Varslingsområde NordlandDet er kun de aller lavestliggende vannene i ytre kyststrøk som er isfrie, ellers er isen stort sett tykk og snødekt. I sør er det noe overvann. Lavtliggende bekker og elver er i ferd med å åpne seg. Isforholdene i fjellet er gode, og ventes ikke å endre seg i løpet av påskeferien.
Se fullt tekstvarsel under istabellen.

Isforholdene fredag 12. april 2019
 
Kystnært
svært lavt
0-200 moh
Lavere
skogsområder
50-300 moh
Høyere
skogsområder
300-600 moh
Lavere
fjellstrøk
600-1000 moh
Høyfjell
over
1000 moh
Svært
små
vann
Små
vann
Mellom-
store
vann
Store
vann
ingen
vann

Tekstvarsel for perioden fredag 12. april til tirsdag 23. april

Det er kun de aller lavestliggende vannene i ytre kyststrøk som er isfrie, ellers er isen stort sett tykk, farbar og snødekt. Husk at "farbar" innebærer at en unngår områder med strøm under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund.

Statskog fjelltjenesten har målt isen på mange vann, og rapporterer om noe overvann sør i regionen, men stort sett tørr is i nord. Isen er tykk, så man må ha med forlengere for å komme gjennom.

Det ventes mye pent vær i påskeferien med noen få plussgrader i kyststrøkene. Det gir overvann på lavtliggende vann, og under ca 100-200 moh kan snøen smelte helt i løpet av påska slik at vårløsningen kan starte.

I påsken er det altså gjenværende is i ytre kyststrøk under ca 100 moh, lengst i sør under ca 200 moh, som kan gå fra farbar til ikke farbar. Det er en liten del av regionen, men de som ferdes der må være forsiktige. Når isen omdannes til våris mørkner den i farge og mister bæreevnen. Prosessen forsinkes betydelig av nattefrost. Det skumle er at den kan bære godt på morgenen etter en kald natt, men så plutselig miste bæreevnen når sola får tak, typisk rundt kl. 11. Gå derfor ikke ut på mørk våris. Når du sjekker istykkelsen for å se om den bærer, må du ikke regne med den øvre delen av isen som lett knuses

Det er nesten umulig å komme seg opp om man går gjennom på dårlig våris. Den bare brister på nytt når man legger tyngde på kanten for å komme opp, så tau eller kasteline fra kamerater er eneste redning. Les mer på Isskolen.

Men litt inn i landet og i høyden venter vi at isen skal forbli farbar gjennom påsken, men lavtliggende bekker og elver er i ferd med å åpne seg.

Vi minner om at mange fjellvann er påvirket av reguleringer. Les mer om det under bildet, der du finner våre viktigste ferdselsråd for årstiden. Lær enda mer om trygg ferdsel på Isskolen.

Det er viktig å huske at det finnes mange med god iskunnskap og sikkerhetsutstyr som ferdes trygt på svært tynn is. Uten tilsvarende kunnskap og trening i bruk av sikkerhetsutstyr må du ikke følge dem!

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon, særlig nå i isleggingen!

Bilde til isvarselet for Nordland
Full vinter ennå på Kjelvatn nord 510 moh i Fauske.
Webkamera fra https://www.sks.no, 11. april 2019.

Kontaktperson for isvarselet: Ånund Kvambekk

Ferdselsråd for årstiden

Strømmende vann
Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. Når snøsmeltingen tiltar vil områdene med farlig is bli betydelig større.

Binding mellom krystallene
Når isen er snøfri løser vårsolen opp bindingen mellom iskrystallene. Selv tykk is kan bli helt uten bæreevne etter noen dager med sol, særlig dersom nattefrosten uteblir. Heldigvis løsner vanligvis isen ved land først og danner en råk, slik at en ikke kommer seg ut på den farlige isen. I år med lite snø på isen kan derimot oppløsningen skje før landløsningen. Men så lenge det ligger snø på isen er den beskyttet mot denne nedbrytningen.

Skittengrå farge og ”gynging”
Våris med lite bæreevne har en skittengrå farge, tydelig vertikal krystallstruktur og gynger når en går på den. Isen brytes hovedsakelig ned ovenifra, men smelter også nedenifra der det er strøm i vannet.

Test isen
Test isen dersom du er i tvil. Til dette anbefaler vi å kjøpe en isstav som er en spiss tyngre utgave av skistaven. Med den slår du lett gjennom svak is og kan sjekke foran deg før du tråkker gjennom. Alternativt kan en kraftig skrutrekker gi deg en god indikasjon på hardheten til isen. Om våren er det nemlig ingen klar sammenheng mellom istykkelse og bæreevne. Selv tykk is kan være uten bæreevne. Når isstaven/skrutrekkeren kjøres ned i isen med stor kraft vil den stoppe etter få cm i god stålis. Du kan ferdes relativt trygt på 10 cm stålis. På dårlig våris slår en derimot lett gjennom 10-20 cm is. Se også etter endringer i overflaten som tyder på at isen har lagt seg til ulik tid. Sjekk istykkelsen på nytt når du krysser slike skillelinjer.

Sikkerhet
På vårisen er det spesielt viktig å gå minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men hjelper deg egentlig lite på dårlig våris. Ofte brister isen når man prøver å komme seg opp på isen, og det er nesten umulig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Regulerte vann
Vær oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. NVE har i samarbeid med regulanter etablert en landsdekkende wms-tjeneste som markerer med rødt de områdene hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringer. Områdene vises som bakgrunn på iskart.no. Ser du et magasin som ikke er registrert, så vennligst send en melding til aask@nve.no.

  • Isvarselet gir en oversikt over isforholdene i en region. Det vil alltid være vann, eller deler av vann, som har andre isforhold. Bruk informasjonen med fornuft. Husk at du og ingen andre er ansvarlig for din egen sikkerhet.
  • Ingen vann er helt trygge! Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Les mer om farbar is her.
  • Isvarselet omfatter vanligvis ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.