Varsel om flomfare, gult nivå for nedre del av Drammensvassdraget. NVE

Gyldig for: 2018-05-17. Publisert: . Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Varsel for Mjøsa og Vorma er nedgradert fra gult til grønt nivå fra mandag. Vannstanden i Mjøsa er synkende og vannføringen i Vorma avtar gradvis.

Oppdatert informasjon - .

Se varslingsteksten.

Oppdatert informasjon - .

Varsel for Glomma etter samløp med Vorma er nedgradert fra oransje til gult nivå. Varsel for nedre del av Drammensvassdraget, med unntak av områdene rundt Tyrifjorden, er nedgradert fra gult til grønt nivå.

Oppdatert informasjon - .

Se oppdatert flomstatus på varsom.no.

Oppdatert informasjon - .

Øvre deler av Glomma, Gudbrandsdalslågen, Drammensvassdraget: nedgradert varsel fra oransje til gult på grunn av mindre snøsmelting. Telemark: nedgradert varsel fra gult til grønt på grunn av mindre snøsmelting. Se statusoppdatering på forsiden av varsom.no.

Oppdatert informasjon - .

Glomma: Varsel om flom på rødt nivå for Glomma er nedgradert til oransje nivå på grunn av mindre nedbør og snøsmelting enn ventet. Drammensvassdraget: Varsel om flom på rødt nivå for øvre deler av Drammensvassdraget er nedgradert til oransje nivå grunnet mindre nedbør enn varslet. Se statusrapport på forsiden av varsom.no

Oppdatert informasjon - .

Glomma: Varsel om flom på rødt nivå for Glommas sideelver er nedgradert til oransje nivå på grunn av mindre nedbør og snøsmelting enn ventet. Drammensvassdraget: Varsel om flom på rødt nivå for øvre deler av Drammensvassdraget er nedgradert til oransje nivå grunnet mindre nedbør enn varslet.

Oppdatert informasjon - .

Varsel om flom på rødt nivå for øvre deler av Drammensvassdraget er nedgradert til oransje nivå grunnet mindre nedbør enn varslet.

Oppdatert informasjon - .

Les oppdatert status på forsiden av varsom.no om vårflommen på Østlandet

Oppdatert informasjon - .

Varselet er oppgradert fra gult til oransje nivå for Gudbrandsdalslågen som følge av mer nedbør enn først forventet

Oppdatert informasjon - .

Oppdatert varsel vil komme innen kl 1400.

Oppdatert informasjon - .

Les på forsiden av varsom.no nyhetssaken om vårflom på Østlandet med bl.a. Vannstandprognoser for Drammensvassdraget

Oppdatert informasjon - .

Ved en feil ble det sendt ut oransje varsel for feil område. Det som ligger ute nå er riktig varslingsområde. Det oransje varslet er for Drammensvassdraget, Glomma (ikke Gudbrandsdalslågen) og Trysilvassdraget.

Type

Flom

Fortsatt høy vannstand i de store innsjøene i Drammensvassdraget og vannføring på gult nivå i Drammenselva.

I Drammensvassdraget stiger fortsatt vannstanden i Randsfjorden og Tyrifjorden. I Randsfjorden var vannstandenonsdag morgen 134,74 moh. Her ventes kulminasjon på ca. 134,80-134,85 moh i slutten av uka. I Tyrifjorden var vannstanden onsdag morgen 64,33 moh. Her ventes vannstanden å kulminere på ca. 64,45 – 64,50 moh mot slutten av uka. Ellers i varslingsområdet er det stort sett synkende vannstander og vannføringer.
Konsekvens Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader.
Råd Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værprognoser og værradar, samt oppdateringer på varsom.no. Sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder (f. eks. bil, campingvogn etc langs elver og bekker, kjellere). Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.
Betydning av varselnivå Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader. Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Snøsmelting
Varslingsområde

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.00-21.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:00 - 21.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid (Kl. 08 til 08 sommertid). 

Oppdateres: Man-fre før kl 11 og 15.30, og lør-søn før kl 11.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).