Isvarsling

LandsoversiktLandsoversikt fredag 21. april 2017
Det er i Troms og Finnmark det er vinter, og her ventes det ingen vesentlige endringer i isforholdene den kommende uken. Snø dekker nå tykk is på de fleste vann. Isen er farbar, men er som alltid svak der isen er svekket på grunn av reguleringer eller rennende vann under is.

Sørover i Nordland går det mot vår og isen i lavlandet endrer karakter mot våris og mister langsomt bæreevnen. I Trøndelag er det kommet noe lenger med mye våris i lavlandet.

Dårligere stilt er det med isforholdene nedover Vestlandet til Sørlandet. Her er det mange steder full vårløsning under 500 moh. Også i de høyereliggende skogsområdene opp til 700 moh ser vi at isløsningen er begynt. Vi vurderer at man må til fjells over 700 moh for å finne generelt farbar is nå.

En snøfattig vinter på Østlandet gjør at det er lite eller ingen snø på vann helt opp til 900 moh. Med mildt vær og sol nå, vurderer vi at isen er i full nedbryting i de laveste skogsområdene under ca 500 moh. Vi ser også at solen tærer på vann opp i de høyere skogsområdene til ca 900 moh. Vær klar over at isen etter nattefrost kan bære godt, men plutselig miste bæreevnen når sola får tak, typisk rundt kl 11-12. I fjellet over ca 900 moh er det fortsatt vinterlig og også de største vannene er islagt.

Kommende uke får vi en kjølig værtype med unntak av kystområdene hvor isen vil svekkes. Lengre inn i landet ventes det små endringer i isforholdene.

Vær som alltid oppmerksom på områder som er påvirket kraftproduksjon fordi her kan isen være svekket grunn av reguleringer eller rennende vann under is.

Endringene kan skje raskt på denne årstiden. Les ferdselsrådene lengst ned på siden for å lære mer om våris og endring i farge.

Husk at du er ansvarlig for din egen sikkerhet. Bruk sikkerhetsutstyr som ispigger og kasteline/tau. Er du langt fra folk må du ha med tørre klær i en vanntett pose. Vi anbefaler 10 cm stålis for trygg ferdsel, men husk at alle vann har svake partier. Lær mer om is på Isskolen.

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon!

Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Oppdateringsdatoer
Område
Oppdatert
Siste
isobservasjon
Østlandet    
Rogaland - Agder    
Sogn og Fjordane - Hordaland    
Trøndelag - Møre og Romsdal    
Nordland    
Troms    
Finnmark    

Kontaktperson for isvarselet: Kjetil Melvold

Aktuelt ferdselstips

Nyhet! Iskartet på mobil

Det er tatt grep den siste tiden, så nå virker iskartet i nettleseren også på mobile enheter. Meld fra til aask@nve.no om det ikke virker på din mobil!

Se isproblemer i kart

Isproblemer generelt
Isproblemer ved kraftverk

Lær mer om is
Last ned en lettlest rapport med mye bilder som beskriver isprosessene i elver og innsjøer, samt på reguleringsmagasiner (22 Mb). Rapporten har også et eget kapittel om isproblemer og håndtering av disse, med nærmere beskrivelse av elleve større norske vassdrag. (trykk på bildet).

Isvarslingen på sosiale medier

Kontakt isvarslingen