Varsel om flom, oransje nivå, i indre strøk av Hordaland og Rogaland, pga. regn og snøsmelting NVE

Gyldig for: 2017-12-05. Publisert: . Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Se statusoppdatering og grafer med sanntidsdata, på forsiden av varsom.no.

Oppdatert informasjon - .

Varslingsnivået for ytre deler av Hordaland og Rogaland nedgraderes fra oransje til gult nivå. Hovedtyngden av nedbøren ventes å falle over indre strøk. Vassdrag der snøsmeltng ventes å gi bidrag til tilsiget er dessuten mer utsatt enn vassdrag uten snø. Vassdrag i ytre strøk har i liten grad snø. Faregraden i vassdrag i ytre strøk er derfor nedgradert til gult nivå.

Type

Flom

Det ventes mye regn over tre dager (tirsdag til og med torsdag). Tirsdag er det ventet mest nedbør, opp mot 100-150 mm på 24 t. Det ventes ytterligere opp til 60-70 mm på onsdag og opp til 60 mm på torsdag. Snøgrensen vil ligge på rundt 1200 – 1500 moh. på tirsdag til torsdag, og vil synke fra torsdag kveld. Relativt høye temperaturer og mye vind fører i tillegg til stor snøsmelting (20-40 mm/24t).
Dette vil føre til stigende vannføring og fare for flom på oransje nivå, som er vårt nest høyeste varslingsnivå. Flom på oransje nivå kan medføre alvorlige skader. Vassdrag med snø i nedbørfeltet og store deler av nedbørfeltet under snøgrensen er mest utsatt.
Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Regn
Snøsmelting
Varslingsområde

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.00-21.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:00 - 21.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid (Kl. 08 til 08 sommertid). 

Oppdateres: Man-fre før kl 11 og 15.30, og lør-søn før kl 11.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).