Varsel om flomfare, gult nivå for Agder, sør i Rogaland, Telemark, Vestfold og Buskerud NVE

Gyldig for: 2018-09-07. Publisert: . Neste varsel før:

Type

Flom

Det er ventet mye regn på kort tid i løpet av fredag og natt til lørdag. Se også gjeldende farevarsler på styrtregn for de enkelte områdene: http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/?date=2018-09-07

Det ventes rask vannføringsøkning i små elver. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.
Fare øker Fredag morgen
Fare minker Søndag morgen
Konsekvens Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker/mindre elver. Overvann i tettbebygde områder. Rask økning av vannføring i små vassdrag.
Råd Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værprognoser og værradar, samt oppdateringer på varsom.no. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Hold vannveier og avløpsrør fri for sedimenter, søppel, kvist og løv.
Betydning av varselnivå Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader pga. raskt økende vannføring i bekker/småelver. Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Intens regn (bygenedbør)
Oversiktskart

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.00-21.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:00 - 21.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid (Kl. 08 til 08 sommertid). 

Oppdateres: Man-fre før kl 11 og 15.30, og lør-søn før kl 11.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).