Isvarsling

LandsoversiktLandsoversikt torsdag 8. desember 2016
På Østlandet er nå mange små vann farbare og skøytbare vann etter at den isolerende snøen smeltet og det stadig vekk er kalde klare netter. På Vestlandet er det lite is under 400 moh, mens det fra Trøndelag og nordover ligger is til havsnivå.

Fra Rogaland til og med Troms er det urolig vær med stadig mildvær og regn i lavlandet. Dette svekker isen der vannet strømmer, slik som ved innløp, utløp og i trange sund.

I fjellet og i Finnmark er mange vann farbare, men generelt i hele landet er de største og dypeste vannene enten isfrie eller under islegging.

Det urolige været avtar. På Østlandet og i fjellet bedrer isforholdene seg. I lavlandet i vest ventes små endringer. Fra Trøndelag til Troms vil kulde i første del av uka føre til at mange store innløpsråker fryser til når vannføringen går ned. Vær obs på tynn is på slike steder. I Finnmark fortsetter isveksten.

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon!

Isskolen er nå endelig tilgjengelig på Varsom. Klikk deg inn og lær mer om is, og husk sikkerhetsutstyr!

Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Oppdateringsdatoer
Område
Oppdatert
Siste
isobservasjon
Østlandet    
Rogaland - Agder    
Sogn og Fjordane - Hordaland    
Trøndelag - Møre og Romsdal    
Nordland    
Troms    
Finnmark    

Kontaktperson for isvarselet: Ånund Kvambekk

Aktuelt ferdselstips

Sprekker i stålis viser seg som "gardiner" som viser hvor tykk isen minst er. Det er svært vanlig at isen ikke sprekker helt gjennom, kun nærmest isoverflaten. Grunne gardiner trenger derfor ikke å bety at isen er for tynn, men det kan være grunn for en ekstra sjekk med isstaven.
Arkivfoto: Rolf Utgård, Foxen (store Le) 103 moh.