Isvarsling

LandsoversiktLandsoversikt fredag 17. februar 2017
Snøen setter en demper på skøyteglede på Østlandet nå, selv om det er kjærkommet for skigleden. Det er bare vannene ytterst på kysten som er snøfrie, men det er også her vi finner mest usikker is.
Bortsett fra vannene på kysten er de fleste små vann farbare, og over ca 200 moh er nå de fleste store vann også farbare.   Siste uken har vært kald og det har lagt seg ny is i lavlandet fra Agder til Trøndelag. På Nordvestlandet har mange av vannene fått farbar is, mens det på vestlandskysten ennå er tynt. Der isen er tykk nok har det vært flotte skøyteforhold. På vestlandet må man opp i 300-400 moh før mange små vann er farbare. De største og dypeste har ennå isfrie partier, også i fjellet.
Isforholdene blir enda bedre når man går nordover. I Troms og Finnmark er de fleste vann farbare.

Det ventes mildvær og regn fra Rogaland til Trøndelag, og isen vil svekkes under 400-700 moh, særlig der vann strømmer under isen. Mot slutten av uken faller temperaturene i hele landet og isen i lavlandet styrkes.

Husk at du er ansvarlig for din egen sikkerhet. Bruk sikkerhetsutstyr som ispigger og kasteline/tau. Er du langt fra folk må du ha med tørre klær i en vanntett pose. Vi anbefaler 10 cm stålis for trygg ferdsel, men husk at alle vann har svake partier. Lær mer om is på Isskolen.

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon!

Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Oppdateringsdatoer
Område
Oppdatert
Siste
isobservasjon
Østlandet    
Rogaland - Agder    
Sogn og Fjordane - Hordaland    
Trøndelag - Møre og Romsdal    
Nordland    
Troms    
Finnmark    

Kontaktperson for isvarselet: Ånund Kvambekk

Aktuelt ferdselstips

Åpent vann der elva renner ut av vannets "utløpsos". Dette skyldes at varmt vann fra dypet trekkes opp mot overflaten i utløpssonen. Utløpsoset er størst på dype vann, når vannføringen er stor og lufttemperaturen høy.
Arkivfoto: Kolbjørn Tjessem, Indra Fisketjørn. 490 moh i Gjesdal, 4.mars 2015. Bildet er hentet fra regObs.no.

Nyhet! Iskartet på mobil

Det er tatt grep den siste tiden, så nå virker iskartet i nettleseren også på mobile enheter. Meld fra til aask@nve.no om det ikke virker på din mobil!

Se isproblemer i kart

Isproblemer generelt
Isproblemer ved kraftverk

Lær mer om is
Last ned en lettlest rapport med mye bilder som beskriver isprosessene i elver og innsjøer, samt på reguleringsmagasiner (22 Mb). Rapporten har også et eget kapittel om isproblemer og håndtering av disse, med nærmere beskrivelse av elleve større norske vassdrag. (trykk på bildet).

Isvarslingen på sosiale medier

Kontakt isvarslingen