Østlandet

Varslingsområde ØstlandetVannene er nå stort sett snødekte på Østlandet. Nær ytre Oslofjord har snøen stort sett smeltet under ca 100-200 moh, men det er også her vi finner mest usikker is.
Bortsett fra vannene på kysten er de fleste små vann farbare, og over ca 200 moh er nå de fleste store vann også farbare. Skal du på ski i høyden kan fokus nå rettes mot å unngå steder med strøm under isen. Der er isen alltid svekket. I fjellet har nå Bygdin og Gjende vært islagt i omlag 14 dager, og da det har vært kaldt er isen blitt rundt 25 cm. Men på Gjende er det observert en råk tvers over vannet ved Besseggen som skaper usikkerhet for ferdselen. Husk at reguleringer kan gi svekket is på overraskende steder.
Se fullt tekstvarsel under istabellen.

Isforholdene torsdag 23. februar 2017
 
Kystnært
svært lavt
0-200 moh
Lavere
skogsområder
100-500 moh
Høyere
skogsområder
500-900 moh
Lavere
fjellstrøk
900-1100 moh
Høyfjell
over
1100 moh
Svært
små
vann
Små
vann
Mellom-
store
vann
Store
vann

Tekstvarsel torsdag 23. februar 2017

Vannene er nå stort sett snødekte på Østlandet. Nær ytre Oslofjord har snøen stort sett smeltet under ca 100-200 moh, men det er også her vi finner mest usikker is.

Bortsett fra vannene på kysten er de fleste små vann farbare, og over ca 200 moh er nå de fleste store vann også farbare. Det er ennå mange store og dype lavlandsvann med store usikre områder. Husk at dype og vindutsatte områder islegges sist. Vær derfor oppmerksom på at det kan være god is i bukter, mens isen tynnes ut når du beveger deg mot dypere vann i hovedbassenget. Men inn til en bukt kommer det ofte en bekk/elv, og vannet derfra må ut bukta mot hovedbassenget og utløpet. Dersom bukta har et smalt parti vil vannhastigheten øke og isen vil smelte nedenifra. I tillegg til innløp og utløp må man alltid være på vakt i slike trange sund. Bruk kartet til å oppdage slike farlige steder.

I fjellet har nå også de største vannene islagt seg. Bygdin og Gjende var som vanlig sist islagt, men etter 14 dager med kulde og lite snø på isen har de allerede fått ca 25 cm is. 17. februar ble det meldt om en råk tvers over Gjende som kan være vanskelig å passere. Råken vil forhåpentligvis fryse raskt i kulde, men vi har ingen opplysninger om hvordan det har utviklet seg

Bortsett fra et regnvær som passerer på mandag/tirsdag ventes det kuldegrader om nettene den neste uken. Vi venter derfor at isforholdene vil kunne bedre seg i lavlandet og gi skøytemuligheter. Men det er helt på vippen temperaturmessig, så undersøk nøye selv, gå flere sammen og husk sikkerhetsutstyr. Der det ligger snø på isen ventes små endringer i isforholdene.

Husk at du er ansvarlig for din egen sikkerhet. Bruk sikkerhetsutstyr som ispigger og kasteline/tau. Er du langt fra folk må du ha med tørre klær i en vanntett pose. Vi anbefaler 10 cm stålis for trygg ferdsel, men husk at alle vann har svake partier. Lær mer om is på Isskolen.

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon!

Når det legger seg is må du huske at det er en del steder hvor isen svekkes på grunn av reguleringer, og dette kan komme overraskende på en som ikke er lokalkjent. Se etter røde områder på iskart.no.

Webkameraene i iskartet (iskart.no) gjennomgås en gang i uken. Når de ser is endres symbolet til lys blå farge. Det betyr ikke at isen nødvendigvis er farbar.

Bilde til isvarselet for Østlandet
Vannstanden er nå kommet så langt ned på den regulerte Øyangen/Steinbusjøen 1211 moh i Vang i Valdres at isen åpner seg over overføringstunnelen mellom de to delene av magasinet. Bildet viser hullet over inntaket i Steinbusjøen.
Sendt inn til regObs av Arve Harald, 22. februar 2017.

Kontaktperson for isvarselet: Ånund Kvambekk

Ferdselsråd for årstiden

Strømmende vann
Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. I perioder med regn og snøsmelting kan områdene med farlig is bli betydelig større.

Islegging
Det er vanlig at isleggingen begynner ved land. En periode vil det derfor være tykkere is ved land enn lenger utpå. Dette gjelder særlig dype og vindutsatte vann. En må derfor sjekke istykkelsen ofte når en beveger seg ut fra land mot potensielt tynnere is. Variasjon i istykkelse er den hyppigste årsaken til ulykker om høsten. Noen ganger blir en varslet ved at en ser tydelige skillelinjer i isoverflaten. Et sikkert faretegn er det når isen knaker og det danner seg et stjerneformet sprekkmønster under føttene dine.

Hvis det ikke kommer snø som isolerer, vil forskjellen i istykkelse utjevnes forholdsvis raskt. Senere på vinteren kan det være tynnest is ved land på grunn av tykkere snødekke og overvann.

Sikkerhet
Generelt fraråder NVE ferdsel på is som er tynnere enn 10 cm. Det er viktig at du undersøker istykkelsen. Gå alltid minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men kan ikke erstatte kasteline fordi det kan være svært vanskelig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Ser du andre på isen
Det er mange svært ivrige skøyteløpere, og tiden mellom islegging og første snøfall er ofte kort. De ivrigste går derfor på svært tynn is, helt ned mot 4 cm, med stor fare for å gå gjennom. Det skjer likevel sjelden fordi de har lært seg å «lese» isen, og bruker en kraftig stav til å sjekke istykkelsen om de er i tvil. De har øvd på å falle i kaldt vann, har med sikkerhetsutstyr for å komme seg opp, tørre klær, og er flere sammen. Dermed er det ikke lenger en særlig farlig sport. Du kommer helt sikkert til å se slike "ekstremsport"-utøvere på isen, og ikke fall da for fristelsen til å gå ut etter dem uten sikkerhetsutstyr. Du kan treffe på svake steder på isen hvor de ikke var. Ta heller kontakt (på land) og hør om muligheter for kursing.

Regulerte vann
Vær oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. NVE har i samarbeid med regulanter etablert en landsdekkende wms-tjeneste som markerer med rødt de områdene hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringer. Områdene vises som bakgrunn på iskart.no. Ser du et magasin som ikke er registrert, så vennligst send en melding til aask@nve.no.

Vi presiserer:

  • Isvarselet gir en oversikt over isforholdene i en region. Det vil alltid være vann, eller deler av vann, som har andre isforhold. Bruk informasjonen med fornuft. Husk at du og ingen andre er ansvarlig for din egen sikkerhet.
  • Ingen vann er helt trygge! Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Les mer om farbar is her.
  • Isvarselet omfatter vanligvis ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.