Isvarsling

LandsoversiktLandsoversikt fredag 13. januar 2017
Snøvær har redusert skøytemulighetene på Østlandet. Fortsatt er isen tykk nok for ferdsel på små vann fra ca 100 moh, anslagsvis 10-40 cm is, men alle steder med strøm under isen er farlige, særlig nå som det har vært mildt. Over 150 moh ligger det frosset snøslaps på mange vann. Lavere ned, særlig langs ytre Oslofjord, er isen forsatt tynn, særlig på litt større vann.

På Vestlandet er det lite is under 500 moh, og isen har svekket seg under ca 800-1000 moh de siste dagene. Fra Trøndelag og nordover ligger det is til havsnivå.

Fra Rogaland til og med Troms har det vært urolig vær med stadig mildvær og regn i lavlandet. Dette har svekket isen der vannet strømmer, slik som ved innløp, utløp og i trange sund.

I fjellet og i Finnmark er de fleste vann farbare, men generelt i hele landet er de største og dypeste vannene enten isfrie eller under islegging.

Kommende uke starter med litt kulde, men mildværet er raskt tilbake. Spesielt farlig er det der det er strøm under isen. Isen smelter da i milde perioder og fryser til med tynn is i de kaldere periodene. I innlandet og i fjellet vil isen styrke seg, men snø på isen forsinker istilveksten.

Husk at du er ansvarlig for din egen sikkerhet. Bruk sikkerhetsutstyr som ispigger og kasteline/tau. Er du langt fra folk må du ha med tørre klær i en vanntett pose. Vi anbefaler 10 cm stålis for trygg ferdsel, men husk at alle vann har svake partier. Lær mer om is på Isskolen.

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon!

Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Oppdateringsdatoer
Område
Oppdatert
Siste
isobservasjon
Østlandet    
Rogaland - Agder    
Sogn og Fjordane - Hordaland    
Trøndelag - Møre og Romsdal    
Nordland    
Troms    
Finnmark    

Kontaktperson for isvarselet: Ånund Kvambekk

Aktuelt ferdselstips

Vinden har holdt isen vekke en stund, men nå er alt islagt. Det var 2 cm is i vindbrønnen, 6 cm rundt. Merk at en ser en skillelinje rundt brønnen av vann som har skvalpet og frosset oppå isen, og da må isen sjekkes på nytt.
Arkivfoto: Rolf Utgård, Vansjø 25 moh.