VARSOM: IS

LandsoversiktLandsoversikt
Gjelder fra fredag 16. november til fredag 23. november

Det har vært lite endringer den siste uken. I fjellet er de fleste små vann isdekte, mens de dypeste mellomstore og store vannene ennå er isfrie i hele landet.

Det er generelt meldt kaldere framover og det vil gi ny islegging og isvekst. Særlig på de vannene som fikk is tidligere i høst.

Vi oppfordrer alle til å sende inn isobservasjoner på regObs. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no. All isinformasjon blir da umiddelbart tilgjengelig for alle andre på iskart.no. Selv et bilde uten istykkelse er god informasjon, særlig nå i isleggingen!

I fjellet gjør vinden at det er vanlig med store variasjoner i istykkelsen på samme vann. Grunne skjermete bukter islegges først, mens vinden holder dypere og trange partier åpne. I lavlandet på vindbeskyttede vann er det dybden som gir variasjon i isleggingen. Dype partier islegges alltid sist.

I tillegg til vindpåvirkningen er alle steder med strøm under isen farlige, slik som innløp, utløp og trange/grunne sund. Grunne vann med lite gjennomstrømning, altså lite vann som renner inn og ut, vil først få farbar is.

Vi anbefaler minst 10 cm stålis. Les mer om trygg ferdsel på Isskolen

Når det legger seg is må du huske at det er en del steder hvor isen svekkes på grunn av reguleringer, og dette kan komme overraskende på en som ikke er lokalkjent. Se etter røde områder på iskart.no.

Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Oppdateringsdatoer
Område Isvarsel
gyldig fra
Isvarsel
gyldig til
Siste
isobservasjon
Østlandet      
Rogaland - Agder      
Sogn og Fjordane - Hordaland      
Trøndelag - Møre og Romsdal      
Nordland      
Troms      
Finnmark      

Kontaktperson for isvarselet: Ånund Kvambekk

Aktuelt ferdselstips

Isen legger seg ofte til ulik tid selv på samme vann. Overgangen mellom is av ulik alder, og dermed ulik tykkelse og bæreevne, er ofte synlig. Det kan være en liten forhøyning på isen, men oftest synlig som en fargeforandring. Sjekk alltid istykkelsen på nytt før du krysser en slik skillelinje.

Det er tatt grep den siste tiden, så nå virker iskartet i nettleseren også på mobile enheter. Meld fra til aask@nve.no om det ikke virker på din mobil!

Se isproblemer i kart

Isproblemer generelt
Isproblemer ved kraftverk

Lær mer om is
Last ned en lettlest rapport med mye bilder som beskriver isprosessene i elver og innsjøer, samt på reguleringsmagasiner (22 Mb). Rapporten har også et eget kapittel om isproblemer og håndtering av disse, med nærmere beskrivelse av elleve større norske vassdrag. (trykk på bildet).

Isvarslingen på sosiale medier