Rogaland - Agder

Varslingsområde Rogaland - AgderMed kulde den siste uken skjøt det fart i isleggingen mange steder, også i lavlandet. Men, det var kortvarig og vi ser ikke at isforholdene generelt har forandret seg mye. Vær oppmerksom på at råker kan midlertidig ha fått tynn is. Med mildvær svekkes isen der vann er i bevegelse under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund, og forholdene er sterkt varierende. Stol ikke på at isen er farbar uten å sjekke.
Se fullt tekstvarsel under istabellen.

Isforholdene fredag 20. januar 2017
 
  Kystnært
svært lavt
0-200 moh
Lavere
skogsområder
100-500 moh
Høyere
skogsområder
500-900 moh
Lavere
fjellstrøk
900-1100 moh
Høyfjell
over
1100 moh
Svært
små
vann
Små
vann
Mellom-
store
vann
Store
vann

 

Tekstvarsel fredag 20. januar 2017

Med kulde den siste uken skjøt det fart i isleggingen mange steder, også i lavlandet. Men, det var kortvarig og vi ser ikke at isforholdene generelt har forandret seg mye. Vær oppmerksom på at råker kan midlertidig ha fått tynn is.

Det er generelt lite eller dårlig is opp til ca 500 moh, noe lavere i Aust-Agder. Stadig mildvær og mye regn påvirker isen opp til ca 1000 moh. Særlig svekkes isen der vann er i bevegelse under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund, og forholdene er sterkt varierende. Stol ikke på at isen er farbar uten å sjekke.

Over ca 900 moh er det trolig farbar is små vann, men det er stor variasjon.

I fjellet er mellomstore og dype vann fortsatt under islegging. Store og dype vann i fjellet er stort sett ikke farbare, og mange har tynn is eller de er isfrie.

Det ventes noen varme dager framover og råker vil åpne seg i lavlandet. Vi antar økt vannføring i elver og dette gir gjennomstrømning i innsjøer som kan tære på isen underfra. Særlig ved innløp/utløp, trange sund og på grunne partier. I høyden vil det svinge rundt null grader og vi venter ingen større endringer på isen.

Husk at du er ansvarlig for din egen sikkerhet. Bruk sikkerhetsutstyr som ispigger og kasteline/tau. Er du langt fra folk må du ha med tørre klær i en vanntett pose. Vi anbefaler 10 cm stålis for trygg ferdsel, men husk at alle vann har svake partier. Lær mer om is på Isskolen.

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon!

Når det legger seg is må du huske at det er en del steder hvor isen svekkes på grunn av reguleringer, og dette kan komme overraskende på en som ikke er lokalkjent. Se etter røde områder på iskart.no.

Webkameraene i iskartet (iskart.no) gjennomgås en gang i uken. Når de ser is endres symbolet til lys blå farge. Det betyr ikke at isen nødvendigvis er farbar.

Bilde til isvarselet for Rogaland - Agder
Våt overflate på Dyranuttjørna 225 moh i Sandnes.
Sendt inn av Kolbjørn Tjessem, 17. januar 2017.

Kontaktperson for isvarselet: Ragnar Ekker

Ferdselsråd for årstiden

Strømmende vann
Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. I perioder med regn og snøsmelting kan områdene med farlig is bli betydelig større.

Islegging
Det er vanlig at isleggingen begynner ved land. En periode vil det derfor være tykkere is ved land enn lenger utpå. Dette gjelder særlig dype og vindutsatte vann. En må derfor sjekke istykkelsen ofte når en beveger seg ut fra land mot potensielt tynnere is. Variasjon i istykkelse er den hyppigste årsaken til ulykker om høsten. Noen ganger blir en varslet ved at en ser tydelige skillelinjer i isoverflaten. Et sikkert faretegn er det når isen knaker og det danner seg et stjerneformet sprekkmønster under føttene dine.

Hvis det ikke kommer snø som isolerer, vil forskjellen i istykkelse utjevnes forholdsvis raskt. Senere på vinteren kan det være tynnest is ved land på grunn av tykkere snødekke og overvann.

Sikkerhet
Generelt fraråder NVE ferdsel på is som er tynnere enn 10 cm. Det er viktig at du undersøker istykkelsen. Gå alltid minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men kan ikke erstatte kasteline fordi det kan være svært vanskelig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Ser du andre på isen
Det er mange svært ivrige skøyteløpere, og tiden mellom islegging og første snøfall er ofte kort. De ivrigste går derfor på svært tynn is, helt ned mot 4 cm, med stor fare for å gå gjennom. Det skjer likevel sjelden fordi de har lært seg å «lese» isen, og bruker en kraftig stav til å sjekke istykkelsen om de er i tvil. De har øvd på å falle i kaldt vann, har med sikkerhetsutstyr for å komme seg opp, tørre klær, og er flere sammen. Dermed er det ikke lenger en særlig farlig sport. Du kommer helt sikkert til å se slike "ekstremsport"-utøvere på isen, og ikke fall da for fristelsen til å gå ut etter dem uten sikkerhetsutstyr. Du kan treffe på svake steder på isen hvor de ikke var. Ta heller kontakt (på land) og hør om muligheter for kursing.

Regulerte vann
Vær oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. NVE har i samarbeid med regulanter etablert en landsdekkende wms-tjeneste som markerer med rødt de områdene hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringer. Områdene vises som bakgrunn på iskart.no. Ser du et magasin som ikke er registrert, så vennligst send en melding til aask@nve.no.

Vi presiserer:

  • Isvarselet gir en oversikt over isforholdene i en region. Det vil alltid være vann, eller deler av vann, som har andre isforhold. Bruk informasjonen med fornuft. Husk at du og ingen andre er ansvarlig for din egen sikkerhet.
  • Ingen vann er helt trygge! Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Les mer om farbar is her.
  • Isvarselet omfatter vanligvis ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.