Isvarsling

LandsoversiktLandsoversikt fredag 9. juni 2017

Isvarselet avsluttes for denne sesongen og startes opp igjen i oktober.

9. juni er det store forskjeller i landet på hvor høyt man må for å finne farbar is. Sør og øst i Sør-Norge må man over ca 1300 moh, og nordover i snørike vestlandsfjell er grensen lavere, ned mot 800 moh. Fra Nord-Trøndelag og nordover faller grensen ytterligere til Finnmark hvor man bare må 200-300 moh før man kan finne farbar is. Høydegrensen stiger for hver dag, og er generelt lavest i snørike områder.

All isinformasjon blir fortsatt lagt ut i iskart.no, og vi oppfordrer alle til å sende inn bilder av islagte vann så vi og andre som ferdes i fjellet kan følge med på hvordan isgrensen trekker seg oppover. En kan bruke både regObs-appen og regobs.no.

Dersom du velger å krysse islagte vann nå må du ha fokus på farge og fasthet. Mørk is er et tegn på svært dårlig bæreevne. Vær klar over at vårisen etter nattefrost kan bære godt, men plutselig miste bæreevnen når sola får tak, typisk rundt kl 11-12. Les mer om Våris i Isskolen.

Høy vannføring i bekker og elver fører til at isen svekkes særlig der vann strømmer under isen, som ved innløp, utløp, odder og trange sund.

Husk virkninger av reguleringer. Dette påpekes også i de nye fjellvettreglene, og virkningen av reguleringene øker sterkt utover våren. Når vannstanden øker igjen i magasinene blir det raskt farlig is ved land. Se etter røde områder på iskart.no, og husk at det angir forholdene i en normal vinter. På våren må du holde enda større avstand fra de anmerkete områdene.

Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Oppdateringsdatoer
Område
Oppdatert
Siste
isobservasjon
Østlandet    
Rogaland - Agder    
Sogn og Fjordane - Hordaland    
Trøndelag - Møre og Romsdal    
Nordland    
Troms    
Finnmark    

Kontaktperson for isvarselet: Ånund Kvambekk

Aktuelt ferdselstips

Nyhet! Iskartet på mobil

Det er tatt grep den siste tiden, så nå virker iskartet i nettleseren også på mobile enheter. Meld fra til aask@nve.no om det ikke virker på din mobil!

Se isproblemer i kart

Isproblemer generelt
Isproblemer ved kraftverk

Lær mer om is
Last ned en lettlest rapport med mye bilder som beskriver isprosessene i elver og innsjøer, samt på reguleringsmagasiner (22 Mb). Rapporten har også et eget kapittel om isproblemer og håndtering av disse, med nærmere beskrivelse av elleve større norske vassdrag. (trykk på bildet).

Isvarslingen på sosiale medier

Kontakt isvarslingen