Østlandet

Varslingsområde ØstlandetEn snøfattig vinter på Østlandet gjør at det er lite eller ingen snø på vann helt opp til 900 moh. Med mildt vær og sol nå, vurderer vi at isen er i full nedbryting i de laveste skogsområdene under ca 500 moh. Der hvor det er lite snø ser vi at solen har tærer på isen på vann opp i de høyere skogsområdene til ca 900-1100 moh. Vær klar over at isen etter nattefrost kan bære godt, men plutselig miste bæreevnen når sola får tak, typisk rundt kl 11-12. Les ferdselsrådene lengst ned på siden for å lære mer om våris og endring i farge.

Kommende uke får vi en kjølig værtype i innlandet over 500 moh her ventes det små endringer i isforhold. I lavere områder og langs kysten får vi varmegrader og sol så nedbrytingen av isen fortsetter og det kan gå svært fort på vann under 500 moh.
Se fullt tekstvarsel under istabellen.

Isforholdene fredag 21. april 2017
 
Kystnært
svært lavt
0-200 moh
Lavere
skogsområder
100-500 moh
Høyere
skogsområder
500-900 moh
Lavere
fjellstrøk
900-1100 moh
Høyfjell
over
1100 moh
Svært
små
vann
Små
vann
Mellom-
store
vann
Store
vann

Tekstvarsel fredag 21. april 2017

En snøfattig vinter på Østlandet gjør at det er lite eller ingen snø på vann helt opp til 900 moh. Med mildt vær og sol nå, vurderer vi at isen er i full nedbryting i de laveste skogsområdene under ca 500 moh. Der hvor det er lite snø ser vi at solen har tærer på isen på vann opp i de høyere skogsområdene til ca 900-1100 moh. I områder med mere snø vil snølaget beskytte isen, så isforholdene endrer seg saktere her.

Isen på de fjordnære vannene under ca 200-300 moh er mange steder isfrie eller i full oppløsning nå. Litt vekk fra Oslofjorden, på mindre vann hvor isen er tykkere, er det ennå noe bæreevne. Vær klar over at isen etter nattefrost kan bære godt, men plutselig miste bæreevnen når sola får tak, typisk rundt kl 11-12. Det vil alltid være forskjeller fra vann til vann, og isen går først på store vann, vann med gjennomstrømning og grunne myrvann. Les ferdselsrådene lengst ned på siden for å lære mer om våris og endring i farge. Les også mer om Våris i Isskolen.

I fjellet er også de største vannene islagt. Bygdin og Gjende var som vanlig islagt sist. 17. februar ble det meldt om en råk nesten tvers over Gjende som var vanskelig å passere. Råken kan være frosset nå, men det er merket en trygg rute på vannet innunder Besseggen.

Kommende uke får vi en kjølig værtype i innlandet over 500 moh her ventes det små endringer i isforhold. I lavere områder og langs kysten får vi varmegrader og sol så nedbrytingen av isen fortsetter og det kan gå svært fort på vann under 500 moh.

Husk at du er ansvarlig for din egen sikkerhet. Bruk sikkerhetsutstyr som ispigger og kasteline/tau. Er du langt fra folk må du ha med tørre klær i en vanntett pose. Vi anbefaler 10 cm stålis for trygg ferdsel, men husk at alle vann har svake partier. Lær mer om is på Isskolen.

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon!

Når det legger seg is må du huske at det er en del steder hvor isen svekkes på grunn av reguleringer, og dette kan komme overraskende på en som ikke er lokalkjent. Se etter røde områder på iskart.no.

Webkameraene i iskartet (iskart.no) gjennomgås en gang i uken. Når de ser is endres symbolet til lys blå farge. Det betyr ikke at isen nødvendigvis er farbar.

Bilde til isvarselet for Østlandet
Snøen er smeltebort på Gjende, overflate anntyder nedbrytingen har start. Med mildvære og sol vil fort føre til dårlig is. Gjende 984 moh i Vågå.Webkamera fra www.vaga.kommune.no, 20. april 2017.

Kontaktperson for isvarselet: Kjetil Melvold

Ferdselsråd for årstiden

Strømmende vann
Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. Når snøsmeltingen tiltar vil områdene med farlig is bli betydelig større.

Binding mellom krystallene
Når isen er snøfri løser vårsolen opp bindingen mellom iskrystallene. Selv tykk is kan bli helt uten bæreevne etter noen dager med sol, særlig dersom nattefrosten uteblir. Heldigvis løsner vanligvis isen ved land først og danner en råk, slik at en ikke kommer seg ut på den farlige isen. I år med lite snø på isen kan derimot oppløsningen skje før landløsningen. Men så lenge det ligger snø på isen er den beskyttet mot denne nedbrytningen.

Skittengrå farge og ”gynging”
Våris med lite bæreevne har en skittengrå farge, tydelig vertikal krystallstruktur og gynger når en går på den. Isen brytes hovedsakelig ned ovenifra, men smelter også nedenifra der det er strøm i vannet.

Test isen
Test isen dersom du er i tvil. En kraftig skrutrekker veier ikke mye og gir en god indikasjon på hardheten til isen. Om våren er det nemlig ingen klar sammenheng mellom istykkelse og bæreevne. Selv tykk is kan være uten bæreevne. Når skrutrekkeren kjøres ned i isen med stor kraft vil den stoppe etter 1-2 cm i god stålis. Du kan ferdes relativt trygt på 10 cm stålis. På dårlig våris slår en derimot lett gjennom 10-20 cm is. Se også etter endringer i overflaten som tyder på at isen har lagt seg til ulik tid. Sjekk istykkelsen på nytt når du krysser slike skillelinjer.

Sikkerhet
På vårisen er det spesielt viktig å gå minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men hjelper deg egentlig lite på dårlig våris. Ofte brister isen når man prøver å komme seg opp på isen, og det er nesten umulig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Regulerte vann
Vær oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. NVE har i samarbeid med regulanter etablert en landsdekkende wms-tjeneste som markerer med rødt de områdene hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringer. Områdene vises som bakgrunn på iskart.no. Ser du et magasin som ikke er registrert, så vennligst send en melding til aask@nve.no.

Vi presiserer:

  • Isvarselet gir en oversikt over isforholdene i en region. Det vil alltid være vann, eller deler av vann, som har andre isforhold. Bruk informasjonen med fornuft. Husk at du og ingen andre er ansvarlig for din egen sikkerhet.
  • Ingen vann er helt trygge! Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Les mer om farbar is her.
  • Isvarselet omfatter vanligvis ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.