VARSOM: IS

LandsoversiktLandsoversikt fredag 16. februar 2018
På Sør- og Vestlandet er det kommet mye snø, særlig i fjellet, og dette gir lagdeling med sørpelag i isen og overvann mange steder. I lavlandet ved kysten gir regn økt vanngjennomstrømning i innsjøer, og dette vil kunne føre til at isen smelter nedenfra, særlig ved innløpsoser, utløpsoser og trange sund.

På Østlandet har det også kommet endel snø og dette gir mye bra skiføre på vannene. Gode skøyteforhold uteblir. Der det er kommet mye snø kan vi regne med at det finnes overvann.

Lenger nord er det ikke kommet særlig mye nedbør og det fortsetter å være kaldt. Dette er gunstig for istilvekst. I hele landsdelen regner vi med at vann er farbare nå, med unntak av de største og dypeste kystnære vannene i Nordland. Det er skøyteis på flere kystnære vann som ble utsatt for det kraftige mildværet i januar.

Sjekk isen nøye, og på nytt ved hver skillelinje. Vil du prøve skøyter på tynn is bør du absolutt skaffe deg isstaver. Husk at du er ansvarlig for din egen sikkerhet. Bruk sikkerhetsutstyr som ispigger og kasteline/tau. Er du langt fra folk må du ha med tørre klær i en vanntett pose. Vi anbefaler 10 cm stålis for trygg ferdsel, men husk at alle vann har svake partier. Lær mer om is på Isskolen.

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon, særlig nå i isleggingen!

Når det legger seg is må du huske at det er en del steder hvor isen svekkes på grunn av reguleringer, og dette kan komme overraskende på en som ikke er lokalkjent. Se etter røde områder på iskart.no.

Webkameraene i iskartet (iskart.no) gjennomgås en gang i uken. Når de ser is endres symbolet til lys blå farge. Det betyr ikke at isen nødvendigvis er farbar.

Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Oppdateringsdatoer
Område
Oppdatert
Siste
isobservasjon
Østlandet    
Rogaland - Agder    
Sogn og Fjordane - Hordaland    
Trøndelag - Møre og Romsdal    
Nordland    
Troms    
Finnmark    

Kontaktperson for isvarselet: Kjetil Melvold

Aktuelt ferdselstips

Åpent vann der elva renner ut av vannets utløpsos. Dette skyldes at varmt vann fra dypet trekkes opp mot overflaten i utløpssonen. Utløpsoset er størst på dype vann, når vannføringen er stor og lufttemperaturen høy.
Arkivfoto: Kolbjørn Tjessem, Indra Fisketjørn. 490 moh i Gjesdal, 4.mars 2015. Bildet er hentet fra regObs.no.

Det er tatt grep den siste tiden, så nå virker iskartet i nettleseren også på mobile enheter. Meld fra til aask@nve.no om det ikke virker på din mobil!

Se isproblemer i kart

Isproblemer generelt
Isproblemer ved kraftverk

Lær mer om is
Last ned en lettlest rapport med mye bilder som beskriver isprosessene i elver og innsjøer, samt på reguleringsmagasiner (22 Mb). Rapporten har også et eget kapittel om isproblemer og håndtering av disse, med nærmere beskrivelse av elleve større norske vassdrag. (trykk på bildet).

Isvarslingen på sosiale medier