Isvarsling

LandsoversiktLandsoversikt torsdag 27. april 2017
I Troms og Finnmark er det ennå vinter, men neste uke ventes det smelting i kyststrøkene også her.

Sørover i Nordland går det raskt mot vår, og isen i lavlandet endrer karakter mot våris og mister langsomt bæreevnen. Fra Helgeland og sørover er det allerede isfritt på kysten, lengst sør opp til ca 300-400 moh.

I fjellet er isforholdene ennå gode i hele landet.

Neste uke blir det betydelig varmere med mye sol til og med Trøndelag. Videre nordover blir det bare litt varmere og det ventes mest skyet vær med innslag av regn i lavlandet. Den lavestliggende isen vil smelte betydelig fra Trøndelag og sørover, mens det blir langsommere smelting i lavlandet i nord. Vær klar over at vårisen etter nattefrost kan bære godt, men plutselig miste bæreevnen når sola får tak, typisk rundt kl 11-12. Vær som alltid oppmerksom på områder som er påvirket kraftproduksjon fordi her kan isen være svekket grunn av reguleringer eller rennende vann under is.

Endringene kan skje raskt på denne årstiden. Les ferdselsrådene lengst ned på siden for å lære mer om våris og endring i farge.

Husk at du er ansvarlig for din egen sikkerhet. Bruk sikkerhetsutstyr som ispigger og kasteline/tau. Er du langt fra folk må du ha med tørre klær i en vanntett pose. Vi anbefaler 10 cm stålis for trygg ferdsel, men husk at alle vann har svake partier. Lær mer om is på Isskolen.

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon!

Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Oppdateringsdatoer
Område
Oppdatert
Siste
isobservasjon
Østlandet    
Rogaland - Agder    
Sogn og Fjordane - Hordaland    
Trøndelag - Møre og Romsdal    
Nordland    
Troms    
Finnmark    

Kontaktperson for isvarselet: Ånund Kvambekk

Aktuelt ferdselstips

Nyhet! Iskartet på mobil

Det er tatt grep den siste tiden, så nå virker iskartet i nettleseren også på mobile enheter. Meld fra til aask@nve.no om det ikke virker på din mobil!

Se isproblemer i kart

Isproblemer generelt
Isproblemer ved kraftverk

Lær mer om is
Last ned en lettlest rapport med mye bilder som beskriver isprosessene i elver og innsjøer, samt på reguleringsmagasiner (22 Mb). Rapporten har også et eget kapittel om isproblemer og håndtering av disse, med nærmere beskrivelse av elleve større norske vassdrag. (trykk på bildet).

Isvarslingen på sosiale medier

Kontakt isvarslingen