VARSOM: IS

LandsoversiktLandsoversikt fredag 19. januar 2018
Den siste uka har det falt store mengder snø på isen på Østlandet og gitt overvann. Ellers har det vært små endringer i isforholdene den siste uken.

Østlandet har ligget stort sett skjermet for mildvær. På små vann i lavlandet er isen stort sett over 10 cm, muligens med unntak av vann ytterst på kysten av ytre Oslofjord, og noen dype små vann. Større vann har betydelig variasjon. I fjellet regner vi med at isen er farbar, unntatt på noen av de aller største og dypeste vannene som nettopp har islagt seg. Mildvær i lavlandet mot slutten av uken vil komprimere snøen og muliggjøre sørpeisdannelse.

På Vestlandet har en litt kaldere værtype ført til islegging av svært små og små vann nesten helt ned til havnivå litt inn fra kysten. Isen har også styrket seg i områdene 200-700 moh. Over 800-900 moh har endringen vært liten. De største og dypeste vannene er isfrie i lavlandet, og har nylig islagt seg i fjellet. Noen få dype fjellvann er ennå isfrie. Mildvær i neste uke vil svekke isen under ca 400 moh.

Videre nordover er det bedre isforhold i lavlandet, og fra Trøndelag er de fleste små vannene farbare. Mellomstore vann har derimot stor variasjon til og med i Troms. I Finnmark og i fjellet regner vi de fleste vann som farbare. Neste uke vil isen svekkes litt på kysten vest for Trøndelag, ellers ventes små endringer.

Sjekk isen nøye, og på nytt ved hver skillelinje. Vil du prøve skøyter på tynn is bør du absolutt skaffe deg isstaver. Husk at du er ansvarlig for din egen sikkerhet. Bruk sikkerhetsutstyr som ispigger og kasteline/tau. Er du langt fra folk må du ha med tørre klær i en vanntett pose. Vi anbefaler 10 cm stålis for trygg ferdsel, men husk at alle vann har svake partier. Lær mer om is på Isskolen.

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon, særlig nå i isleggingen!

Når det legger seg is må du huske at det er en del steder hvor isen svekkes på grunn av reguleringer, og dette kan komme overraskende på en som ikke er lokalkjent. Se etter røde områder på iskart.no.

Webkameraene i iskartet (iskart.no) gjennomgås en gang i uken. Når de ser is endres symbolet til lys blå farge. Det betyr ikke at isen nødvendigvis er farbar.

Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Oppdateringsdatoer
Område
Oppdatert
Siste
isobservasjon
Østlandet    
Rogaland - Agder    
Sogn og Fjordane - Hordaland    
Trøndelag - Møre og Romsdal    
Nordland    
Troms    
Finnmark    

Kontaktperson for isvarselet: Kjetil Melvold

Aktuelt ferdselstips

Det er tatt grep den siste tiden, så nå virker iskartet i nettleseren også på mobile enheter. Meld fra til aask@nve.no om det ikke virker på din mobil!

Se isproblemer i kart

Isproblemer generelt
Isproblemer ved kraftverk

Lær mer om is
Last ned en lettlest rapport med mye bilder som beskriver isprosessene i elver og innsjøer, samt på reguleringsmagasiner (22 Mb). Rapporten har også et eget kapittel om isproblemer og håndtering av disse, med nærmere beskrivelse av elleve større norske vassdrag. (trykk på bildet).

Isvarslingen på sosiale medier