Varslingsområde NordlandIsvarselet avsluttes for denne sesongen og startes opp igjen i oktober.

9. juni er det store forskjeller på isforholdene i regionen. For å finne farbar is må man i nord over ca 400-500 moh, mens man i sør må over 600-700 moh. Høydegrensen for å finne farbar is stiger for hver dag. Den varierer også innenfor de angitte områdene og er generelt lavest der det har falt mest snø i vinter.
Se fullt tekstvarsel under istabellen.

Isforholdene fredag 9. juni 2017
 
Kystnært
svært lavt
0-200 moh
Lavere
skogsområder
100-300 moh
Høyere
skogsområder
300-600 moh
Lavere
fjellstrøk
600-1000 moh
Høyfjell
over
1000 moh
Svært
små
vann
Små
vann
Mellom-
store
vann
Store
vann
ingen
vann

Tekstvarsel fredag 9. juni 2017

Isvarselet avsluttes for denne sesongen og startes opp igjen i oktober.

9. juni er det store forskjeller på isforholdene i regionen. For å finne farbar is må man i nord over ca 400-500 moh, mens man i sør må over 600-700 moh. Høydegrensen for å finne farbar is stiger for hver dag. Den varierer også innenfor de angitte områdene og er generelt lavest der det har falt mest snø i vinter.

All isinformasjon blir fortsatt lagt ut i iskart.no, og vi oppfordrer alle til å sende inn bilder av islagte vann så vi og andre som ferdes i fjellet kan følge med på hvordan isgrensen trekker seg oppover. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no.

Dersom du velger å krysse islagte vann nå må du ha fokus på farge og fasthet. Mørk is er et tegn på svært dårlig bæreevne. Vær klar over at vårisen etter nattefrost kan bære godt, men plutselig miste bæreevnen når sola får tak, typisk rundt kl 11-12. Les mer om Våris i Isskolen.

Høy vannføring i bekker og elver fører til at isen svekkes særlig der vann strømmer under isen, som ved innløp, utløp, odder og trange sund.

Husk virkninger av reguleringer. Dette påpekes også i de nye fjellvettreglene, og virkningen av reguleringene øker sterkt utover våren. Når vannstanden øker igjen i magasinene blir det raskt farlig is ved land. Se etter røde områder på iskart.no, og husk at det angir forholdene i en normal vinter. På våren må du holde enda større avstand fra de anmerkete områdene.

Elveisen inngår ikke i isvarselet da det er store variasjoner over korte avstander. Elveisen har alltid farlige partier. Elvene åpner seg tidligere enn innsjøene om våren.

Webkameraene i iskartet (iskart.no) gjennomgås en gang i uken. Når de ikke ser is lenger endres symbolet fra lys blå til grå farge.

Bilde til isvarselet for Nordland
Snøen har smeltet på Kjelvatn nord 510 moh i Fauske og isen begynner å mørkne og brytes ned. Inntaket til kraftverket nærmest kameraet begynner å åpne seg.
Webkamera fra www.sks.no, 9. juni 2017.

Kontaktperson for isvarselet: Ånund Kvambekk

Ferdselsråd for årstiden

Strømmende vann
Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. Når snøsmeltingen tiltar vil områdene med farlig is bli betydelig større.

Binding mellom krystallene
Når isen er snøfri løser vårsolen opp bindingen mellom iskrystallene. Selv tykk is kan bli helt uten bæreevne etter noen dager med sol, særlig dersom nattefrosten uteblir. Heldigvis løsner vanligvis isen ved land først og danner en råk, slik at en ikke kommer seg ut på den farlige isen. I år med lite snø på isen kan derimot oppløsningen skje før landløsningen. Men så lenge det ligger snø på isen er den beskyttet mot denne nedbrytningen.

Skittengrå farge og ”gynging”
Våris med lite bæreevne har en skittengrå farge, tydelig vertikal krystallstruktur og gynger når en går på den. Isen brytes hovedsakelig ned ovenifra, men smelter også nedenifra der det er strøm i vannet.

Test isen
Test isen dersom du er i tvil. En kraftig skrutrekker veier ikke mye og gir en god indikasjon på hardheten til isen. Om våren er det nemlig ingen klar sammenheng mellom istykkelse og bæreevne. Selv tykk is kan være uten bæreevne. Når skrutrekkeren kjøres ned i isen med stor kraft vil den stoppe etter 1-2 cm i god stålis. Du kan ferdes relativt trygt på 10 cm stålis. På dårlig våris slår en derimot lett gjennom 10-20 cm is. Se også etter endringer i overflaten som tyder på at isen har lagt seg til ulik tid. Sjekk istykkelsen på nytt når du krysser slike skillelinjer.

Sikkerhet
På vårisen er det spesielt viktig å gå minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men hjelper deg egentlig lite på dårlig våris. Ofte brister isen når man prøver å komme seg opp på isen, og det er nesten umulig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Regulerte vann
Vær oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. NVE har i samarbeid med regulanter etablert en landsdekkende wms-tjeneste som markerer med rødt de områdene hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringer. Områdene vises som bakgrunn på iskart.no. Ser du et magasin som ikke er registrert, så vennligst send en melding til aask@nve.no.

Vi presiserer:

  • Isvarselet gir en oversikt over isforholdene i en region. Det vil alltid være vann, eller deler av vann, som har andre isforhold. Bruk informasjonen med fornuft. Husk at du og ingen andre er ansvarlig for din egen sikkerhet.
  • Ingen vann er helt trygge! Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Les mer om farbar is her.
  • Isvarselet omfatter vanligvis ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.