Flom- og jordskredvarsel

Varsel om flom, gult nivå, Hordaland og Rogaland NVE

Gyldig for: 2017-12-08. Publisert: . Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Se statusoppdatering og grafer med sanntidsdata, på forsiden av varsom.no.

Oppdatert informasjon - .

Varslingsnivået for ytre deler av Hordaland og Rogaland nedgraderes fra oransje til gult nivå. Hovedtyngden av nedbøren ventes å falle over indre strøk. Vassdrag der snøsmeltng ventes å gi bidrag til tilsiget er dessuten mer utsatt enn vassdrag uten snø. Vassdrag i ytre strøk har i liten grad snø. Faregraden i vassdrag i ytre strøk er derfor nedgradert til gult nivå.

Type

Flom

Det er ventet opp til 60 - 90 mm nedbør på 24 t til fredag midt på dagen og lavere temperaturer fredag med nedbør som snø over 400 – 500 moh. Fra fredag ettermiddag ventes det mindre nedbør. Vannføringen ventes å synke i løpet av fredag, men flomvannføring på gult nivå i noen vassdrag kan forekomme.
Regn

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid (Kl. 08 til 08 sommertid). 

Oppdateres: Man-fre før kl 11 og 15.30, og lør-søn før kl 11.

Kartinfo

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).