VARSOM: IS

LandsoversiktLandsoversikt torsdag 11. oktober 2018
Etter kaldt vær med isleggingen på svært små og grunne vann i fjellet og i indre strøk av Troms og Finnmark, er det nå mildere vær med issmelting.

Mot slutten av neste uke blir det igjen kjøligere, og en kan få ny islegging på vann mindre enn ca. 100 m lang. I sør må man nærmere 1000-1100 moh. for å få islegging, mens en må over 400-900 moh i Nord-Norge, eller på Finnmarksvidda.

I høyfjellet i Troms og høyere områder av Finnmarksvidda kan vann opp til ca. 2 km lengde islegges. Husk at islegging under snøfall gir svakere is.

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon, særlig nå i isleggingen!

I fjellet må en regne med at is på små grunne vann kommer og går flere ganger før isen legger seg for vinteren. Islegging skjer ofte under snøfall, noe som gir en svakere istype enn stålis som dannes kun av kulde.

Det er også vanlig med store variasjoner på samme vann. Grunne skjermete bukter islegges først, mens vinden holder dypere og trange partier åpne. I tillegg til vindpåvirkningen er alle steder med strøm under isen farlige, slik som innløp, utløp og trange/grunne sund. Grunne vann med lite gjennomstrømning, altså lite vann som renner inn og ut, vil først få farbar is.

Vi anbefaler minst 10 cm stålis. Les mer om trygg ferdsel på Isskolen

Når det legger seg is må du huske at det er en del steder hvor isen svekkes på grunn av reguleringer, og dette kan komme overraskende på en som ikke er lokalkjent. Se etter røde områder på iskart.no.

Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Oppdateringsdatoer
Område
Oppdatert
Siste
isobservasjon
Østlandet    
Rogaland - Agder    
Sogn og Fjordane - Hordaland    
Trøndelag - Møre og Romsdal    
Nordland    
Troms    
Finnmark    

Kontaktperson for isvarselet: Ånund Kvambekk

Aktuelt ferdselstips

Isen legger seg ofte til ulik tid selv på samme vann. Overgangen mellom is av ulik alder, og dermed ulik tykkelse og bæreevne, er ofte synlig. Det kan være en liten forhøyning på isen, men oftest synlig som en fargeforandring. Sjekk alltid istykkelsen på nytt før du krysser en slik skillelinje.

Det er tatt grep den siste tiden, så nå virker iskartet i nettleseren også på mobile enheter. Meld fra til aask@nve.no om det ikke virker på din mobil!

Se isproblemer i kart

Isproblemer generelt
Isproblemer ved kraftverk

Lær mer om is
Last ned en lettlest rapport med mye bilder som beskriver isprosessene i elver og innsjøer, samt på reguleringsmagasiner (22 Mb). Rapporten har også et eget kapittel om isproblemer og håndtering av disse, med nærmere beskrivelse av elleve større norske vassdrag. (trykk på bildet).

Isvarslingen på sosiale medier