VARSOM: IS

LandsoversiktLandsoversikt onsdag 16. mai 2018
Varmegradene fortsetter høyt til fjells i hele landet. Det begynner nå å bli isfritt opp til 600-900 m på Østlandet og videre langs kysten til og med Nordland. I snørike områder kan det fortsatt være is i disse høyde i fjellet og i Troms og Finnmark smelter nå snøen på isen og nedbrytingen starter.

Isen er ennå tykk i høyfjellet, men dette gjelder bare de stille partiene av innsjøene. Vær som alltid oppmerksom der vann strømmer under isen. På denne årstiden skjer endringene raskt og man må følge med på virkningen av mildvær og sol. Utover våren løses iskrystallene opp ovenfra. Et tydelig tegn er mørkere is. Isen kan bære etter en kald natt, men brått miste bæreevnen når sola får tak utover formiddagen. På våris kan man gå gjennom selv 20-30 cm tykk is når bindingen mellom krystallene har tint.

Sjekk farge og fasthet på isen om du skal utpå. Det vil alltid være forskjeller fra vann til vann, og isen går først på store vann, vann med gjennomstrømning og grunne myrvann. Det blir enda mer risikabelt å krysse elver når vannføringen øker og snøbroene smelter nedenifra. Husk også virkningen av vannkraftutbygginger, både på vannmagasiner og elver. Se etter røde områder på iskart.no.

Vær oppmerksom på at smelting fra undersiden gjør at en risikerer å gå gjennom selv flere titalls meter unna den åpne innløpsråken. Innløpet er ofte attraktivt for isfiskere, og midtvinters er ofte isen tykk nesten helt til råken. Flere ivrige fiskere har druknet fordi de gikk for nær råken om våren. Sjekk istykkelsen og kvaliteten ofte om du vil nærme deg et område med strøm.

I lavlandet i Troms samt i lavtliggende fjellstrøk lenger sør er vannene snøfrie og isen er i full oppløsning. Mildvær og sol på disse gjør at resterende is brytes ned ovenifra. Bindingen mellom krystallene svekkes, og det dannes våris. Les om dette på Isskolen og se en instruktiv video.

Sjekk isen nøye, og på nytt ved hver skillelinje. Husk at du er ansvarlig for din egen sikkerhet. En isstav er et svært godt hjelpemiddel om våren, da en får en god føling med fastheten på isen. Bruk sikkerhetsutstyr som ispigger og kasteline/tau. Er du langt fra folk må du ha med tørre klær i en vanntett pose. Vi anbefaler 10 cm stålis for trygg ferdsel, men merk at 10 cm mørk våris kan være uten bæreevne.

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon, særlig nå i isleggingen!

Husk at isen svekkes på grunn av reguleringer, og dette kan komme overraskende på en som ikke er lokalkjent. Se etter røde områder på iskart.no.

Webkameraene i iskartet (iskart.no) gjennomgås en gang i uken. Når de ser is endres symbolet til lys blå farge. Det betyr ikke at isen nødvendigvis er farbar.

Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Oppdateringsdatoer
Område
Oppdatert
Siste
isobservasjon
Østlandet    
Rogaland - Agder    
Sogn og Fjordane - Hordaland    
Trøndelag - Møre og Romsdal    
Nordland    
Troms    
Finnmark    

Kontaktperson for isvarselet: Kjetil Melvold

Aktuelt ferdselstips

Video fra Sjöräddningssällskapet i Sverige som viser hvor lite bæreevne det kan være i våris. Dette er nå aktuelt for kystvannene våre, særlig på Vestlandet.

Det er tatt grep den siste tiden, så nå virker iskartet i nettleseren også på mobile enheter. Meld fra til aask@nve.no om det ikke virker på din mobil!

Se isproblemer i kart

Isproblemer generelt
Isproblemer ved kraftverk

Lær mer om is
Last ned en lettlest rapport med mye bilder som beskriver isprosessene i elver og innsjøer, samt på reguleringsmagasiner (22 Mb). Rapporten har også et eget kapittel om isproblemer og håndtering av disse, med nærmere beskrivelse av elleve større norske vassdrag. (trykk på bildet).

Isvarslingen på sosiale medier