfroset dreneringshull på Insta Raudlivatnet 50 moh i Os. Sørpeisen var 8 cm tykk på målestedet. Rapporteres om tynner is andre steder på vannet og at innløpsoset er åpent. Fotograf: Leo Zijerveld, 6. januar 2018.

Kontaktperson for isvarselet: Kjetil Melvold

Ferdselsråd for årstiden

Strømmende vann
Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. I perioder med regn og snøsmelting kan områdene med farlig is bli betydelig større.

Islegging
Det er vanlig at isleggingen begynner ved land. En periode vil det derfor være tykkere is ved land enn lenger utpå. Dette gjelder særlig dype og vindutsatte vann. En må derfor sjekke istykkelsen ofte når en beveger seg ut fra land mot potensielt tynnere is. Variasjon i istykkelse er den hyppigste årsaken til ulykker om høsten. Noen ganger blir en varslet ved at en ser tydelige skillelinjer i isoverflaten. Et sikkert faretegn er det når isen knaker og det danner seg et stjerneformet sprekkmønster under føttene dine.

Hvis det ikke kommer snø som isolerer, vil forskjellen i istykkelse utjevnes forholdsvis raskt. Senere på vinteren kan det være tynnest is ved land på grunn av tykkere snødekke og overvann.

Sikkerhet
Generelt fraråder NVE ferdsel på is som er tynnere enn 10 cm. Det er viktig at du undersøker istykkelsen. Gå alltid minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men kan ikke erstatte kasteline fordi det kan være svært vanskelig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Ser du andre på isen
Det er mange svært ivrige skøyteløpere, og tiden mellom islegging og første snøfall er ofte kort. De ivrigste går derfor på svært tynn is, helt ned mot 4 cm, med stor fare for å gå gjennom. Det skjer likevel sjelden fordi de har lært seg å «lese» isen, og bruker en kraftig stav til å sjekke istykkelsen om de er i tvil. De har øvd på å falle i kaldt vann, har med sikkerhetsutstyr for å komme seg opp, tørre klær, og er flere sammen. Dermed er det ikke lenger en særlig farlig sport. Du kommer helt sikkert til å se slike "ekstremsport"-utøvere på isen, og ikke fall da for fristelsen til å gå ut etter dem uten sikkerhetsutstyr. Du kan treffe på svake steder på isen hvor de ikke var. Ta heller kontakt (på land) og hør om muligheter for kursing.

Regulerte vann
Vær oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. NVE har i samarbeid med regulanter etablert en landsdekkende wms-tjeneste som markerer med rødt de områdene hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringer. Områdene vises som bakgrunn på iskart.no. Ser du et magasin som ikke er registrert, så vennligst send en melding til aask@nve.no.

  • Isvarselet gir en oversikt over isforholdene i en region. Det vil alltid være vann, eller deler av vann, som har andre isforhold. Bruk informasjonen med fornuft. Husk at du og ingen andre er ansvarlig for din egen sikkerhet.
  • Ingen vann er helt trygge! Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Les mer om farbar is her.
  • Isvarselet omfatter vanligvis ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.