Østlandet

Varslingsområde ØstlandetSnøfall 7.–8. desember la seg på tynn is på de fleste vann i lavlandet. Bare de aller minste vannene hadde fått farbar is. Snøen gjør det vanskelig å vurdere sikkerheten og forsinker videre isvekst.
Se fullt tekstvarsel under istabellen.

Isforholdene fredag 14. desember 2018
 
Kystnært
svært lavt
0-200 moh
Lavere
skogsområder
100-500 moh
Høyere
skogsområder
500-900 moh
Lavere
fjellstrøk
900-1100 moh
Høyfjell
over
1100 moh
Svært
små
vann
Små
vann
Mellom-
store
vann
Store
vann

Tekstvarsel for perioden fredag 14. desember til fredag 21. desember

Snøfall 7.–8. desember la seg på tynn is på de fleste vann i lavlandet. Bare de aller minste vannene hadde fått farbar is. Snøen gjør det vanskelig å vurdere sikkerheten og forsinker videre isvekst. Vi har allerede hatt skiløpere gjennom isen, så man må tenke sikkerhet.

Der isen var veldig tynn tynget snøen så mye at det kom opp vann og gjorde snøen til sørpe, som nå er under innfrysing. Ved videre kulde kan disse områdene få raskest sterkere is, men det gjelder ikke der det er strøm under isen som smelter isen nedenifra.

De største lavlandssjøene er ennå stort sett isfrie, men det er vanlig med islegging rundt disse tider på for eksempel Krøderen og Sperillen. Det er stor variasjon i istykkelsen på små og mellomstore vann.

I fjellet var isen stort sett blitt tykk nok på små og mellomstore vann før det isolerende snølaget la seg. Der er det de største og dypeste vannene som er farligst, da de ennå ikke er helt islagt, som Bygdin, Gjende og Femunden.

I neste uke ventes skyet oppholdsvær og plussgrader bare ved kysten av ytre Oslofjord. Snøen på isen i skogsområdene vil fortsatt ligge og isolere, så man må ennå være tålmodig. Bruk derfor sikkerhetsutstyr og vær flere sammen om du vil ut på isen. Du må forvente variasjoner i istykkelsen og være forberedt på plumping.

I fjellet fortsetter isleggingen av de siste store vannene.

Vi minner om at mange fjellvann er påvirket av reguleringer. Les mer om det under bildet, der du finner våre viktigste ferdselsråd for årstiden. Lær enda mer om trygg ferdsel på Isskolen.

Det er viktig å huske at det finnes mange med god iskunnskap og sikkerhetsutstyr som ferdes trygt på svært tynn is. Uten tilsvarende kunnskap og trening i bruk av sikkerhetsutstyr må du ikke følge dem!

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon, særlig nå i isleggingen!

Bilde til isvarselet for Østlandet
Store Sandungen 319 moh i Asker like etter snøfallet. Snøen presset her ned isen og dannet sørpe som fryser til sørpeis. Man slipper da det isolerende snølaget.
Copyright: aask@nve, 8. desember 2018.

Kontaktperson for isvarselet: Ånund Kvambekk

Ferdselsråd for årstiden

Barn på isen
Nylagt is er en magnet på utforskende barn, og iskunnskap må læres! Mange bor nær en liten pytt eller elv som islegges. Ta barna med til isen og vis dem hvorfor det er farlig. La de holde hånda i vannet og kjenne hvor fort de blir kalde. Hell vann på isen og vis hvor glatt den blir, så de skjønner hvorfor de ikke vil klare å komme opp igjen av hullet uten hjelp.

Strømmende vann
Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. I perioder med regn og snøsmelting kan områdene med farlig is bli betydelig større.

Islegging
Det er vanlig at isleggingen begynner ved land. En periode vil det derfor være tykkere is ved land enn lenger utpå. Dette gjelder særlig dype og vindutsatte vann. En må derfor sjekke istykkelsen ofte når en beveger seg ut fra land mot potensielt tynnere is. Variasjon i istykkelse er den hyppigste årsaken til ulykker om høsten. Noen ganger blir en varslet ved at en ser tydelige skillelinjer i isoverflaten. Et sikkert faretegn er det når isen knaker og det danner seg et stjerneformet sprekkmønster under føttene dine.

Hvis det ikke kommer snø som isolerer, vil forskjellen i istykkelse utjevnes forholdsvis raskt. Senere på vinteren kan det være tynnest is ved land på grunn av tykkere snødekke og overvann.

Sikkerhet
Generelt fraråder NVE ferdsel på is som er tynnere enn 10 cm. Det er viktig at du undersøker istykkelsen. Til dette anbefaler vi å kjøpe en isstav som er en spiss tyngre utgave av skistaven. Med den slår du lett gjennom svak is og kan sjekke foran deg før du tråkker gjennom. Gå alltid minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men kan ikke erstatte kasteline fordi det kan være svært vanskelig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Ser du andre på isen
Det er mange svært ivrige skøyteløpere, og tiden mellom islegging og første snøfall er ofte kort. De ivrigste går derfor på svært tynn is, helt ned mot 4 cm, med stor fare for å gå gjennom. Det skjer likevel sjelden fordi de har lært seg å «lese» isen, og bruker en kraftig stav til å sjekke istykkelsen om de er i tvil. De har øvd på å falle i kaldt vann, har med sikkerhetsutstyr for å komme seg opp, tørre klær, og er flere sammen. Dermed er det ikke lenger en særlig farlig sport. Du kommer helt sikkert til å se slike "ekstremsport"-utøvere på isen, og ikke fall da for fristelsen til å gå ut etter dem uten sikkerhetsutstyr. Du kan treffe på svake steder på isen hvor de ikke var. Ta heller kontakt (på land) og hør om muligheter for kursing.

Regulerte vann
Vær oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. NVE har i samarbeid med regulanter etablert en landsdekkende wms-tjeneste som markerer med rødt de områdene hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringer. Områdene vises som bakgrunn på iskart.no. Ser du et magasin som ikke er registrert, så vennligst send en melding til aask@nve.no.

  • Isvarselet gir en oversikt over isforholdene i en region. Det vil alltid være vann, eller deler av vann, som har andre isforhold. Bruk informasjonen med fornuft. Husk at du og ingen andre er ansvarlig for din egen sikkerhet.
  • Ingen vann er helt trygge! Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Les mer om farbar is her.
  • Isvarselet omfatter vanligvis ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.