Varslingsområde NordlandSist uke har vært stort sett kald med unntak av de to siste dagene. Frem til mildværet slo til har isen styrket seg i regionen. Mildværet har ført til overvann og litt issmelting, men issmeltingen er liten på snødekte vann. Ytterst på kysten regner vi med at det ennå er en del usikker is, men de minste vannene er farbare.
Se fullt tekstvarsel under istabellen.

Isforholdene fredag 15. februar 2019
 
Kystnært
svært lavt
0-200 moh
Lavere
skogsområder
50-300 moh
Høyere
skogsområder
300-600 moh
Lavere
fjellstrøk
600-1000 moh
Høyfjell
over
1000 moh
Svært
små
vann
Små
vann
Mellom-
store
vann
Store
vann
ingen
vann

Tekstvarsel for perioden fredag 15. februar til fredag 22. februar

Sist uke har vært stort sett kald med unntak av de to siste dagene. Frem til mildværet slo til har isen styrket seg i regionen. Mildværet har ført til overvann og litt issmelting, men issmeltingen er liten på snødekte vann. Ytterst på kysten regner vi med at det ennå er en del usikker is, men de minste vannene er farbare.

Isen er stort sett snødekt. Noen kystvann isla seg nylig, og kan ennå ha tynn is da snø på isen forsinker isveksten. Det gjelder for eksempel nedre Svolværvatnet ved Svolvær. Vær tålmodig og sjekk istykkelsen nøye. Nord for Bodø har Statskog Fjelltjenesten målt på noen vann ikke så langt fra kysten. Der var isen farbar med relativt lite snø på isen.

I innlandet og i fjellet er det meste farbart. Røssvatnet har nylig islagt seg, så her vil istykkelsen variere. De fleste vannene har litt snø på isen. Statskog Fjelltjenesten har målt på mange vann i fjellet. Mange av vannene hadde to lag med is, men også det øverste laget bærer. Husk at "farbar" innebærer at en unngår områder med strøm under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund.

De neste to til tre dagene får vi varmegrader med nedbør selv relativ høyt til fjells. Dette vil føre til overvann. Etter dette kommer kulda tilbake og isen vil styrke seg ytterligere, i allefall litt inn fra kysten. Men husk at isveksten går vesentlig langsommere med snø på isen.

Vi minner om at mange fjellvann er påvirket av reguleringer. Les mer om det under bildet, der du finner våre viktigste ferdselsråd for årstiden. Lær enda mer om trygg ferdsel på Isskolen.

Det er viktig å huske at det finnes mange med god iskunnskap og sikkerhetsutstyr som ferdes trygt på svært tynn is. Uten tilsvarende kunnskap og trening i bruk av sikkerhetsutstyr må du ikke følge dem!

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon, særlig nå i isleggingen!

Bilde til isvarselet for Nordland
Mildværet og regn det siste døgnet har ennå ikke gitt overvann på Umbukta 525 moh i Rana.
Webkamera fra https://www.vegvesen.no, 14. februar 2019.

Kontaktperson for isvarselet: Kjetil Melvold

Ferdselsråd for årstiden

Barn på isen
Nylagt is er en magnet på utforskende barn, og iskunnskap må læres! Mange bor nær en liten pytt eller elv som islegges. Ta barna med til isen og vis dem hvorfor det er farlig. La de holde hånda i vannet og kjenne hvor fort de blir kalde. Hell vann på isen og vis hvor glatt den blir, så de skjønner hvorfor de ikke vil klare å komme opp igjen av hullet uten hjelp.

Strømmende vann
Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. I perioder med regn og snøsmelting kan områdene med farlig is bli betydelig større.

Islegging
Det er vanlig at isleggingen begynner ved land. En periode vil det derfor være tykkere is ved land enn lenger utpå. Dette gjelder særlig dype og vindutsatte vann. En må derfor sjekke istykkelsen ofte når en beveger seg ut fra land mot potensielt tynnere is. Variasjon i istykkelse er den hyppigste årsaken til ulykker om høsten. Noen ganger blir en varslet ved at en ser tydelige skillelinjer i isoverflaten. Et sikkert faretegn er det når isen knaker og det danner seg et stjerneformet sprekkmønster under føttene dine.

Hvis det ikke kommer snø som isolerer, vil forskjellen i istykkelse utjevnes forholdsvis raskt. Senere på vinteren kan det være tynnest is ved land på grunn av tykkere snødekke og overvann.

Sikkerhet
Generelt fraråder NVE ferdsel på is som er tynnere enn 10 cm. Det er viktig at du undersøker istykkelsen. Til dette anbefaler vi å kjøpe en isstav som er en spiss tyngre utgave av skistaven. Med den slår du lett gjennom svak is og kan sjekke foran deg før du tråkker gjennom. Gå alltid minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men kan ikke erstatte kasteline fordi det kan være svært vanskelig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Ser du andre på isen
Det er mange svært ivrige skøyteløpere, og tiden mellom islegging og første snøfall er ofte kort. De ivrigste går derfor på svært tynn is, helt ned mot 4 cm, med stor fare for å gå gjennom. Det skjer likevel sjelden fordi de har lært seg å «lese» isen, og bruker en kraftig stav til å sjekke istykkelsen om de er i tvil. De har øvd på å falle i kaldt vann, har med sikkerhetsutstyr for å komme seg opp, tørre klær, og er flere sammen. Dermed er det ikke lenger en særlig farlig sport. Du kommer helt sikkert til å se slike "ekstremsport"-utøvere på isen, og ikke fall da for fristelsen til å gå ut etter dem uten sikkerhetsutstyr. Du kan treffe på svake steder på isen hvor de ikke var. Ta heller kontakt (på land) og hør om muligheter for kursing.

Regulerte vann
Vær oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. NVE har i samarbeid med regulanter etablert en landsdekkende wms-tjeneste som markerer med rødt de områdene hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringer. Områdene vises som bakgrunn på iskart.no. Ser du et magasin som ikke er registrert, så vennligst send en melding til aask@nve.no.

  • Isvarselet gir en oversikt over isforholdene i en region. Det vil alltid være vann, eller deler av vann, som har andre isforhold. Bruk informasjonen med fornuft. Husk at du og ingen andre er ansvarlig for din egen sikkerhet.
  • Ingen vann er helt trygge! Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Les mer om farbar is her.
  • Isvarselet omfatter vanligvis ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.