Østlandet

Varslingsområde ØstlandetSist uke har vært preget av vekslende vær med regn i lavlandet etterfulgt av noe snø. Mildværet og regn har ført til mye overvann på mange vann i lavere skogsområder og økt vannføring som har svekket isen der vann strømmer under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund.
Se fullt tekstvarsel under istabellen.

Isforholdene fredag 15. februar 2019
 
Kystnært
svært lavt
0-200 moh
Lavere
skogsområder
50-500 moh
Høyere
skogsområder
500-900 moh
Lavere
fjellstrøk
900-1100 moh
Høyfjell
over
1100 moh
Svært
små
vann
Små
vann
Mellom-
store
vann
Store
vann

Tekstvarsel for perioden fredag 15. februar til fredag 22. februar

Sist uke har vært preget av vekslende vær med regn i lavlandet etterfulgt av noe snø. Mildværet og regn har ført til mye overvann på mange vann i lavere skogsområder og økt vannføring som har svekket isen der vann strømmer under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund.

De fleste små vann er nå farbare. Mellomstore vann i lavlandet er stort sett islagt, men det er stor variasjon i istykkelsen. Sjekk nøye før du går ut på mellomstore vann (2-10 km lange). Store vann er stort sett isfrie i lavlandet, men kan ha farbar is i trangere bukter (f. eks Mjøsa og Tyrifjorden). På Randsfjorden er deler av vannet under islegging. Det samme gjelder de store innsjøene i Telemark.

I høyere skogsområder og i fjellet er det meste farbart nå, men de største og dypeste har nylig islagt seg (f. eks. Bygdin, Strandavatnet i Hol), og kan ennå ha tynn is da snøfall har isolert for isvekst.

I kommende uke får vi temperaturer godt over null med unntak av i fjellet. Dette vil føre til økt vannføring som vil svekke isen der vann strømmer under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund. Isen vil svekkes der det er lite snø på isen og vi vil få full isløsning og ufarbar is på kystnære vann sør i regionen. På snødekte vann må snøen først smelte før isen begynner å smelte, men husk at økt vannføring kan føre til at isen svekkes der vann strømmer under isen også på snødekt is.

I fjellet venter vi små endringer isforholdene i kommende uke, men mildvær kan føre til overvann.

Vi minner om at mange fjellvann er påvirket av reguleringer. Les mer om det under bildet, der du finner våre viktigste ferdselsråd for årstiden. Lær enda mer om trygg ferdsel på Isskolen.

Det er viktig å huske at det finnes mange med god iskunnskap og sikkerhetsutstyr som ferdes trygt på svært tynn is. Uten tilsvarende kunnskap og trening i bruk av sikkerhetsutstyr må du ikke følge dem!

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon, særlig nå i isleggingen!

Bilde til isvarselet for Østlandet
Alnsjøen 234 moh i Oslo hadde partier med gjenfrossen sørpeis på 4 cm. Så følger et 18 cm tykt sørpe/vannlag før det er et bærende lag med god stålis. I omåder med snø var det mye overvann.
Copyright: Franklin (franklin@getmail.no), 12. februar 2019.

Kontaktperson for isvarselet: Kjetil Melvold

Ferdselsråd for årstiden

Barn på isen
Nylagt is er en magnet på utforskende barn, og iskunnskap må læres! Mange bor nær en liten pytt eller elv som islegges. Ta barna med til isen og vis dem hvorfor det er farlig. La de holde hånda i vannet og kjenne hvor fort de blir kalde. Hell vann på isen og vis hvor glatt den blir, så de skjønner hvorfor de ikke vil klare å komme opp igjen av hullet uten hjelp.

Strømmende vann
Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. I perioder med regn og snøsmelting kan områdene med farlig is bli betydelig større.

Islegging
Det er vanlig at isleggingen begynner ved land. En periode vil det derfor være tykkere is ved land enn lenger utpå. Dette gjelder særlig dype og vindutsatte vann. En må derfor sjekke istykkelsen ofte når en beveger seg ut fra land mot potensielt tynnere is. Variasjon i istykkelse er den hyppigste årsaken til ulykker om høsten. Noen ganger blir en varslet ved at en ser tydelige skillelinjer i isoverflaten. Et sikkert faretegn er det når isen knaker og det danner seg et stjerneformet sprekkmønster under føttene dine.

Hvis det ikke kommer snø som isolerer, vil forskjellen i istykkelse utjevnes forholdsvis raskt. Senere på vinteren kan det være tynnest is ved land på grunn av tykkere snødekke og overvann.

Sikkerhet
Generelt fraråder NVE ferdsel på is som er tynnere enn 10 cm. Det er viktig at du undersøker istykkelsen. Til dette anbefaler vi å kjøpe en isstav som er en spiss tyngre utgave av skistaven. Med den slår du lett gjennom svak is og kan sjekke foran deg før du tråkker gjennom. Gå alltid minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men kan ikke erstatte kasteline fordi det kan være svært vanskelig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Ser du andre på isen
Det er mange svært ivrige skøyteløpere, og tiden mellom islegging og første snøfall er ofte kort. De ivrigste går derfor på svært tynn is, helt ned mot 4 cm, med stor fare for å gå gjennom. Det skjer likevel sjelden fordi de har lært seg å «lese» isen, og bruker en kraftig stav til å sjekke istykkelsen om de er i tvil. De har øvd på å falle i kaldt vann, har med sikkerhetsutstyr for å komme seg opp, tørre klær, og er flere sammen. Dermed er det ikke lenger en særlig farlig sport. Du kommer helt sikkert til å se slike "ekstremsport"-utøvere på isen, og ikke fall da for fristelsen til å gå ut etter dem uten sikkerhetsutstyr. Du kan treffe på svake steder på isen hvor de ikke var. Ta heller kontakt (på land) og hør om muligheter for kursing.

Regulerte vann
Vær oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. NVE har i samarbeid med regulanter etablert en landsdekkende wms-tjeneste som markerer med rødt de områdene hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringer. Områdene vises som bakgrunn på iskart.no. Ser du et magasin som ikke er registrert, så vennligst send en melding til aask@nve.no.

  • Isvarselet gir en oversikt over isforholdene i en region. Det vil alltid være vann, eller deler av vann, som har andre isforhold. Bruk informasjonen med fornuft. Husk at du og ingen andre er ansvarlig for din egen sikkerhet.
  • Ingen vann er helt trygge! Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Les mer om farbar is her.
  • Isvarselet omfatter vanligvis ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.