Isvarsling

LandsoversiktLandsoversikt fredag 20. januar 2017
Snøvær har redusert skøytemulighetene på Østlandet. Isen er tykk nok for ferdsel på små vann fra ca 100 moh, anslagsvis 10-40 cm is, men alle steder med strøm under isen er farlige, særlig nå som det er mildt. Større populære skøytevann i lavlandet har svært variable isforhold, som for eksempel Steinsfjorden ved Hønefoss og Vansjø ved Moss. I fjellet er mellomstore vann fortsatt under islegging. Noen av de største og dypeste, slik som Tyin, Bygdin og Gjende, har begynt å islegge seg men isen er ennå ikke farbar og vil kreve flere dager med kulde og lite vind for å gi farbar is.
 
Fra Rogaland til Troms har en liten kuldeperiode gjort at isen har styrket seg noe, men råker kan midlertidig ha fått tynn is som man må vokte seg for.
 
På Vestlandet og Nord-Vestlandet er det også kommet en del nedbør som snø og mange steder har den lagt seg på tynn is. Istilveksten vi derfor bli kraftig redusert og det er vanskelig å vurdere istykkelse på slike vann uten å lage hull.

I fjellet og i Finnmark er de fleste vann farbare, men generelt i hele landet er de største og dypeste vannene enten isfrie eller under islegging.
 
Det meldes noen dager med mildt vær nå mange steder og da svekkes isen der vann er i bevegelse under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund, og forholdene er sterkt varierende. Stol ikke på at isen er farbar uten å sjekke.
 
Husk at du er ansvarlig for din egen sikkerhet. Bruk sikkerhetsutstyr som ispigger og kasteline/tau. Er du langt fra folk må du ha med tørre klær i en vanntett pose. Vi anbefaler 10 cm stålis for trygg ferdsel, men husk at alle vann har svake partier. Lær mer om is på Isskolen.

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon!

Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Oppdateringsdatoer
Område
Oppdatert
Siste
isobservasjon
Østlandet    
Rogaland - Agder    
Sogn og Fjordane - Hordaland    
Trøndelag - Møre og Romsdal    
Nordland    
Troms    
Finnmark    

Kontaktperson for isvarselet: Ragnar Ekker

Aktuelt ferdselstips

Vær alltid obs på usikker is ved bratte strandlinjer på regulerte vann. Den grunnstøtte isen skyver ned isen som flyter på vannet og vann strømmer opp og kan smelte is. Dette kan også skje på uregulerte vann ved at vinden skyver på isen og når bevegelsen hindres av øyer eller land kan isflakene revne og det dannes råker. Disse har ofte dårlig is og kan være vanskelig å passere. I jula hadde vi isulykker i slike råker, i svekket is langs land, ved innløp og i trange sund med gjennomstrømning. Vær varsom og se etter svakhetstegn på slike steder.

Arkivfoto: Kolbjørn Tjessem, 16. februar 2015. Lyngsvatnet 686 moh.