Sogn og Fjordane - Hordaland

Varslingsområde Sogn og Fjordane - HordalandIsen i lavlandet under ca 200-400 moh, lavest i nord, har i stor grad smeltet bort eller er i full isløsning. Vannene er stort sett snøfrie opp til ca 400-600 moh, og er utsatt for vårisdannelse. Under ca. 300-500 moh er dette godt i gang. Prosessen forsinkes av frost om nettene. Utover i påsken blir det gradvis varmere og isløsningen vil skyte fart. Følg med på fargeforandringer og gå ikke ut på mørk våris. Over ca 700-800 moh venter vi at isløsningen først vil starte etter påske.
Se fullt tekstvarsel under istabellen.

Isforholdene fredag 12. april 2019
 
Kystnært
svært lavt
0-200 moh
Lavere
skogsområder
50-400 moh
Høyere
skogsområder
400-700 moh
Lavere
fjellstrøk
700-1100 moh
Høyfjell
over
1100 moh
Svært
små
vann
Små
vann
Mellom-
store
vann
Store
vann
ingen
vann
ingen
vann
ingen
vann

Tekstvarsel for perioden fredag 12. april til tirsdag 23. april

Isen i lavlandet under ca 200-400 moh, lavest i nord, har i stor grad smeltet bort. For å finne farbar is på små vann må man over ca. 300-500 moh. Over ca 400-600 moh er isen ennå snødekt, og det kan være overvann i snøen. Snøsmelting har gitt økt vannføring og svekket isen der vannet strømmer under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund. Vannstandsheving gir dårlig is langs land.

Over ca. 600-700 moh er også de fleste mellomstore og store vann farbare.

Når isen omdannes til våris mørkner den i farge og mister bæreevnen. Prosessen forsinkes betydelig av nattefrost. Det skumle er at den kan bære godt på morgenen etter en kald natt, men så plutselig miste bæreevnen når sola får tak, typisk rundt kl. 11. Gå derfor ikke ut på mørk våris. Når du sjekker istykkelsen for å se om den bærer, må du ikke regne med den øvre delen av isen som lett knuses.

Det er nesten umulig å komme seg opp om man går gjennom på dårlig våris. Den bare brister på nytt når man legger tyngde på kanten for å komme opp, så tau eller kasteline fra kamerater er eneste redning. Les mer på Isskolen.

Ved inngangen til påsken er det meste farbart over ca. 400-500 moh om man unngår steder med strøm under isen. Men i høyere skogsområder venter vi betydelige endringer i løpet av Påsken. Det er meldt strålende vær, særlig den første uken. Temperaturene vil gradvis stige dag for dag, så størst endringer ventes i siste del av påskeferien. Opp til ca 600-700 moh kan isen bli ufarbar, men man må være oppmerksom også høyere opp. Været avgjør hvor fort endringene vil skje, og hvor høyt isen påvirkes, så følg med på fargeforandringer i isen! Over ca 700-800 moh vil isen trolig holde seg greit gjennom påsken.

Når isen brytes ned om våren er det vanlig at det skjer først på de store vannene, da isen er tynnere der, men isen går også tidlig på små myrpytter på grunn av tilsig av varmt grunnvann.

Vi minner om at mange fjellvann er påvirket av reguleringer. Les mer om det under bildet, der du finner våre viktigste ferdselsråd for årstiden. Lær enda mer om trygg ferdsel på Isskolen.

Det er viktig å huske at det finnes mange med god iskunnskap og sikkerhetsutstyr som ferdes trygt på svært tynn is. Uten tilsvarende kunnskap og trening i bruk av sikkerhetsutstyr må du ikke følge dem!

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon, særlig nå i isleggingen!

Bilde til isvarselet for Sogn og Fjordane - Hordaland
Isen på Hafslovatnet 169 moh i Luster er kommet langt i nedbrytingen. Ferdsel på så mørk is er risikabelt!
Webkamera fra https://www.josvanger.no, 11. april 2019.

Kontaktperson for isvarselet: Ånund Kvambekk

Ferdselsråd for årstiden

Strømmende vann
Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. Når snøsmeltingen tiltar vil områdene med farlig is bli betydelig større.

Binding mellom krystallene
Når isen er snøfri løser vårsolen opp bindingen mellom iskrystallene. Selv tykk is kan bli helt uten bæreevne etter noen dager med sol, særlig dersom nattefrosten uteblir. Heldigvis løsner vanligvis isen ved land først og danner en råk, slik at en ikke kommer seg ut på den farlige isen. I år med lite snø på isen kan derimot oppløsningen skje før landløsningen. Men så lenge det ligger snø på isen er den beskyttet mot denne nedbrytningen.

Skittengrå farge og ”gynging”
Våris med lite bæreevne har en skittengrå farge, tydelig vertikal krystallstruktur og gynger når en går på den. Isen brytes hovedsakelig ned ovenifra, men smelter også nedenifra der det er strøm i vannet.

Test isen
Test isen dersom du er i tvil. Til dette anbefaler vi å kjøpe en isstav som er en spiss tyngre utgave av skistaven. Med den slår du lett gjennom svak is og kan sjekke foran deg før du tråkker gjennom. Alternativt kan en kraftig skrutrekker gi deg en god indikasjon på hardheten til isen. Om våren er det nemlig ingen klar sammenheng mellom istykkelse og bæreevne. Selv tykk is kan være uten bæreevne. Når isstaven/skrutrekkeren kjøres ned i isen med stor kraft vil den stoppe etter få cm i god stålis. Du kan ferdes relativt trygt på 10 cm stålis. På dårlig våris slår en derimot lett gjennom 10-20 cm is. Se også etter endringer i overflaten som tyder på at isen har lagt seg til ulik tid. Sjekk istykkelsen på nytt når du krysser slike skillelinjer.

Sikkerhet
På vårisen er det spesielt viktig å gå minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men hjelper deg egentlig lite på dårlig våris. Ofte brister isen når man prøver å komme seg opp på isen, og det er nesten umulig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Regulerte vann
Vær oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. NVE har i samarbeid med regulanter etablert en landsdekkende wms-tjeneste som markerer med rødt de områdene hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringer. Områdene vises som bakgrunn på iskart.no. Ser du et magasin som ikke er registrert, så vennligst send en melding til aask@nve.no.

  • Isvarselet gir en oversikt over isforholdene i en region. Det vil alltid være vann, eller deler av vann, som har andre isforhold. Bruk informasjonen med fornuft. Husk at du og ingen andre er ansvarlig for din egen sikkerhet.
  • Ingen vann er helt trygge! Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Les mer om farbar is her.
  • Isvarselet omfatter vanligvis ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.