Rogaland - Agder

Varslingsområde Rogaland - AgderUnder ca 300 moh, noe lavere i Aust-Agder, er isen nå i full vårløsning. Isen endrer karakter til våris og mister bæreevnen. Vær klar over at isen etter nattefrost kan bære godt, men plutselig miste bæreevnen når sola får tak, typisk rundt kl 11-12. I Aust-Agder er små vann stort sett farbare ned til ca 200-300 moh, mens en må høyere vest i regionen. Over ca 400-500 moh har et beskyttende snølag lagt seg på vannene, så isforholdene har ikke endret seg vesentlig. Mange små vann er farbare. Over ca 600-800 moh er de aller fleste uregulerte vann farbare, også de store. Vannene i fjellet er snødekte, mens det er lite snø under 300-400 moh.
Se fullt tekstvarsel under istabellen.

Isforholdene fredag 24. mars 2017
 
Kystnært
svært lavt
0-200 moh
Lavere
skogsområder
100-500 moh
Høyere
skogsområder
500-900 moh
Lavere
fjellstrøk
900-1100 moh
Høyfjell
over
1100 moh
Svært
små
vann
Små
vann
Mellom-
store
vann
Store
vann

Tekstvarsel fredag 24. mars 2017

Under ca 300 moh, noe lavere i Aust-Agder, er isen nå i full vårløsning. Isen endrer karakter til våris og mister bæreevnen. Vær klar over at isen etter nattefrost kan bære godt, men plutselig miste bæreevnen når sola får tak, typisk rundt kl 11-12. I Aust-Agder er små vann stort sett farbare ned til ca 200-300 moh, mens en må høyere vest i regionen. Les ferdselsrådene lengst ned på siden for å lære mer om våris og endring i farge. Les også mer om Våris i Isskolen.

Over ca 400-500 moh har et beskyttende snølag lagt seg på vannene, så isforholdene har ikke endret seg vesentlig. Mange små vann er farbare. Over ca 600-800 moh er de aller fleste uregulerte vann farbare, også de store. Vannene i fjellet er snødekte, mens det er lite snø under 300-400 moh.
Det går mot vår med rundt 10 plussgrader om dagen i lavlandet. Smeltingen og omdanning til våris fortsetter. Det vil alltid være forskjeller fra vann til vann, og isen går først på store vann, vann med gjennomstrømning og grunne myrvann. Over 400-500 moh vil nattefrost forsinke prosessen, og over ca 700 moh ventes ingen endring i isforholdene. På lavtliggende vann kan smelting gi sørpe på isen.
Husk at du er ansvarlig for din egen sikkerhet. Bruk sikkerhetsutstyr som ispigger og kasteline/tau. Er du langt fra folk må du ha med tørre klær i en vanntett pose. Vi anbefaler 10 cm stålis for trygg ferdsel, men husk at alle vann har svake partier. Lær mer om is på Isskolen.

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon!

Når det legger seg is må du huske at det er en del steder hvor isen svekkes på grunn av reguleringer, og dette kan komme overraskende på en som ikke er lokalkjent. Se etter røde områder på iskart.no.

Webkameraene i iskartet (iskart.no) gjennomgås en gang i uken. Når de ser is endres symbolet til lys blå farge. Det betyr ikke at isen nødvendigvis er farbar.

Bilde til isvarselet for Rogaland - Agder
Snø- og sørpedekt is på Lauvvatnet 505 moh i Forsand. De øverste 6 cm med sørpeis var i nedbryting, men ennå var det 10-13 cm solid is under det.
Sendt inn av Kolbjørn Tjessem, 18. mars 2017.

Kontaktperson for isvarselet: Ånund Kvambekk

Ferdselsråd for årstiden

Strømmende vann
Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. Når snøsmeltingen tiltar vil områdene med farlig is bli betydelig større.

Binding mellom krystallene
Når isen er snøfri løser vårsolen opp bindingen mellom iskrystallene. Selv tykk is kan bli helt uten bæreevne etter noen dager med sol, særlig dersom nattefrosten uteblir. Heldigvis løsner vanligvis isen ved land først og danner en råk, slik at en ikke kommer seg ut på den farlige isen. I år med lite snø på isen kan derimot oppløsningen skje før landløsningen. Men så lenge det ligger snø på isen er den beskyttet mot denne nedbrytningen.

Skittengrå farge og ”gynging”
Våris med lite bæreevne har en skittengrå farge, tydelig vertikal krystallstruktur og gynger når en går på den. Isen brytes hovedsakelig ned ovenifra, men smelter også nedenifra der det er strøm i vannet.

Test isen
Test isen dersom du er i tvil. En kraftig skrutrekker veier ikke mye og gir en god indikasjon på hardheten til isen. Om våren er det nemlig ingen klar sammenheng mellom istykkelse og bæreevne. Selv tykk is kan være uten bæreevne. Når skrutrekkeren kjøres ned i isen med stor kraft vil den stoppe etter 1-2 cm i god stålis. Du kan ferdes relativt trygt på 10 cm stålis. På dårlig våris slår en derimot lett gjennom 10-20 cm is. Se også etter endringer i overflaten som tyder på at isen har lagt seg til ulik tid. Sjekk istykkelsen på nytt når du krysser slike skillelinjer.

Sikkerhet
På vårisen er det spesielt viktig å gå minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men hjelper deg egentlig lite på dårlig våris. Ofte brister isen når man prøver å komme seg opp på isen, og det er nesten umulig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Regulerte vann
Vær oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. NVE har i samarbeid med regulanter etablert en landsdekkende wms-tjeneste som markerer med rødt de områdene hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringer. Områdene vises som bakgrunn på iskart.no. Ser du et magasin som ikke er registrert, så vennligst send en melding til aask@nve.no.

Vi presiserer:

  • Isvarselet gir en oversikt over isforholdene i en region. Det vil alltid være vann, eller deler av vann, som har andre isforhold. Bruk informasjonen med fornuft. Husk at du og ingen andre er ansvarlig for din egen sikkerhet.
  • Ingen vann er helt trygge! Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Les mer om farbar is her.
  • Isvarselet omfatter vanligvis ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.