Østlandet

Varslingsområde ØstlandetVarmegradene har tatt over i lavlandet. Vannføringen øker og gir raskt dårligere is der vann strømmer under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund. Vannene ved kysten av Oslofjord er snøfrie og i full nedbryting. Over ca 300 moh ligger det ennå snø på isen som må smelte før nedbrytingen starter for fullt. I fjellet er det ennå gode isforhold.
Se fullt tekstvarsel under istabellen.

Isforholdene torsdag 19. april 2018
 
Kystnært
svært lavt
0-200 moh
Lavere
skogsområder
100-500 moh
Høyere
skogsområder
500-900 moh
Lavere
fjellstrøk
900-1100 moh
Høyfjell
over
1100 moh
Svært
små
vann
Små
vann
Mellom-
store
vann
Store
vann

Tekstvarsel torsdag 19. april 2018

Varmegradene har tatt over i lavlandet. Vannføringen øker og gir raskt dårligere is der vann strømmer under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund. Vær oppmerksom på at smelting fra undersiden gjør at en risikerer å gå gjennom selv flere titalls meter unna den åpne innløpsråken. Innløpet er ofte attraktivt for isfiskere, og midtvinters er ofte isen tykk nesten helt til råken. Flere ivrige fiskere har druknet fordi de gikk for nær råken om våren. Sjekk istykkelsen og kvaliteten ofte om du vil nærme deg et område med strøm.

Vannene ved kysten av Oslofjord er snøfrie og i full nedbryting. Bindingen mellom krystallene svekkes, og det dannes våris. Les om dette på Isskolen og se en instruktiv video. I innlandet er vårløsningen kommet lengst på de store innsjøene, særlig på områdene som la seg sent. Det er nå helt ufarbart i hovedbassengene på Mjøsa og Tyrifjorden.

Over ca 300 moh ligger det ennå snø på isen som må smelte før nedbrytingen starter for fullt. En periode vil det være mye overvann. Isen er ennå tykk, men dette gjelder bare de stille partiene av innsjøene. Vær som alltid oppmerksom der vann strømmer under isen. Med det milde været vi har nå vil forandringene skje raskt, så sjekk farge og fasthet på isen om du skal utpå.

Kasteline er den beste måten å redde noen opp fra vårisen, for dårlig våris brister bare når man prøver å ta seg opp selv.

I fjellet er det ennå gode isforhold. Man må holde seg unna steder med strøm under isen. Husk også virkningen av vannkraftutbygginger, både på vannmagasiner og elver. Se etter røde områder på iskart.no.

Det blir plussgrader i hele neste uke. Vi venter derfor rask svekkelse av den snøfrie isen ved Oslofjorden, samt alle steder med strøm under isen. Vi venter også at mye snø vil smelte på isen opp til ca 1000 moh, og vårløsningen vil starte opp til ca 500 moh. Over ca. 1000 moh ventes det små endringer, men vi kan få overvann.

I lavlandet må man følge med på virkningen av mildvær og sol. Utover våren løses iskrystallene opp ovenifra. Et tydelig tegn er mørkere is. Isen kan bære etter en kald natt, men brått miste bæreevnen når sola får tak utover formiddagen. På våris kan man gå gjennom selv 20-30 cm tykk is når bindingen mellom krystallene har tint.

Sjekk isen nøye, og på nytt ved hver skillelinje. Husk at du er ansvarlig for din egen sikkerhet. En isstav er et svært godt hjelpemiddel om våren, da en får en god føling med fastheten på isen. Bruk sikkerhetsutstyr som ispigger og kasteline/tau. Er du langt fra folk må du ha med tørre klær i en vanntett pose. Vi anbefaler 10 cm stålis for trygg ferdsel, men merk at 10 cm mørk våris kan være uten bæreevne.

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon, særlig nå når isløsningen nærmer seg.

Webkameraene i iskartet (iskart.no) gjennomgås en gang i uken. Når de ser is endres symbolet til lys blå farge. Det betyr ikke at isen nødvendigvis er farbar.

Bilde til isvarselet for Østlandet
Isen gråner og er løsnet et par meter fra land i nordenden av Gjersjøen 40 moh i Oppegård. Gjessene gleder seg!
Copyright: Liss (NVE), 17. april 2018.

Kontaktperson for isvarselet: Ånund Kvambekk

Ferdselsråd for årstiden

Strømmende vann
Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. Når snøsmeltingen tiltar vil områdene med farlig is bli betydelig større.

Binding mellom krystallene
Når isen er snøfri løser vårsolen opp bindingen mellom iskrystallene. Selv tykk is kan bli helt uten bæreevne etter noen dager med sol, særlig dersom nattefrosten uteblir. Heldigvis løsner vanligvis isen ved land først og danner en råk, slik at en ikke kommer seg ut på den farlige isen. I år med lite snø på isen kan derimot oppløsningen skje før landløsningen. Men så lenge det ligger snø på isen er den beskyttet mot denne nedbrytningen.

Skittengrå farge og ”gynging”
Våris med lite bæreevne har en skittengrå farge, tydelig vertikal krystallstruktur og gynger når en går på den. Isen brytes hovedsakelig ned ovenifra, men smelter også nedenifra der det er strøm i vannet.

Test isen
Test isen dersom du er i tvil. En kraftig skrutrekker veier ikke mye og gir en god indikasjon på hardheten til isen. Om våren er det nemlig ingen klar sammenheng mellom istykkelse og bæreevne. Selv tykk is kan være uten bæreevne. Når skrutrekkeren kjøres ned i isen med stor kraft vil den stoppe etter 1-2 cm i god stålis. Du kan ferdes relativt trygt på 10 cm stålis. På dårlig våris slår en derimot lett gjennom 10-20 cm is. Se også etter endringer i overflaten som tyder på at isen har lagt seg til ulik tid. Sjekk istykkelsen på nytt når du krysser slike skillelinjer.

Sikkerhet
På vårisen er det spesielt viktig å gå minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men hjelper deg egentlig lite på dårlig våris. Ofte brister isen når man prøver å komme seg opp på isen, og det er nesten umulig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Regulerte vann
Vær oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. NVE har i samarbeid med regulanter etablert en landsdekkende wms-tjeneste som markerer med rødt de områdene hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringer. Områdene vises som bakgrunn på iskart.no. Ser du et magasin som ikke er registrert, så vennligst send en melding til aask@nve.no.

  • Isvarselet gir en oversikt over isforholdene i en region. Det vil alltid være vann, eller deler av vann, som har andre isforhold. Bruk informasjonen med fornuft. Husk at du og ingen andre er ansvarlig for din egen sikkerhet.
  • Ingen vann er helt trygge! Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Les mer om farbar is her.
  • Isvarselet omfatter vanligvis ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.